Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update onderhandelingen Sport & Bewegen

Hoe staat jouw cao ervoor?

Redactie
Door Redactie 7 december 2022

De FNV zit bij vier cao’s aan tafel die gelden in de sport en in de zwembaden. De cao Sport en cao Sportverenigingen zijn ongewijzigd gebleven. De cao Vermo gaat richting een akkoord. Bij de cao Zwembaden liggen de FNV en werkgeversvereniging WiZZ nog niet op één lijn. Daar weten we meer na 13 december.

Cao-nieuws

Update cao Vermo

Dinsdag 29 november hebben de vakbonden en het bestuur van de werkgeversvereniging Vermo (Vermo) gesproken over de cao Vermo per 1 januari 2023. We hebben uitvoerig stil gestaan bij de inzetbrieven van beide partijen.

Extra vergoedingen

De bijeenkomst verliep in een open en prettige sfeer. We hebben in deze cao al grote stappen gezet waarbij medewerkers voor 1 juni al weten wat hun salaris het jaar erop wordt. De werkgevers hebben onderzocht in hoeverre er ruimte is om dit jaar extra vergoedingen toe te kennen vanwege de sterk oplopende energiekosten en inflatie sinds de zomer. 

Bij Vermo-bedrijven waar dit mogelijk was, is besloten om eenmalig iets extra’s te doen, of de 4,2% naar voren te halen. Helaas leent niet bij elk aangesloten bedrijf de financiële situatie zich hiertoe.

Minimumloon van €14

Ook heeft de Vermo gekeken in hoeverre het mogelijk is, om vooruitlopend op de wetgeving al het minimumloon van €14 te hanteren. Volgens Vermo is dit helaas niet mogelijk omdat de Vermo-leden hiervoor geen financiële ruimte meer hebben. Want naast de afgesproken procentuele loonstijging van 4,2% kost de verhoging van het minimumloon met ruim 10% per 1 januari 2023 al veel loonruimte.

Belastingvrije mogelijkheden beter toepassen

Ook hebben we het erover gehad of het mogelijk is de belastingvrije mogelijkheden die de huidige cao Vermo nu al kent, beter toe te passen voor alle medewerkers via een IKB-regeling, een individueel keuzebudget. De afspraak is om in 2023 te onderzoeken of een IKB-regeling mogelijk is en voor nu de bestaande mogelijkheden beter in de cao te verwoorden.

Nieuw functiehuis

Het nieuwe functiehuis is ook een belangrijk onderwerp en daarin trekken we goed samen op. Werkgevers Vermo ontwikkelen in overleg met de bonden de afspraken en procedures voor de toepassing van het functiehuis en de functiewaardering. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een beroepsprocedure of een dispensatieregeling. Die afspraken worden nog niet in de komende cao vastgelegd. 

Wettelijke wijzigingen

Naast deze onderwerpen hebben we ook gesproken over de wettelijke wijzigingen die nog in de cao moeten worden verwerkt. Die inhoudelijke correctie zal niet van invloed zijn op het onderhandelingsresultaat wat we verwachten voor te leggen aan de leden van de Vermo en van de vakbonden, want deze zijn wettelijk al bepaald.

Er wordt snel een datum gepland voor verder overleg, om er voor 1 januari 2023 uit te komen.