Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Start onderhandelingen cao Tank en Was

Dit zijn onze voorstellen

Redactie
Door Redactie 21 oktober 2021

Op 31 december 2021 loopt de cao Tank & Was af. We hebben in de afgelopen weken actief jullie wensen en verwachtingen in kaart gebracht en vervolgens vertaald naar concrete cao-voorstellen samen met onze cao-commissie. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten in november of december 2021.

Start onderhandelingen cao Tank en Was

Wat willen wij in de nieuwe cao Tank en Was?

1) FNV heeft voor 2020/2021 een centrale looneis van 5% vastgesteld. Daar houden we voorlopig aan vast. De economie groeit fors na de coronacrisis. De Tank en Was branche  profiteert ook van de economische groei. Zo is te weinig personeel voor te veel werk. Het kan niet zo zijn dat de mensen die het werk moeten doen voor de kosten opdraaien, terwijl weer forse winsten worden gemaakt.

2) Het minimale bruto-uurloon voor alle werkzaamheden in de branche moet 14 euro bruto per uur bedragen.

Wij willen concrete afspraken maken om gedurende de looptijd van de cao te werken aan een update en actualisering van het huidige functiegebouw. Vervolgens zal er ook gekeken worden naar de weging en waardering van functies. Waar nodig/gewenst willen wij  gebruik maken van externe expertise. Actualisering van het functiegebouw zal geen nadelige salarisconsequenties hebben voor de medewerker.

De beloning van jongeren moet worden gebaseerd op hun functie en werkervaring, niet op leeftijd. Kortom, gelijk loon voor gelijk werk. FNV Metaal wil daarom het stelsel van jeugdlonen in stappen afschaffen.

1) Pensioenakkoord, zware beroepen, branche-AOW en pensioensparen: in de Tank en Was branche is veel lichamelijk zwaar werk. De processen zijn vaak zo ingericht dat je als werknemer weinig regelvrijheid of regelcapaciteit hebt. Je moet werken volgens vaste procedures en protocollen. Dit geldt voor zowel de werkvloer als voor ondersteunende afdelingen. Wij willen dat alle werknemers die onder de cao vallen aangemerkt worden als werknemers met zware beroepen.

2) Introductie branche-AOW: we willen in de cao opnemen dat per 1 januari 2022, je drie jaar voor je AOW-datum een regeling krijgt aangeboden. Je kunt dan 21.000 euro bruto per jaar krijgen, wat netto gelijk is aan een AOW-uitkering voor gehuwden.

3) Sparen van vrije tijd voor pensioen: we willen afspreken dat werknemers het fiscale maximum aan vrije dagen mogen opbouwen. Dit is zoals afgesproken in het pensioenakkoord en in afwachting van de definitieve pensioenregeling. 

Om werknemers fit en gezond hun pensioenleeftijd te laten halen, zijn duidelijke maatregelen nodig: 

1) Wij willen dat opleidingen (cursussen en certificaten) die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie, gegeven worden binnen het rooster en vergoed worden als werktijd. Mocht dit binnen de normale werktijd niet mogelijk zijn, dan wordt het beloond als overwerk.

2) Wij willen 2 extra opleidingsdagen  voor alle werknemers om te werken aan je eigen loopbaanontwikkeling.

FNV Metaal wil deze regeling definitief opnemen in de cao. Hiermee verbinden we de wensen en verwachtingen van jong en oud. Zo krijgen de oudere werknemers de mogelijkheid om minder te werken, door regelingen als 60-80-100 (60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw) of 80-90-100 (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). De uren die hierdoor vrij vallen, moeten worden ingevuld door jongeren met een vast contract. Wij willen hierover heldere, toetsbare en controleerbare afspraken maken met de werkgevers. Deze afspraken moeten borgen dat de uren die vrijvallen in alle gevallen worden ingevuld door jongeren met een vast contract.

In de Tank en Was branche wordt structureel overgewerkt. Daarom willen we een betere vergoeding voor overwerk en weekenden, zodat overwerk meetelt voor je vakantietoeslag en pensioen.

De kilometervergoeding is in de Tank en Was branche niet genoeg om de werkelijk gemaakte kosten te dekken. Werknemers moeten vaak geld toeleggen op hun reiskostenvergoeding. FNV wil daarom dat de werkgevers de kilometervergoeding fors gaan verhogen. 

Ongeveer 1 op de 3 werknemers van Tank en Was heeft last van werkdruk. Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid. Daarom willen we afspraken maken in de nieuwe cao om te komen van werkdruk naar werkgeluk.

Samen sterk

Met jouw steun en inzet gaan we weer een mooi cao-akkoord realiseren. Samen gaan we bewijzen dat dat hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgevers. En dat is niet alleen nu nodig, maar ook in de toekomst. Maak daarom je collega’s lid van de FNV en verdien een tientje.

Nodig jouw collega uit

Contact

Heb je vragen dan wel opmerkingen, neem dan contact op met Murat Sekercan, bestuurder FNV Metaal.

Blijf op de hoogte

Mis niets! Volg de onderhandelingen en onze activiteiten via: