Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eindbod cao Zwembaden

Breng je stem uit

Redactie
Door Redactie 30 december 2021

Mede door de FNV-acties gericht op het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de zwembaden, zijn de werkgevers (WiZZ) net voor kerst in beweging gekomen. Tijdens een ingelast cao-overleg zijn we er echter helaas niet naar onze wens uitgekomen, omdat de FNV-eisen en de voorstellen vanuit werkgeverszijde ver uit elkaar liggen. De werkgevers zijn met een definitief eindbod gekomen.

Eindbod cao Zwembaden

Eindbod

Looptijd

1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Loon

De lonen en feitelijke salarissen worden per 1 januari 2022 verhoogd met 2,4%.

De medewerkers die op 1 mei 2021 én op 1 december 2021 aaneengesloten in dienst zijn van werkgever vallend onder de cao Zwembaden, ontvangen in januari 2022 over het jaar 2021 een eenmalige uitkering van 200 euro bruto bij een voltijd dienstverband. Medewerkers met een deeltijd dienstverband ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de omvang van het dienstverband op 1 december 2021.

Sociale veiligheid

De inhoud van het dilemmaspel wordt geactualiseerd en zo snel als mogelijk in 2022 ter beschikking gesteld. Financiering vindt plaats vanuit SFZZ met onder andere cofinanciering van de KNZB.

Reparatie WW - SPAWW

De WiZZ gaat akkoord met de verlenging van de SPAWW-overeenkomst over de verzekering van het 3de WW-jaar. Door de verlaging van de premie met 0,2% gaan de medewerkers er automatisch 0,2% in koopkracht op vooruit.

Toekomst sector

Cao-partijen gaan gedurende de looptijd van de cao met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen in de sector. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn in ieder geval de situatie op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen bij een volgende cao. Aangezien de WiZZ de professionalisering van de branche van groot belang vindt, wordt voorgesteld om gebruik te maken van een onafhankelijke procesbegeleider.

Toepassing minuren

Cao-partijen hebben geconstateerd dat er in de praktijk soms onduidelijkheid is over de minuren als gevolg van de sluiting van de bedrijven door corona. De WiZZ zal haar leden opnieuw informeren over de wijze waarop de minuren toegepast mogen worden.

Breng je stem uit

Jullie zijn nu aan zet om je stem uit te brengen over het eindbod. Jullie hebben het laatste woord en bepalen of het eindbod wordt omgezet in een cao-akkoord.

Stem over het eindbod voor 26 januari 2022

Ledenraadpleging

Voor de sluiting van stemmen vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats op woensdag 12 januari 10.00 t/m 11.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich melden door een mail te sturen naar djamilla.bennis@fnv.nl

Tijdens deze bijeenkomst wordt er ook informatie gegeven over vervolgacties, want we zijn er nog lang niet. Heb je de petitie al ondertekend? Zo niet, dan kun je dat alsnog doen

Wil je dit bericht en de link naar de stemming ook onder de aandacht brengen bij je collega die geen lid is van een vakbond? Alleen de stemmen van leden tellen, maar wij zijn ook benieuwd naar de mening van niet-leden. Wijs hen er maar op dat een aantal collega’s inmiddels heeft ingezien dat het goed is om samen met de vakbond je belangen te behartigen. Goede arbeidsvoorwaarden, die realiseer je samen!