Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat IT Transformatie NS

Het woord is aan de leden

Redactie
Door Redactie 21 oktober 2021

Het was een taaie klus, waarbij de directie wel erg veel tijd nam om na een onderhandelingsronden de toegezegde informatie naar de bonden te sturen, tot een nieuwe afspraak voor overleg te komen of te reageren op inhoudelijke e-mails. Maar uiteindelijk is het partijen gelukt om op dinsdag 19 oktober tot een onderhandelingsresultaat te komen. Je kunt tot en met 4 november je mening geven.

Onderhandelingsresultaat IT Transformatie NS

In één van onze overleggen, sprak jullie CIO (chief information officer) zijn zorgen uit over de tijdsduur, waarop FNV Spoor bestuurder Henri Janssen de CIO van repliek diende dat als je ergens te laat aankomt, je eerder had moeten vertrekken. En dat is precies wat er aan de hand was. Niet alleen werden de vakbonden veel te laat voor het eerste overleg uitgenodigd, maar in de procedure heeft de directie erg veel tijd nodeloos laten verlopen. Zonde, maar onze inzet was niet om snel tot overeenstemming te komen, maar een zo’n goed mogelijk resultaat te behalen, dat primair recht doet aan de belangen van onze leden en uiteraard plukken ook de niet-leden de zoete vruchten van zo’n resultaat. 

Onze inzet versus resultaat

Functies versus rollen

NS gebruikt in haar adviesaanvraag de term “rollen” in combinatie met het werk en de functies. Er wordt niet meer gesproken over rollen. Dat betekent dat alle taken en bevoegdheden gewoon in de functieomschrijving dienen te worden opgenomen en dus ook meetellen voor de functiewaardering. Dit is dus positief.

Plaatsingsproces Managers-IT: passend en passend te maken

NS hield lang vast aan hun voorstel om via een aanstellingsassessment te selecteren. Wie volgens dat assessment direct inzetbaar was, kreeg voorrang op medewerkers die zich nog tot het gewenste niveau zouden moeten ontwikkelen. Daartegen heeft FNV Spoor vanaf het begin zeer fel verzet gepleegd. Want deze selectiemethode kan ervoor zorgen dat managers-IT die recent zijn aangesteld sterk bevoordeeld worden ten opzichte van medewerkers die al langer bij NS in dienst zijn. Dit omdat NS de nieuwe collega’s met de nieuw gevraagde skills kan hebben aangenomen (voorsorteren). Wij hebben vastgehouden aan ons voorstel om gebruik te maken van een ontwikkelassessment. Waarbij over iedere manager-IT die voor de nieuwe functie direct inzetbaar is, of binnen 12 maanden inzetbaar kan worden gemaakt, er conform de UWV-regels omgekeerd afgespiegeld zal worden. De managers-IT met de meeste rechten worden als eerste geplaatst. De afspraken over het plaatsingsproces gelden ook voor de medewerkers en managers die een Individuele arbeidsovereenkomst (IAO) hebben. Uiteindelijk is NS in ons voorstel meegegaan. Dit is dus positief. 

Plaatsingsproces medewerkers: mens volgt werk

Anders dan bij de leidinggevende functies is het geldende principe voor de overige medewerkers werkzaam bij IT ‘Mens volgt werk’. Medewerkers worden in een functie geplaatst, die het beste past bij de huidige werkzaamheden. De huidige manager voert de gesprekken om samen tot een goed besluit voor deze plaatsing te komen. NS heeft steeds aangegeven dat er voor de medewerkers geen grote veranderingen optreden, anders dan de functionele benaming. Daarom hanteren ze de term ‘Mens volgt werk’. Kom je er met je manager niet uit, dan kun je gebruik maken van een begeleidingscommissie conform de afspraken in de cao. 

Behoud salaris 

Mocht uit de definitieve functiewaardering volgen dat de salarisgroep voor de functie waar de medewerker of de manager-IT op wordt geplaatst uiteindelijk lager uitvalt dan de salarisgroep waarin men nu is ingedeeld, dan behoudt men zijn salarisgroep op basis van de Positieregeling (artikel 90 cao). In artikel 90 “Positieregeling” van de cao wordt geregeld dat werknemer die door een reorganisatie overcompleet wordt en waarvoor in de eigen salarisgroep geen plaats is in de eigen salarisgroep blijft zitten en bij goed functioneren ook de resterende tredeverhogingen en salarisstijgingen zal ontvangen. De enige voorwaarden die de cao stelt, is dat de medewerker geacht wordt actief mee te werken aan het vinden en aanvaarden van een passende nieuwe functie. NS wilde heel lang een extra beperkende bepaling opnemen waarmee een medewerker eerder de positieregeling zou kunnen kwijtraken. Daar zijn wij vanaf het begin duidelijk geweest. FNV Spoor kan niet meewerken een cao-artikel te verslechteren in een decentrale afspraak. NS is hier uiteindelijk in meegegaan. Dit is dus positief

Plaatsingsadviescommissie (PAC) 

NS had zowel in de adviesaanvraag waarin de OR om advies over het voorgenomen besluit is gevraagd, als in haar voorstel aan vakbonden om afspraken te maken de eventuele negatieve personele gevolgen op te vangen, een voorstel opgenomen om ter bevordering van een juiste, zorgvuldige en uniforme toepassing van de plaatsingsregels twee Plaatsingsadviescommissies (PAC) in te stellen. Eén voor managers en één voor medewerkers. Deze zou volgens NS samengesteld moeten worden door het MT IT lid waar de medewerker hiërarchisch onder valt, twee afgevaardigden van de OR en één HR Business Partner. Het PAC voor managers zou samengesteld moeten worden door één vertegenwoordiger van NS, twee afgevaardigden van de OR en één HR Business Partner.

FNV Spoor heeft kritiek dat NS dit voorstel ook in de adviesaanvraag aan de OR heeft opgenomen. Dit soort commissies die de uitwerking van afspraken die vakbonden met de werkgever maakt, dienen in onze optiek toe met vakbonden te worden afgesproken en niet met de medezeggenschap. Ook waren de processen, zoals bij wie kan een manager en medewerker zich melden, hoeveel tijd krijgt het PAC voor behandeling en oordeel zou krijgen etc. kon NS niet duidelijk maken. NS gaf aan dat ze dat later zouden gaan uitwerken. FNV Spoor is daar heel stellig in, wij kunnen geen afspraken met open eindjes formaliseren. Ook werden partijen het niet eens, waar een medewerker of manager-IT heen moet die het met de uitspraak van het PAC oneens zou zijn. 

Wij stelden voor het PAC te schrappen, zeker nu er geen sprake van een aanstellingsassessment meer is, maar van een ontwikkelassessment. Daarmee is het plaatsingsproces zo objectief en transparant mogelijk geworden, waardoor een PAC geen tot weinig werk te doen zou krijgen. Daarop heeft NS ingestemd met ons voorstel de hele passage over PAC uit het resultaat te halen. Ook dit is positief

Het woord is aan de leden

Ondanks dat het een traag en taai traject was, is de onderhandelingsdelegatie positief over het eindresultaat. Wij leggen dit dan ook positief aan de leden voor. De leden van FNV Spoor krijgen tot en met donderdag 4 november de tijd om hun stem uit te brengen.

Als de meerderheid (50% +1) akkoord is, dan ondertekent de FNV dit resultaat en is het daarmee een akkoord wat NS moet uitvoeren en naleven. Indien de meerderheid het afwijst, zijn er meerdere opties mogelijk, zoals: 

  • NS nodigt bonden opnieuw aan tafel om te kijken of we toch tot overeenstemming kunnen komen.
  • NS voert haar plan uit en is niet gebonden aan dit resultaat, maar mag het wel volledig of deels zonder akkoord uitvoeren.

Veel hangt bij een afwijzing af van hoe de OR ermee omgaat.

Bij een afwijzen staat overigens ook de weg tot acties open, al gaan we ervanuit dat die optie niet reëel is. Indien je het resultaat afwijst, helpt het ons zeer als je aangeeft waarom je het afwijst en hoe je dat punt liever ziet. Dat is overigens geen plicht.

Graag je stem uiterlijk donderdag 4 november mailen naar henri.janssen@fnv.nl onder vermelding van je naam, functie en lidmaatschapsnummer. Je mag ook je collega’s vragen hun mening over dit resultaat naar mij te mailen. Wij zijn ook geïnteresseerd in de mening van niet-leden

Lid worden?

Ben je nog geen lid van FNV Spoor, maar vind je onze inzet aan de overlegtafel wel belangrijk? Dan is dit het juiste moment om lid te worden en zo je eigen positie en die van ons allemaal aan de overlegtafel te versterken. Klik hier en meld je aan als lid en maak samen met de andere leden het verschil, ook tijdens deze beoogde transformatieplannen. Ook de stem van nieuwe leden telt mee.