Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Het zuur & zoet van het Pensioen/AOW-onderhandelingsresultaat

Maak gebruik van je stemrecht

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 11 juni 2019

Er is een onderhandelingsresultaat pensioenen! Jij en alle andere leden van de FNV kunnen daar over stemmen. Dit is het resultaat van jaren onderhandelen en actievoeren. Veel van jouw collega’s hebben gestaakt voor een beter pensioen. De kans is reëel dat jijzelf ook aan de staking in het OV hebt meegedaan.

Wij zijn trots op alle stakers, vooral in het OV, metaal, bouw, schoonmaak, vleesindustrie en beveiliging. Niet alleen de FNV-leden, maar ook de stakers van andere bonden. Samen liepen jullie voorop in de strijd en hebben er voor gezorgd dat er weer naar de vakbond wordt geluisterd. Dank jullie wel. 

Zoals bij alle onderhandelingen was het ook nu een kwestie van geven en nemen. Ten opzichte van wat er eind 2018 bij de breuk in het overleg als voorstel lag, zijn er veel verbeteringen binnengehaald. Maar lang niet op alle punten waarvoor jullie gestaakt hebben, hebben we een 100% score. 

Zuur

Zo bleek een vaste bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 een onhaalbare kaart. Dat is zuur, dat beseffen we. Maar als jullie op dinsdag 28 mei het land niet lam hadden gelegd en op 29 mei niet massaal hadden gestaakt en de straat op waren gegaan, dan hadden we niets kunnen verbeteren.

Dan was de AOW-leeftijd meteen met 4 maanden omhoog gegaan en in 2021 naar 67 jaar. En de ondragelijke structurele stijging van de AOW was in stand gebleven. Er waren geen regelingen voor eerder uittreden gekomen voor zwaar werk. 

Indexatie van pensioenen nog niet dichtgetimmerd

En het zicht op indexatie van onze pensioenen was verkeken. Let wel, dit onderhandelingsresultaat is nog niet dichtgetimmerd. Diverse onderdelen dienen als perspectief voor verdere afspraken voor het eerder kunnen stoppen met werken. Die afspraken moeten worden gemaakt met het volgend kabinet en werkgevers. Wat voorheen voor dit kabinet onbespreekbaar was.

Verbeteringen (mits onderhandelingsresultaat wordt goedgekeurd)

  • AOW-leeftijd: Voor de korte termijn bevriezen we de komende 2 jaar de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden en zal deze daarna minder snel stijgen. Voor de langere termijn onderzoeken we of je na 45 jaar werken al AOW kunt krijgen. Zonder jullie acties was dit niet mogelijk geweest.
  • Zwaar werk: Het wordt mogelijk om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Eerder was er een RVU-boete voor de werkgever van 52% aan loonbelasting. Die wordt voor maximaal 3 jaar over een uitkering van €19.000 per jaar afgeschaft. Dit betaalt je werkgever. Bovendien zijn er mogelijkheden om dit zelf of via een nog met je werkgever af te spreken/ af te dwingen bedrijfsregeling aan te vullen. Hier moeten we in de cao afspraken over maken, dus daar hebben we jullie straks weer voor nodig. Zonder sterke vakbond kunnen we deze kans wel vergeten.
  • Pensioenen: Nu moeten de pensioenfondsen grote buffers aanhouden waardoor ze niet kunnen indexeren (verhogen) en er zelfs een korting dreigt. In het voorgestelde stelsel zal er niet gekort worden als de dekkingsgraad 100% of meer is. Vanaf 100% kan er weer geïndexeerd (verhoogd) worden. Dit maakt de kans dat er weer geïndexeerd wordt groter. Dat is goed voor werkenden en gepensioneerden.

Of het onderhandelingsresultaat voldoende is, ligt bij onze leden, dus ook bij jou. Wij roepen jou en alle andere FNV-leden op daarover een eigen oordeel te vellen.

Hoe nu verder?

Nu zijn jullie, de leden, aan zet. Jullie krijgen de mogelijkheid om je uit te spreken over dit onderhandelaarsresultaat. Deze week krijgen jullie een brief met een oproep om te gaan stemmen. We roepen iedereen op om dit te doen. Informeer je goed over het resultaat van de onderhandelingen. Op de website staat veel informatie en uitleg. 

Op tal van plekken in het land zijn informatiebijeenkomsten. Laat je horen en breng je stem uit. Jullie mening is belangrijk. Na het referendum onder de leden is het ledenparlement aan de beurt. Dat bepaalt, met de uitslag van het referendum in het achterhoofd, of we instemmen met dit resultaat.

Maar daar houdt het niet op. Wat de uitslag ook zal zijn, wij als vakbond gaan door. Ook als we uiteindelijk instemmen met dit resultaat. We moeten:

  • aan de cao-tafel afspraken maken over die 3 jaar eerder stoppen met werken;
  • zorgen dat er een goede overgangsregeling komt naar het nieuwe pensioenstelstel;
  • en dat je kunt stoppen na 45 jaar werken.

Jullie hebben laten zien dat als we samen opstaan, we dingen kunnen verbeteren. We hopen dan ook in de komende tijd te kunnen rekenen op jullie steun en inzet!

Samen staan we sterk!