Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update jaarurenmodel zwembaden

Hoe staat het met de pilot?

Redactie
Door Redactie 08 mei 2021

In de cao Zwembaden is al in 2017 het voornemen geuit om pilots te draaien. Hiermee kan bijvoorbeeld gekeken worden of het jaarurenmodel, dat ook gebruikt wordt in sectoren als Zorg en Kinderopvang, ook geschikt kan zijn voor de zwembadbranche. Maar waar staan we nu precies en hoe gaat deze pilot verder?

Korte terugblik

In de huidige cao (ongewijzigd verlengd tot eind 2021) kun je in bijlage 10 lezen wat de regeling inhoudt. De uitwerking van deze cao-afspraak bleef lange tijd stil liggen, totdat de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (januari 2020) ervoor zorgde dat flexwerk duurder wordt voor de werkgever. Dit is goed nieuws want hiermee krijgen mensen sneller een vast contract. Ook de zwembaden werkgevers willen die vaste contracten met een vast aantal uren gaan geven. Ze zien dan wel graag dat er binnen die uren meer ruimte is voor flexibele inzet. Een jaarurenmodel biedt die flexibiliteit.

De werknemers willen ook graag meer regie over hun uren, en zo duurzaam inzetbaar blijven. Ook zoeken ze meer zekerheid met een vast aantal te werken uren. Aan de werkgroep Jaaruren de opdracht beide wensen te combineren.

Stand van zaken nu

Er zijn enquêtes uitgezet door de FNV, werknemers, en door de Vereniging voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ). Beide enquêtes laten best veel overeenkomsten zien in hoe werknemers en werkgevers tegen dit onderwerp aankijken. Zo zijn ze het met elkaar eens dat een dergelijk systeem alleen kan werken als de afspraken vooraf helder zijn, en er een systeem is wat de uren helder vastlegt. Er zijn nu nog teveel onduidelijkheden en dat kan leiden tot wantrouwen of foutieve uitleg.  

De geschreven rapporten zijn besproken in de werkgroep Jaaruren. Daar is een eerste actielijst uit voortgekomen. De FNV Brancheraad Zwembaden is ook betrokken bij de uitvoer van die actielijst. Zo blijft dit een cao-agendapunt nauw gevolgd door onze leden. 

Leden zijn doorslaggevend

Begin juni staat er een vervolggesprek gepland. Iedereen heeft dan zijn huiswerk gedaan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met leeftijdsverlof? Of met langdurige ziekte? Moet je afspreken hoeveel uur je in de plus of in de min mag? Wat is de rol van de roosteraar en het rooster-/registratieprogramma? Ook doen we voorstellen de regeling qua inhoud en tekst te verbeteren. De FNV enquête biedt daartoe een schat aan informatie.

Daarna wordt besloten wie de pilots gaan uitvoeren en hoe we voor de duur van 2 jaar de uitkomsten gaan volgen en uiteindelijk al dan niet verwerken in cao-afspraken. Uiteindelijk is het aan de leden om te beslissen over cao-afspraken, dus zorg dat je nu lid bent om straks dat besluit te kunnen nemen!