Wet toekomst pensioenen (Wtp) een feit: hoe gaan SPR en PFZW nu verder?

Volg de ontwikkelingen

Redactie
Door Redactie 30 juni 2023

Op 30 juni 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wtp. Hiermee is de nieuwe pensioenwet aangenomen en is er een belangrijke stap gezet op weg naar nieuwe pensioenregelingen bij o.a. Pensioenfonds Recreatie (SPR) en PFZW. Het is nu aan de sociale partners om in samenspraak met de achterban te gaan onderhandelen over de nieuwe pensioenregelingen. De FNV zit namens jou aan tafel om belangrijke besluiten te nemen.

Wet toekomst pensioenen

SPR

Het pensioenfonds Recreatie (SPR) is één van de eerste pensioenfondsen die overgaat naar het nieuwe stelsel: 1 januari 2025. Dat is een bewuste keuze omdat we denken dat dit jou het meeste pensioen op gaat leveren.

Transitieplan

Om de overgang goed te laten verlopen wordt van werkgevers en werknemers gevraagd eind dit jaar een goed gemotiveerd ‘transitieplan’ op te leveren. Vorig jaar hebben FNV Sport en FNV Recreatie al samen een eerste raadpleging onder de leden gehouden. In oktober leggen we onze definitieve keuzes aan je voor. Val jij onder de cao zwembaden? Dan krijg je daarvoor van ons apart een uitnodiging.

PFZW

De pensioenuitvoerders hebben een jaar langer de tijd gekregen van de minister om alle regelingen aan te passen aan de nieuwe wet. Een deel van onze leden in de sportsector bouwt pensioen op bij PFZW. Volg de ontwikkelingen op deze pagina.

ABP

ABP heeft deelnemers in de sportsector, vooral bij de verzelfstandigde sportbedrijven. Informatie vind je op hun website en via hun nieuwsbrieven.

Invaren pensioenstelsel: ledenraadplegingen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is aangenomen, nu dus ook door de Eerste Kamer. Een aantal pensioenfondsen is al langere tijd bezig om ervoor te zorgen dat de overgang van het oude stelsel naar het nieuwe goed verloopt.

Oude stelsel

Het oude stelsel was een collectieve pensioenpot gebaseerd op inkomsten uit beleggingen waarbinnen je individueel aanspraak maakte op een gespaard potje. Dat potje was ‘gegarandeerd’. Helaas konden door die garantie de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet stijgen.

Een lage rente zorgde voor een lage dekkingsgraad (de garantie dat er voldoende geld is voor alle deelnemers) bij de pensioenfondsen. En hoewel er dus heel veel geld in de pensioenpotten zit, konden door de afspraken over die minimale dekkingsgraad, de pensioenen niet verhoogd worden.

Nieuwe stelsel

Het nieuwe stelsel bouwt individuele potjes op. Met jouw pensioengeld wordt wederom in aandelen belegd. Dat levert winst (meestal) of verlies (soms) op. Hoe eerder je begint met dit stelsel, hoe meer voordeel je ervan hebt, ook omdat het over de tijd winst en verlies opvangt.

Waar let de FNV op?

Oudere werknemers kunnen nadelen ondervinden van de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat willen we voorkomen met goede afspraken bij overgang (invaren).

  • We letten erop dat die afspraken ‘solidair’ zijn: iedereen draagt bij of levert in zodat niemand erop achteruit gaat.
  • We leggen potjes aan om ervoor te zorgen dat er geen pech- en gelukgeneraties zijn. Je wilt niet dat als jij met pensioen gaat, de markt voor beleggingen heel slecht is en jij start met een mager pensioentje. Je wilt je inleg (uitgesteld loon) terugzien.
  • We bepalen ook hoeveel risico je wilt lopen en hoe die risico’s zo goed mogelijk af te dekken.
  • Alle keuzes kosten geld, dus we kijken ook of we dat geld eraan uit willen geven. Dat gaat immers weer uit de pensioenpot betaald worden. Zo wordt de koek niet groter of kleiner, maar mogelijk wel het stukje wat jij ervan krijgt . En dat willen we niet.
  • We willen dat niemand erop achteruit gaat, en het liefst dat je erop vooruit gaat. Dat zal per pensioenfonds kunnen verschillen, want veel hangt af van de dekkingsgraad op het moment van invaren. En van hoeveel werkgevers en werknemers aan premie betalen.
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.