Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eerder stoppen met zwaar werk

Redactie
Door Redactie 02 juni 2020

In het pensioenakkoord dat vorig jaar is gesloten, is afgesproken dat mensen met zwaar werk eerder kunnen stoppen met werken, ook in de Metaal. Wat is de stand van zaken?

Eerder stoppen met zwaar werk

Hoe staat het met eerder uittreden bij zwaar werk?

Dit belangrijke onderdeel van het pensioenakkoord is inmiddels klaar om in wetgeving te worden omgezet. Het kabinet wil het niet los indienen, maar samen met de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel dat nog niet klaar is. Het wordt verwacht in juni en zal ingaan op 1 januari 2021.

Wat was er ook alweer afgesproken?

Er komt een onderzoek naar een structurele regeling voor eerder pensioen bij zwaar werk, bijvoorbeeld na 45 dienstjaren. In de tussentijd komt er een tijdelijke regeling. Vanaf 2021 wordt het mogelijk om 3 jaar voor je AOW-leeftijd een uitkering van de werkgever te ontvangen zonder RVU-boete. Deze boete is een extra belastingheffing van 52% op de uitkering volgens de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Hoe hoog is dat bedrag?

De RVU-vrijstelling geldt voor een uitkering tot circa € 21.000 per jaar. Dat is het brutobedrag dat na belasting een netto-uitkering oplevert die gelijk is aan de AOW. Dus eigenlijk 3 jaar eerder stoppen met een soort “sector-AOW”.

Hoe gaan we dat regelen?

Vanaf 2021 moet het ingaan. De werkgever kan het dan met jou individueel overeenkomen. Maar als we het een recht van werknemers willen maken en ook voor de hele sector willen regelen, hebben we een cao-afspraak nodig. Dat is ook nodig als we een fonds willen oprichten en premies willen invoeren. Dan voorkom je dat de kosten van eerder uittreden bij een individuele werkgever komen.

Wanneer wordt er onderhandeld?

We onderhandelen pas met de werkgevers als we onze leden hebben geraadpleegd. Zo werkt FNV Metaal. De vakbondsleden bepalen onze inzet. Voor wie moet de regeling gelden? Zijn er voorwaarden? Willen we een fonds en een werkgeverspremie om de uitkeringen te financieren? Voor alle metaalsectoren tegelijk of per cao-gebied? De ledenraadpleging was voorbereid, maar toen kwam de coronacrisis. We kunnen geen bijeenkomsten organiseren voor onze leden. En we kunnen ook niet aan tafel met de werkgevers om te onderhandelen. We moeten het dus uitstellen.

Wat is nu het plan?

FNV Metaal had in april/mei de leden willen raadplegen over onze inzet en in mei/juni willen onderhandelen met de werkgevers. Doel was om 1 juli een resultaat te hebben, zodat we de zaak na de zomer zouden gaan organiseren (fondsen, premie, administratie) en zou de regeling per 1 januari kunnen starten.
We gaan het geheel opschuiven. Tot wanneer hangt af van de coronamaatregelen. Maar we houden wel vast aan het plan om eerst de leden te raadplegen over onze inzet en pas daarna te onderhandelen met werkgevers. Dat laatste zal dan zeker na de zomer pas kunnen starten.

In de Metalektro en in de Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven kan dit belangrijke thema ook meegenomen worden in de cao-trajecten na de zomer. Want deze cao’s lopen nog dit jaar af. 
In de Metaal en Techniek is dat niet het geval, deze cao is geldig tot 30 september 2021. Maar vanzelfsprekend willen we deze zogenoemde zware beroepenregeling ook regelen voor de werknemers in de Metaal en Techniek. Na de zomervakantie willen we bekijken hoe we jullie bij dit traject kunnen betrekken. De wijze waarop we dat gaan doen, hangt natuurlijk in hoge mate af van de coronacrisis en de maatregelen die dan gelden. Houd vooral de FNV Metaal nieuwsbrieven en mail in de gaten. Wordt vervolgd!  

Komt het wel goed?

Dat is nog maar de vraag. De werkgevers doen nu al moeilijk over rechten van werknemers en bekostiging van 3 jaar eerder uittreden. Door de coronacrisis is dat niet beter geworden. Aan de andere kant, er dreigen banen verloren te gaan. Het zou mooi zijn als ouderen eerder kunnen uittreden en jongeren daardoor hun baan behouden. We zullen zien. Het lukt alleen als we samen onze eisen opstellen, samen achter de onderhandelaars staan en ons samen hard maken als de werkgevers de wensen van werknemers afwijzen. Daar gaan we samen mee aan de slag, uitstel is geen afstel.