Onderhandelingsresultaat cao Uitgeverijbedrijf

Breng nu je stem uit!

Redactie
Door Redactie 18 januari 2022

Vorige week hebben de werkgevers en de vakbonden, waaronder de FNV, een onderhandelingsakkoord bereikt voor de cao Uitgeverijbedrijf. Leden van de FNV kunnen nu stemmen over dit akkoord. 

Man met pen die papier tekent

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 24 maanden: van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Salarissen 

De salarissen en salarisschalen worden als volgt verhoogd.

 • per 1 juli 2022 -  2,9% structureel
 • per 1 april 2023 -  2,6% structureel

Dit is helaas niet helemaal wat we hadden gewild. Maar wanneer je kijkt naar wat er de afgelopen 11 jaar in de sector aan loonsverhoging is afgesproken (gemiddeld was dat tussen 2010 en 2022 1,68% per jaar) dan is dit resultaat ook zeker niet slecht. 

Thuiswerken (hybride werken)

De thuiswerkvergoeding bedraagt minimaal 2 euro per dag. In decentraal overleg met de medezeggenschap worden afspraken gemaakt over:

 • voorwaarden thuiswerken;
 • vergoedingsregeling;
 • reiskostenvergoeding;
 • Arbo-aspecten.

Het thuiswerken scoorde erg hoog in de binnengekomen top 5 van medewerkers. Ook hier hebben we iets moeten laten maar verreweg het belangrijkste - de thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuisgewerkte dag - is gerealiseerd, net als het verplicht instellen van thuiswerkbeleid met daarin die minimale vergoeding. 

Generatiepact/XYZ-regeling

De XYZ-regeling, die als uitvloeisel van het Generatiepact is afgesproken, wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2024. 

Het voortzetten van deze regeling scoorde ook hoog in de top 5. Het heeft de nodige moeite gekost, maar ook dat hebben we voor 100% weten te realiseren.

Scholing  

Opleidingen/trainingen op verzoek van de werkgever (in verband met uitvoering functie c.q. bij dreigende werkloosheid) komen voor rekening van werkgever en worden gevolgd tijdens werktijd. Als dit niet mogelijk is wordt dit met vrije tijd gecompenseerd.

Een verzoek van een medewerker om een arbeidsmarktrelevante opleiding/training (max. € 2.000, - per jaar) te volgen wordt door de werkgever gehonoreerd onder de voorwaarde van de volledige inzet van het persoonsgebonden budget STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget) en een terugbetalingsregeling in het geval van een beĆ«indiging van de arbeidsovereenkomst binnen 1 jaar na het afronden van de opleiding/training.

Ook dit onderwerp scoorde weer hoog in de top 5. Het doet ons deugd dat we het nu wel - in tegenstelling tot vorige keer - voor elkaar hebben kunnen krijgen. Studeren kan onder werktijd. Er is budget. En de werkgever kan een verzoek niet weigeren. 

Overige afspraken 

 • 100% pensioenopbouw tijdens (aanvullend) geboorteverlof met hantering van de huidige premieverdeling tussen werkgever en werknemer.
 • Communicatiemiddelen worden ingezet voor een Mantelzorghelpdesk (o.a. App Gezond Uitgeven!).
 • Communicatiemiddelen worden ingezet voor Duurzame inzetbaarheid (o.a. App Gezond Uitgeven!).
 • Cao PAWW Sector Dienstverlening Niet (semi) Publiek Domein, sector 4 nr. 6 (cao-code: 4020) wordt per 1 oktober 2022 verlengd met 5 jaar (tot 1 oktober 2027). 
 • Cao-partijen onderschrijven het INSI Veiligheidsconvenant (PersVeilig.nl).
 • Hoofdstuk 17 cao Uitgeverijbedrijf gaat gelden voor grafische medewerkers in dienst van enkele grote dagbladbedrijven

Drukkers Mediahuis Nederland & Mediahuis Noord

De cao voor het Uitgeverijbedrijf is vanaf 1 januari 2022 ook van toepassing voor de drukkers van Mediahuis Nederland en Mediahuis Noord. Werk je bij een van deze bedrijven? Dan krijg je vanaf 1 januari dit jaar ook nog eens 2% van je loon extra in het PKB gestort. Dit dus los van de afgesproken loonstijging. 

Daarnaast blijft ook de RVU-regeling die jij onder de cao Grafimedia had ook onder deze cao van toepassing.

Er is afgesproken dat toekomstige wijzigingen in hoofdstuk 17 alleen met FNV Media & Cultuur, CNV Vakmensen en De Unie worden besproken. En alleen leden die vallen onder dit hoofdstuk kunnen stemmen over eventuele wijzigingen. 

Breng nu je stem uit

Je kunt tot 2 februari 12.00 uur ‘s middags je stem uitbrengen over dit onderhandelingsresultaat. 

Stem nu

Vragen?

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met FNV-bestuurder Hans Robijn via hans.robijn@fnv.nl 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.