Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Leden hebben het laatste woord

Het eindbod NS nader bekeken

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 23 januari 2021

Ondanks 11 onderhandelingsronden heeft NS een eindbod neergelegd bij FNV Spoor.

Het eindbod (zie bijlage) van NS bevat elementen waar de cao commissie van FNV Spoor tevreden over is. Over de loonontwikkeling en vervroegd uittreden is de commissie echter minder te spreken.

Leden laatste woord

Het eindbod zullen we de komende weken, via diverse Webinars, met de leden gaan bespreken. Tijdens de Webinars is er ruimte voor vragen en discussie over het onderhandelingsproces, de inhoud van het eindbod en ook over consequenties van de afspraken. Ook bespreken wij tijdens de Webinars de mogelijke scenario’s na een akkoord of afwijzing door de leden. Na de Webinars is het voor de leden van FNV Spoor mogelijk om digitaal hun stem uit te brengen.

De highlights (zuur en zoet) uit het eindbod (zie het eindbod voor de volledige tekst en alle artikelen)

Loon en looptijd

NS biedt in een looptijd van 27 maanden (1 april 2020 tot 1 juli 2022) een loonsverhoging over cao-loon en SAV van 1,2% per 1 april 2020, 1,6% per 1 april 2021 en 1,2% per 1 januari 2022. De NS wil iedereen die op 1 januari 2021 in dienst was, op 1 april 2021 eenmalig een bedrag van 200 euro netto uitkeren. 

Werkgelegenheidsgarantie

NS had al enkele voorstellen ten aanzien van werkgelegenheid van FNV Spoor deels of volledig overgenomen. In de laatste onderhandelingsronde is NS ons verder tegenmoet gekomen. Deze afspraak is op aandringen van FNV Spoor tot stand gekomen. Dit was voor ons heel belangrijk omdat hierdoor de NS medewerkers, bij mogelijke boventalligheid, een grote kans hebben om binnen NS te kunnen blijven.

Sociaal plan
Reistijdcompensatie

Nieuw wordt dat alle extra reistijd bij een wijziging van je werkplek of standplaats vanwege een reorganisatie voor drie jaar in tijd of geld wordt vergoed. De keuze hierin is aan de medewerker. Tot nu toe moest dat per reorganisatie uit onderhandeld worden en kwamen we nooit verder dan de extra reistijd minus 30 minuten enkel reis.

Plaatsmaakregeling.

Aan het Sociaal Plan van NS wordt de volgende plaatsmakersregeling toegevoegd. Een medewerker werkzaam in een verandergebied (bedoeld zoals in het Sociaal Plan) die niet als boventallige is aangewezen, kan op basis van vrijwilligheid aangeven het dienstverband te willen beƫindigen, ten gunste van een boventallige collega in een uitwisselbare functie. Deze medewerkers ontvang bij vertrek een vergoeding zoals afgesproken in het sociale plan.

Passende functie buiten NS

De verplichting uit het huidige sociaal plan om een aangeboden passende functie buiten NS te aanvaarden en het vervallen van enige vergoeding als gevolg van deze weigering wordt geschrapt.

Eerder stoppen met werken

Over de RVU regeling zijn we niet geheel tevreden. Het bedrag is te laag en we balen dat recht op volledige deelname enigszins afhankelijk is van wat volgens NS dan operationeel mogelijk is. Voor waar het niet past is een financiƫle compensatie en deeltijdregeling in het eindbod opgenomen.


Wel is FNV Spoor tevreden dat door onze inspanningen iedereen, ongeacht functie of dienstjaren, nu wel gebruik kan maken van de RVU-regeling, mits men aan de leeftijdscriteria voldoet.

Feestdagenregeling en parttimers

Na jaren van discussie met NS en zelfs een gang naar het College van de Rechten van de Mens, welke ons in gelijk stelde dat de CF regeling discriminerend kan uitwerken voor parttimers, staat er in het eindbod een correcte regeling waarmee parttimers niet meer benadeeld kunnen worden.

Lunchvergoeding voor de NS internationaal medewerkers

Al jaren betalen de medewerkers op de buitenlandse stations tegen hoge kosten en zonder pauzepas  hun lunch zelf. In het eindbod is een vergoeding van € 11,00 bruto voor de lunch in het buitenland opgenomen.

Thuiswerkvergoeding

Als enige vakbond  hadden we hierover reeds in februari voor de coronacrisis een voorstel gedaan. Vanwege het vele thuiswerken hebben andere bonden hierover later ook voorstellen gedaan. NS weigert hierover nu afspraken te maken. NS is bereid dit met de bonden te bespreken indien de uitkomst van gesprekken met de medezeggenschap zal zijn dat er een deel van de tijd, op verzoek van NS, structureel thuis gewerkt gaat worden.

Aanvulling salaris bij geboorteverlof

Wettelijk krijgt de betreffende medewerker 70% uitgekeerd. NS vult dit met 30% aan tot 100%. Ook bouwt men 100% pensioen op.

Vergoeding voor reizen dienst op een andere standplaats

Uitgangspunt bij te stellen diensten is dat een dienst aanvangt en eindigt op de eigen standplaats. Het accepteren van een nieuwe dienst met reistijd die langer is dan de oorspronkelijke dienst, vindt plaats op vrijwillige basis. Dit betekent dus dat een dergelijke dienst geweigerd kan worden.

Bezwarencommissie functiewaardering

In het eindbod heeft NS een groot deel van ons voorstel om tot een objectief functiewaarderingssysteem te komen, overgenomen. De rol van NS wordt hiermee buitenspel gezet.

Moeizaam

De onderhandelingen voor een nieuwe cao begonnen al voor de coronapandemie. De huidige cao liep per 1 april 2020 af. Het waren zeer moeizame onderhandelingen. Na elf onderhandelingsronden is dit eindbod wat er pratend maximaal uit te halen viel. Het is nu aan de leden van de vakbonden of dit resultaat voldoende is of niet.

Met vragen kun je terecht bij Henri Janssen en Roos Rahimi