Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Gezamenlijke bonden zetten vraagtekens bij uitbetalen uren CF en MT

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 06 november 2019

Na een email van de directeur Service en Operatie op 17 oktober “Afspraak en werkwijze CF (compensatie feestdag) uitbetalen” ontvingen vakbonden veel vragen en boze reacties.

Dit geldt ook voor het “nieuwe” beleid om MT (meeruren terug) uit te gaan betalen. Daar het een cao-onderwerp betreft hebben bonden het tijdens het vakbondsoverleg op holdingsniveau ingebracht. Aanvankelijk zag NS geen afwijking van de cao. Na veel doorvragen en voorbeelden door de bonden, gaf NS aan het een en ander te moeten uitzoeken.

Nog geen uitbetaling tot NS alles boven tafel heeft

Bonden gaven aan te begrijpen dat NS hier onderzoek naar moet gaan doen, maar stelden daarbij wel dat NS in de tussentijd geen CF en MT mag uitbetalen. NS heeft dit toegezegd.

Vragen van de bonden

We hebben voorbeelden dat medewerkers voor een bepaalde dienst geen CF- of MT-uren maar wel verlof mogen inzetten. Ook zijn er situaties waarin medewerkers in het keuzeplan aan hebben gegeven de CF in tijd te willen gebruiken. Bonden stellen dat NS hiermee Cao art 106 lid 4 (voor CF-uren) in combinatie met het keuzeplan (hoofdstuk 12 bijlage 3) en art. 116 lid  4 niet correct toepast.

Tevens hebben wij gesteld dat in de cao verder is geregeld dat bij niet aanvragen en/of niet verlenen in dat jaar CF in januari aangewezen kan worden. Dus hebben wij de vraag gesteld waarom niet voor deze optie is gekozen.

Visie van de bonden:

  • Indien men in het keuzeplan heeft aangegeven CF in tijd te willen gebruiken ontstaat daaruit wat ons betreft het recht op compensatie in tijd.
  • Indien men geen CF- of MT-uren krijgt maar voor diezelfde dienst wel verlof mag opnemen is dat onterecht en dient NS de voorkeur van de medewerker te respecteren en CF of MT toe te kennen.
  • Eventuele uitbetaling van CF conform art. 106 lid 4 en MT conform art.116 lid 4 kan alleen over het lopende jaar en enkel indien de bedrijfsvoering de mogelijkheid voor opname in tijd verhindert. Dat laatste moet dan wel door NS overtuigend worden aangetoond.

Hoe nu verder?

NS zal ons informeren over de uitkomsten van hun intern onderzoek en dan bezien of daarmee het “nieuwe” beleid moet worden aangepast. Afhankelijk van waar NS mee komt zullen wij ons weer beraden. Wij houden jullie op de hoogte.