Er is een nieuwe cao Audax!

Als jij dat wilt

Redactie
Door Redactie 28 januari 2022

Eind vorig jaar lieten we weten al een tijdje met de directie in gesprek te zijn over jouw arbeidsvoorwaarden. En dat het er - ondanks de lastige tijd waarin het bedrijf zich bevindt - best goed uit zag. In dit nieuwsbericht tref je de nodige uitleg over de gemaakte afspraken. Alleen al het feit dat de uitleg zo uitgebreid is maakt duidelijk hoe complex het allemaal is geweest.

Stem

Niet veel ruimte

Het bedrijf maakt een zware tijden door en heeft weinig financiële armslag om de inkomens daadwerkelijk veel te verbeteren. Met de directie is er bekeken hoe de weinige beschikbare ruimte het beste zou kunnen worden ingezet. Waar we naar hebben gezocht is om met name de laagste inkomens het meeste te laten profiteren, maar ook om een aantal andere zaken goed op te pakken. Wij denken dat dit, binnen de beschikbare financiële ruimte, goed is gelukt en er een aantal zaken redelijk verbeterd zijn wat ook direct of indirect, meteen of op -korte termijn zijn effect op het inkomen van de medewerkers heeft. Of het ook voldoende is, dat is nu aan jou als lid van de FNV. Wij denken dat met onderstaande het maximaal mogelijke en verantwoorde is bereikt.

De uitkomst

Onderstaande is uit de gesprekken gekomen:

  • De salarisverhoging zal met terugwerkende kracht per 3 januari (periode 1) 2022 ingaan.
  • Uitgezonderd zijn werknemers die op basis van de geldende cao Boek-en Kantoorvakhandel (BKV) 2019-2020 een trede toegekend hebben gekregen of toegekend gaan krijgen op basis van prestaties in 2021. Voor hen geldt dat zij de tredeverhoging uit de BKV-cao 2019-2020 ontvangen in plaats van voornoemde loonsverhoging uit Artikel 3, lid 1 van deze cao.
  • Werknemers die een salaris hebben boven het maximum van de schaal waarin zij zijn ingedeeld, ontvangen alleen deze salarisverhoging in het geval en voor zover ze daarmee niet boven het maximum van de schaal komen.
  • Aan medewerkers met een fulltime periodesalaris onder de 2.128 euro wordt met ingang van periode 1 van 2022 0,5 procent extra loonsverhoging toegekend.
  • Voor medewerkers die vóór 16 maart 2016 bij Audax in dienst waren en derhalve meer ATV-rechten kennen, geldt voor toekenning van deze extra loonsverhoging een periodesalaris onder €2016.

  • De toeslag voor winkelmedewerkers (artikel 6 lid E sub 1) wordt als volgt aangepast. Gebleken is dat er voor 06:00 uur en na 21:00 uur beperkt langer dan twee uur achterelkaar in dit tijdsvenster gewerkt wordt. Daardoor wordt de toeslag van 50 procent op de volgende uren dus ook vrijwel niet gehaald. Daarom is besloten om de nu geldende regeling af te schaffen en te vervangen voor een eenduidige toeslag van 30 procent voor alle in dit tijdsvenster gewerkte uren. Ook dit zal voor winkelmedewerkers tot een hoger loon leiden.
  • De toeslag voor logistiekmedewerkers (artikel 6 lid D sub 1) komt voor de uren tussen 04:00 uur en 06:00 uur en voor de uren tussen 20:00 uur en 00:00 uur te vervallen. Gebleken is dat er op deze uren vrijwel nooit gewerkt wordt. Wie wel op deze uren heeft gewerkt krijgt een gemiddelde van de over de afgelopen drie jaar ontvangen toeslag structureel in het basis uurloon gecompenseerd. Let op: de toeslag voor het werken tussen 00:00 uur en 04:00 blijft wel gewoon op 50 procent gehandhaafd.

We hebben afgesproken dat de PAWW zal worden voortgezet. Dit betekent dat, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, de periode waarover een werkloosheidsuitkering maximaal kan worden verkregen met 12 maanden, wordt verlengd van 24 naar 36 maanden.

Omdat na het verhogen van de uurlonen de afrondingen te groot werden, is afgesproken niet meer op hele maar halve euro's af te ronden. Dit heeft geen effect op de afgesproken verhoging van het uurloon.

Het huidige functie- en loongebouw voldoet niet meer en werkt ongelijkheid in de hand. Om deze reden is afgesproken dit te herzien. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van dit jaar zijn afgerond. Er wordt in de cao een protocol opgenomen waaruit het belangrijkste deel als volgt luidt:

“Voor de medewerkers die tot nu toe indicatief zijn ingeschaald geldt dat zij na afloop van dit project definitief worden ingeschaald. Wanneer dit leidt tot inschaling in een hogere schaal ten opzichte van de huidige indicatieve schaal, welke het gevolg is van de inschaling en niet van het herdefiniëren van schaalgrenzen, zal de gebruikelijke 4% salarisverhoging toegepast worden. Indien het herzien van het functiegebouw niet voor periode 7 2022 is afgerond, zal deze aanpassing met terugwerkende kracht worden toegekend per periode 7 2022”

Voor een deel van de medewerkers zal dit dus ook vanaf 20 juni (begin periode 7) 2022 tot een hoger loon leiden.

Afsluitend

Het woord is nu aan jou om een oordeel uit te spreken. Uiteraard hadden we (de FNV en de Audax Directie) graag meer gedaan, maar op dit moment zou dat niet verantwoord zijn en zit dat er niet in. Kortom, onder de huidige omstandigheden is dit het maximaal haalbare. We hopen dat de Audax-medewerkers dit ook zullen inzien. Het is nu aan jou om via de button hieronder je stem uit te brengen. Doe dit uiterlijk vóór 9 februari 12:00.

Stem hier

Word lid

Als vakbondslid mag je dus stemmen over het resultaat. Je hebt dan zelf zeggenschap in plaat dat een ander dat voor je doet. Ben je nog geen lid maar wil je wel je stem over het resultaat laten horen? Bekijk de voordelen van het lidmaatschap en word snel lid. Het is lang niet zo duur als je denkt en bovendien betaalt de fiscus je een deel van de contributie terug. Voor de eerste vier maanden betaal je nu slechts 25 euro en je mag straks je stem laten horen over het resultaat en beslissen niet anderen voor jou. Doen dus! 

Let op: wil je nu lid worden en direct je stem uitbrengen? Mail dan naar hans.robijn@fnv.nl voor een formulier en schrijf je niet in via de website.

Of maak een ander lid

Ben je al lid? Werf dan een nieuw lid en verdien een tientje per geworven lid!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.