Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Stem over de krimpplannen van de NS

Stemmen kan tot en met 29 september

Redactie
Door Redactie 21 september 2020

Je kunt nu je mening geven over de krimpplannen van NS en de cao-voorstellen. Eén ding kunnen wij met zekerheid stellen: de plannen van NS zijn vaag en bevatten veel onzekerheden. Als medewerkers met veel onzekerheden geconfronteerd worden, klinkt een ‘werkgelegenheidsgarantie’ opeens heel aantrekkelijk. Maar wat houdt die garantie van NS eigenlijk in?

Stem over de krimpplannen van de NS

Waar zeg je ja of nee tegen?

NS ruilt een kleinere kans om je baan tot en met 2024 te verliezen in voor de zekerheid van je functie, je standplaats en een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden. Kortom, NS vraagt een blanco cheque om die 3 dingen te kunnen invullen. In ruil daarvoor mag je, als je dus aan die voorwaarden kan en wilt voldoen, nog minstens 4 jaar bij NS blijven werken.

Wat FNV Spoor betreft ligt de uiteindelijke beslissing bij de leden. Maar voordat jij je stem uitbrengt, willen we je duidelijkheid geven over de essentie van de plannen. Zo weet je beter waar je ja of nee tegen gaat zeggen. 

Afbrokkeling zeggenschap werkvloer

NS wil met het pact onderhandelingen bij reorganisaties met de vakbonden uitsluiten en daarmee de grote invloed van vakbonden samen met de leden. Nu is dat namelijk wel zo geregeld in de cao. Je hebt nu via de vakbonden directe invloed op de wijzigingen die NS wil doorvoeren. Wel blijven de ondernemingsraden hun adviesrecht behouden. Maar adviezen van een ondernemingsraad kan een directie naast zich neer leggen. De afgelopen jaren zijn meerdere reorganisaties stevig aangepast, op maat gemaakt of gestopt onder de druk van de medewerkers, door die cao-afspraak over de verplichte overlegtafel met vakbonden. Het gaat dus ook hier om een blanco cheque in ruil voor een ‘werkgelegenheidsgarantie’.

Loonontwikkeling

NS wil de cao ongewijzigd met 2 jaar verlengen. Dat betekent geen collectieve loonsverhoging van de cao-lonen vanaf 1 april 2020 tot en met 31 maart 2022. Medewerkers die nog niet in de max loonschaal van hun salarisgroep zitten, komen wel in aanmerking voor de reguliere tredeverhoging en doorgroei in salarisgroep. De laatste loonsverhoging was 1,2% per 1 oktober 2019. De inflatie bedroeg in 2019 2.63%. Dus in 2019 daalde jullie koopkracht met maar liefst 1,43%. Als NS haar zin krijgt, wordt in 2020, 2021 en 2022 de inflatie zelfs helemaal niet gecompenseerd. Het gevolg? Voor hetzelfde werk wat je aan NS en de reizigers levert, krijg je minder geld om te besteden.

Reductie personeel

NS stelt voor het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 2.300 fte te laten dalen in de periode tot eind 2024. Dit gaat door natuurlijk verloop. Door deze tekorten niet op te vullen, wil NS een deel van de werkzaamheden op een andere manier inrichten of zelfs helemaal niet meer doen. Lees onze nieuwsbrief hoe NS de reductie wilt uitvoeren.

Geen ontslagen, wel onzekerheden

NS zegt toe dat er geen gedwongen ontslagen op bedrijfseconomische gronden plaatsvinden tot eind 2024. De personeelsreductie door natuurlijk verloop wordt niet aangevuld. Daarvoor vraagt de Raad van Bestuur dus een blanco cheque terug. Alleen de hoofdconducteurs op de trein hebben tot 1 januari 2025 een garantie. Al zal de functie mogelijk stevig veranderen en moeten zij voortaan in hun eentje op de trein werken. De rest van de medewerkers krijgt geen enkele garantie op werktijden, standplaats en functie. Als voorwaarde voor de ‘werkgelegenheidsgarantie’, moet iedereen bereid zijn een andere functie te vervullen, op een andere standplaats en/of op een ander tijdstip. Ook moet je bereid zijn binnen een functie een andere rol of andere/extra werkzaamheden te verrichten. Onder deze voorwaarden is er een werkgarantie tot eind 2024.

Extra reistijd

De extra reistijd wordt slechts voor 3 jaar in tijd of geld gecompenseerd. Daarna is de extra reistijd voor je eigen rekening. De totale reistijd bij wijziging standplaats is 90 minuten enkele reis. Deze garantie geldt tot eind 2024. En mogelijk vervallen met deze afspraken alle lopende werkgelegenheidsgaranties, tenzij er aanvullende afspraken worden gemaakt,. 

Pensioen

NS stelt voor de hoogte van de pensioenpremie tot 1 april 2022 op de huidige 24% van het pensioengevend salaris te houden. Dat betekent dat ieder risico rond de dekkingsgraad direct bij de medewerkers komt te liggen en dat de pensioenopbouw lager kan worden dan het maximaal wettelijk percentage dat nu van toepassing is. Dus als de pensioenopbouw lager wordt, wil NS wil niet extra betalen om dat te voorkomen.

Eerder stoppen

NS wil geen afspraken maken over het regeerakkoord, waar instaat dat medewerkers 3 jaar voor AOW-leeftijd moeten kunnen stoppen met werken met een financiële compensatie van de werkgever.

Laat je stem horen

Laat horen wat jij van de plannen vindt. Als de meerderheid van onze leden de plannen afwijst, gaan wij NS dwingen opnieuw te onderhandelen. Stemmen kan tot en met 29 september.

Breng je stem uit