Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingen cao omroeppersoneel vorderen gestaag

Redactie
Door Redactie 02 juli 2020

De vijfde onderhandelingsronde over de cao voor omroeppersoneel stond in het teken van 3 belangrijke onderwerpen: werkzekerheid, een reële loonstijging en een fair practice code voor zzp’ers. Tijdens het overleg op 29 juni deelden we onze standpunten en maakten we goede werkafspraken zodat de afstand die nu nog bestaat, kan worden overbrugd. Op 20 juli is het volgend overleg.

Structureel werk is vast contract

Het aantal flexcontracten groeit nog steeds en daar wil de FNV, liefst samen met de werkgevers, paal en perk aan stellen. Er moet meer werkzekerheid komen door flex in de personeelsformatie te beperken tot 25%.  Dat is ruim voldoende om in de noodzakelijke behoefte aan flexibele contracten te voorzien.

Werk anders organiseren

Het structureel aanwezige werk kan anders georganiseerd worden zodat vaste dienstverbanden weer meer gewoon worden. Nu is dat helaas niet zo. Wij willen naar een situatie waarin een vast contract na één tijdelijk contract eerder norm dan uitzondering is. 

Reële loonsverhoging

Wij willen een reële loonsverhoging voor iedereen. Werkgevers zeggen een loonsverhoging te willen realiseren ter hoogte van de prijscompensatie over 2019 en 2020. Maar ze verbinden daar een voorwaarde aan: de pensioenpremies moeten op het huidige niveau blijven en mogen dus niet stijgen.

Ontwikkeling pensioencontracten afwachten

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de pensioencontracten zich in 2021 zullen ontwikkelen en wat dit betekent voor een eventuele premiestijging. Naar verwachting zal Koolmees (minister SZW) op korte termijn hierover met een brief aan de Kamer duidelijkheid bieden. Zodra dit duidelijk is, onderhandelen we verder over de loonsverhoging.

Fair Practice Code: gezond tarief voor zzp'ers

De FNV wil een afspraak maken voor een gezond tarief voor zzp’ers zodat zij niet voor te lage tarieven worden ingehuurd. Uitgangspunt is gelijk werk, gelijk loon tegen minimaal gelijke kosten ten opzichte van de werknemer die op de loonlijst staat. Wij stellen een minimumtarief voor en willen ook goede afspraken over intellectueel eigendom van de zzp’er.

Basis voor evenwichtige zzp-overeenkomsten

We willen met een Fair Practice Code een goede basis leggen voor het tot stand komen van evenwichtige zzp-overeenkomsten, met de daarbij behorende juiste goede arbeidsvoorwaarden. Deze fair practice code zal een richtlijn zijn voor werkgevers/opdrachtgevers waar de zzp’er zich op kan beroepen.