Derde rondetafelgesprek over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de media

FNV schreef Position Paper met aanbevelingen

Redactie
Door Redactie 11 april 2023

Op 29 maart vond in Den Haag voor de derde keer een rondetafelgesprek plaats over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen de mediawereld. FNV Media & Cultuur nam weer deel aan dit gesprek namens alle werkenden in de sector.

Beeldmerk pak het aan

Kennis verbreden

Het rondetafelgesprek is op initiatief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. De Kamerleden willen zo hun kennis op dit gebied verbreden en hun inzicht verdiepen. Regeringscommissaris Mariette Hamer zat voor.

Mediapact respectvol samenwerken

Op de agenda stond het zogenaamde ‘Mediapact respectvol samenwerken’. Dit pact is het door een aantal grote werkgevers in de mediasector geïnitieerde convenant met basisgedragsregels en afspraken hoe om te gaan met ongewenste situaties.

Positie werkenden

Hoewel het initiatief van werkgevers op zichzelf te prijzen valt, storen wij ons aan het gebrek aan draagvlak. Op geen enkele manier hebben zij geprobeerd om de werkenden in de sector te betrekken en om onze know-how van de werkvloer onderdeel te laten worden van hun initiatief. Daardoor schiet het mediapact in onze ogen tekort.

Mediapact schiet tekort

Lili Brouwer, die namens de FNV aan tafel zat, benoemt het als volgt: ”Er werd gesproken over een training aan leidinggevenden maar er is geen besef dat leidinggevenden zelf in veel gevallen de aanstichters zijn van het grensoverschrijdend gedrag, zoals uit ons onderzoek is gebleken.”

Verplichtingen werkgevers

Het mediapact ontslaat de individuele werkgever niet van zijn verplichtingen op basis van de Arbowet (zorgen voor een veilig werkklimaat) en het BW (zich gedragen als een goed werkgever).

Concreet betekent dit dat íedere werkgever in de héle keten een RI&E (een risico-inventarisatie en evaluatie) en een Plan van Aanpak op maat moet maken, waarin zowel preventieve als oplossende maatregelen opgenomen staan. De ondernemingsraden hebben instemmingsrecht op deze RI&E en dit plan van aanpak.

Position Paper

De FNV schreef voor deze bijeenkomst een Position Paper met informatie en aanbevelingen. In de Position Paper staan de opvallendste bevindingen over grensoverschrijdend gedrag uit de FNV-enquête onder leden werkzaam in de media & cultuursector.

Aanbevelingen

Daarnaast doen we aanbevelingen hoe de situatie verbeterd kan worden. Het verstevigen van de positie van werkenden, zodat zij minder kwetsbaar zijn, heeft daarbij voor ons de hoogste prioriteit.

Reageren?

We bouwen ons actieplan uit, intussen roepen wij jou op om grensoverschrijdend gedrag vooral te blijven melden! Wil je reageren? Mail dan naar lili.brouwer@fnv.nl

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.