Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Start onderhandelingen nieuwe cao

Cao-onderhandelingen Banden- en Wielenbranche beginnen na de zomer

Redactie
Door Redactie 21 juli 2020

Op 1 september 2020 loopt de cao Banden- en Wielenbranche af. We hebben nog voor de coronacrisis jullie wensen en verwachtingen in kaart gebracht en vervolgens vertaald naar concrete cao-voorstellen samen met onze cao-commissie. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten na de zomervakantie.

Wat wij willen in de nieuwe cao

Loonsverhoging van 5% 

  1. Voor de coronacrisis heeft de FNV voor 2020 een centrale looneis van 5% vastgesteld. Daar houden we voorlopig aan vast. Wij willen in het najaar eerst zien wat de daadwerkelijke schade van de coronacrisis is en hoe de lasten daarvan verdeeld moeten worden in de banden- en wielenbranche. Het kan niet zo zijn dat de mensen die het werk moeten doen voor de kosten opdraaien, terwijl de afgelopen jaren forse winsten zijn gemaakt.
  2. Het minimale bruto-uurloon voor alle werkzaamheden in de branche moet 14 euro bruto per uur bedragen.

Gelijk loon voor gelijk werk

De beloning van jongeren moet worden gebaseerd op hun functie en werkervaring, niet op leeftijd. Kortom, gelijk loon voor gelijk werk. FNV Metaal wil daarom het stelsel van jeugdlonen gefaseerd afschaffen. 

Eerder uittreden / zwaar werk 

  1. Pensioenakkoord, zware beroepen, branche-AOW en pensioensparen: in de banden- en wielenbranche is veel fysiek zwaar werk. De processen zijn vaak zo ingericht dat je als werknemer weinig regelvrijheid of regelcapaciteit hebt. Je moet werken volgens vaste procedures en protocollen. Dit geldt voor zowel de werkvloer als voor ondersteunende afdelingen. Onze inzet is dat alle werknemers die onder de cao vallen aangemerkt worden als werknemers met zware beroepen. 
  2. Introductie branche-AOW: we willen in de cao opnemen dat per 1 januari 2021, je drie jaar voor je AOW-datum een regeling wordt aangeboden. Je kunt dan 21.000 euro bruto per jaar krijgen, wat netto gelijk is aan een AOW-uitkering voor gehuwden. 
  3. Sparen van vrije tijd voor pensioen: we willen afspreken dat werknemers het fiscale maximum aan vrije dagen mogen opbouwen. Dit is conform het pensioenakkoord en in afwachting van de definitieve pensioenregeling.  

Duurzame inzetbaarheid

Om werknemers fit en gezond hun pensioenleeftijd te laten halen, zijn concrete maatregelen nodig:  

  1. Wij willen dat opleidingen (cursussen en certificaten) die nodig zijn voor het uitoefenen van de functie, gegeven worden binnen het rooster en vergoed worden als werktijd. Mocht dit binnen de normale werktijd niet mogelijk zijn, dan wordt het beloond als overwerk.
  2. Wij willen 200 opleidingsvouchers van 1500 euro om duurzame inzetbaarheid van werknemers verder te vergroten in de banden- en wielenbranche en daarbuiten.

Generatiepact

FNV Metaal wil deze regeling definitief opnemen in de cao. Hiermee verbinden we de wensen en verwachtingen van jong en oud. Zo krijgen de oudere werknemers de mogelijkheid om minder te werken, door regelingen als 60-80-100 (60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw) of 80-90-100 (80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw). De uren die hierdoor vrij vallen, moeten worden ingevuld door jongeren met een vast contract. Wij willen hierover heldere, toetsbare en controleerbare afspraken maken met de werkgevers. Deze afspraken moeten borgen dat de uren die vrijvallen in alle gevallen worden ingevuld door jongeren met een vast contract. 

Overwerk door leidinggevenden 

Leidinggevenden die anderen kunnen opdragen overwerk te doen, krijgen zelf geen vergoeding voor overwerk en dat is niet meer van deze tijd. FNV Metaal wil daarom een hogere overwerktoeslag voor alle werknemers, in geld of tijd, zodat structureel overwerk wordt teruggedrongen.

Eerlijke loonsverhoging en eerlijke cao

De coronacrisis zet de wereld op zijn kop. Tegelijkertijd is het raadzaam en verstandig om het hoofd koel te houden. Pas in het najaar zal duidelijk zijn wat de economische gevolgen hiervan zijn. Voorlopig gaat het werk in de bandenbedrijven gewoon door, er is genoeg werk in de meeste bandenbedrijven. De onderhandelingen starten pas in het najaar, dus voorlopig houden we gewoon vast aan onze inzet om te komen tot een eerlijke loonsverhoging en eerlijke cao. 

Samen sterk

Met jouw steun en inzet gaan we weer een mooi cao-akkoord realiseren. Samen gaan we bewijzen dat hoe meer leden zich inzetten, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgevers. En dat is niet alleen nu nodig, maar ook in de toekomst. Maak daarom je collega’s lid van de FNV