Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nieuw jaar, nieuwe cao. Wat staat erin?

Alles over de cao's in de sportbranche

Redactie
Door Redactie 21 januari 2021

We zijn aan 2021 begonnen. Dit betekent een nieuwe loonstrook. Je loon is gekoppeld aan je cao, het collectieve deel van je arbeidsovereenkomst. De FNV maakt voor maakt jou afspraken in de cao. En hoe sterker de vakbond, hoe beter de afspraken. 2020 was - dat weet iedereen - een lastig jaar. Corona bepaalde ons leven. En legde een claim op de cao-onderhandelingen. De speelruimte was minimaal.

Cao Sport

De inzet van de FNV bij de onderhandelingen voor de cao Sport wordt opgehaald onder leden en niet-leden. Elk jaar op Prinsjesdag wordt er een Hartslagmeter Sport uitgezet. Hierin geeft iedereen aan wat hij of zij belangrijk vindt op zijn werk, en wat hij of zij daarvan terug wil zien in de cao. Verbetering van koopkracht was een belangrijk punt voor de leden. 

Nieuwe cao Sport

Vorig jaar is er een nieuwe cao Sport afgesloten. Met de looptijd van een jaar. Behoud van koopkracht is gelukt, verbetering niet. Vanaf Prinsjesdag gaan we opnieuw onderhandelen. We hopen vurig dat we dan meer vakbondsmacht hebben en dat corona niet meer zo’n impact heeft op de onderhandelingsruimte. 

Cao Zwembaden 

Deze cao is met een jaar ongewijzigd verlengd. Hoewel de onderwerpen hier iets verschilden met de cao Sport, kwam het qua onderhandelen grotendeels op hetzelfde neer. De werkgevers wilden geen loonsverhogingen doorvoeren, geen extra verlofmogelijkheden toekennen en hebben een eindbod voorgelegd. Hier hebben de leden ook mee ingestemd. De zwembaden gaan financieel ongekend zware tijden door, en daarvoor zijn onze leden bereid om financieel gezien een pas op de plaats te maken.

Cao Sportverenigingen 

Deze cao hoefde in 2020 niet verlengd en loopt nog tot eind 2021. De al afgesproken loonsverhogingen blijven geldig. Dat betekent dat we voor deze cao dus dit jaar weer gaan onderhandelen. 

Loonschalen cao sportverenigingen

Cao Vermo 

Deze cao kende weer lastige onderhandelingen. Er ligt langere tijd een discussiepunt tussen werkgevers en werknemers dat moeilijk op te lossen is. Ondanks pogingen van de werkgever om de werknemers tegemoet te komen, stemden de werknemers tegen het eindbod. Daarom is er geen nieuwe cao afgesloten en blijft de werkingssfeer van de oude rechtsgeldig. 

Cao Recreatie 

Ook voor deze cao werd een eindbod (zonder verslechteringen) neergelegd en deze cao is aangenomen. Later is deze nog aangevuld met een nieuw artikel over het invoeren van een jaarurenmodel in de cao recreatie.

Geen cao? Toch meer salaris!

Voor onze leden die niet het geluk hebben om onder een cao te vallen, gelden alleen de wettelijke wijzigingen per 1 januari 2021. Deze gelden uiteraard ook voor hen die wel onder een cao vallen, want een cao is aanvullend aan de wet.

Hoger loon voor iedereen

Voor iedereen die werkt geldt dat op de loonstrook van 2021 een hoger bedrag staat dan in december 2020. Voor komend jaar hopen we dat we ook in de Sport weer vakbondskracht kunnen inzetten om daarbovenop nog meer euro’s voor jou te realiseren. Doe jij met ons mee?

Word nu lid