Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Commerciële zwemscholen ook onder de cao

Aanvraag algemeen verbindend verklaring cao zwembaden

Redactie
Door Redactie 4 juli 2022

Het bestuur van de WiZZ en de FNV-bestuurders Sport & Bewegen hebben eind juni een aanvraag gedaan bij het ministerie van Sociale Zaken om de cao zwembaden 2022 algemeen verbindend te verklaren.

Wat betekent dit?

Dat betekent dat de cao-afspraken niet alleen gelden voor de bij de WiZZ aangesloten bedrijven en werknemers, maar ook voor alle overige zweminrichtingen in de sector die aan de cao-definitie voldoen.
Voor de zwembaden betekent dit straks dat de medewerkers in de commerciële zwemscholen ook weer onder deze cao vallen. Als jij bij een commerciële zwemschool werkt heb je minimaal recht op de afspraken uit de cao zwembaden, zoals een loonsverhoging én de pensioenaanspraak. Maar ook op een pauze nadat je drie uur in het zwembad hebt gestaan. 

AVV

De Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) geldt alleen voor 2022 en heeft geen terugwerkende kracht. Voor een aanvraag is een onderzoek nodig hoe representatief deze cao is voor alle zwembaden. Hierbij wordt gekeken welke baden lid zijn van de WiZZ en welke niet? Is een bedrijf aangesloten bij de WiZZ dan geldt de werking van de cao automatisch. Voor de andere bedrijven is de AVV nodig zodat de cao zwembaden verplicht is om op te nemen in jouw contract. Niet alle zwemscholen zijn lid van de WiZZ. De WiZZ-bestuurszetel die beschikbaar is voor de zwemscholen om invloed uit te oefenen op de cao is helaas niet bezet. 

Pensioenpot

Bestuurder FNV Sport & Bewegen Ingrid Koppelman: “Met een AVV zeggen we dat we het belangrijk vinden dat alle medewerkers in de zwembaden en dus ook bij zwemscholen recht hebben op de cao-afspraken. Zoals aansluiting bij het pensioenfonds SPR. Alle zwemscholen zijn daartoe dus verplicht. Het is in ieders belang dat gezamenlijke afspraken nagekomen worden, want hoe meer geld er bijvoorbeeld wordt afgedragen naar een pensioenfonds, hoe gunstiger dat is voor de pensioenpot en dus voor jouw uiteindelijke pensioen.”

Naleving

De vakbond is traditioneel de partij die zorgt voor naleving van de cao. Wij krijgen wekelijks vragen van leden over de cao. Mag dit wat de werkgever doet, want in de cao staat dat…? Als de werkgever iets doet wat niet de afspraak is, klopt de FNV op de deur. 

Ingrid Koppelman: “Ik zeg het eerlijk, we hebben weinig leden bij de zwemscholen en dus is wat we horen over bijvoorbeeld geen pensioenopbouw bij zwemscholen vooral via via. Een gelijk speelveld is wat wij als vakbond nastreven met een cao, iedereen heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Krijg je niet waar je recht op hebt, zorg dan dat je lid bent. Je hebt dan een vakbond achter je staan in het opeisen van je recht.”

Vul de vragenlijst in

Werk jij in een zwemschool? We willen graag weten welke cao-afspraken nageleefd worden. Vul de vragenlijst voor medewerkers Zwemscholen in.

Naar de vragenlijst