Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Tweede cao-overleg groothandel groenten en fruit

Weinig vooruitgang

portret Iris van der Veen
Door Iris van der Veen 11 maart 2019

In het tweede cao-overleg voor de groothandel groenten en fruit is FNV nog niet veel verder gekomen. Werkgevers gaan mondjesmaat in op onze voorstellen en zetten zelf fors in op flexibilisering terwijl het loonbod achter blijft.

Cao-onderhandelingen in groente- en fruitgroothandel lopen nog niet naar wens

Flexibilisering ('gezondere') roosters:  

Werkgevers willen samen met jouw OR of Pvt beslissen of onderstaande maatregelen doorgevoerd worden:

 • In een jaar kan je werkweek variëren van 24-48 uur per week (met een gemiddelde van 38 uur) nu is dat 36-40 uur;
 • Bij structureel nachtwerk kan de gemiddelde diensttijd op minder dan 38 uur vastgesteld worden;
 • De OR of Pvt mag met de directie bepalen hoe lang het rooster van te voren bekend wordt gemaakt (in het slechtste geval één dag van te voren) nu is dat één betalingsperiode;
 • Werknemers in de functiegroepen A-G kunnen op alle dagen van de week ingeroosterd worden (alle zaterdagen en 13 vrije zondagen).

FNV is hier niet enthousiast over om de volgende redenen.

 • FNV mist het ‘gezonde’ en ziet vooral het onzekere. Werknemers kunnen korter van te voren in veel meer wisselende roosters op meer weekenddagen ingezet worden;
 • Werknemers worden niet extra gecompenseerd voor hun flexibelere inzet;
 • FNV kan niet beoordelen of deze ingrijpende voorstellen nodig zijn om te overleven;
 • Als ploegendiensten ingevoerd worden, wordt er beloond op basis van de bestaande toeslagen;
 • Het is onverstandig om deze verregaande bevoegdheden bij de OR neer te leggen;
 • Er is geen toezicht van bonden op de uitwerking;
 • Dit voorstel is onomkeerbaar. Slechts grote bedrijven die aan de retail leveren zouden dit nodig hebben maar opgenomen in de cao, kan ieder bedrijf dit met de OR invoeren. 

Ontziemaatregel overwerk

Werkgevers willen dat je in plaats van op je 50e op je 57e niet meer verplicht kunt worden om over te werken. FNV vindt het belangrijk  dat mensen fit de finish halen. Deze maatregel draagt daaraan bij, wij vragen ons af of de oplossing niet is om structureel minder over te werken.  

Loonbod

FNV heeft een looneis van 5% per jaar (7,5% voor 18 maanden). Werkgevers bieden voor een cao van 18 maanden (01-01-19 tot 01-06-20) 3,25% (2,16%  per jaar) op de volgende data:

 • 1 juli 2019 2%
 • 1 januari 2020 1,25%

FNV voorstellen

Het laatste woord is nog niet gezegd over de werkgeversvoorstellen. Op hun beurt wijzen werkgevers de volgende FNV-voorstellen af:

 • Inzetbaarheidsbudget van 1500 euro per jaar;
 • Verruimde vakbondsfaciliteiten;
 • Mantelzorgers toelaten tot de 80-92,5-100% regeling of anders tegemoetkomen;
 • Fruit in kantines;
 • Uitzendkrachten in dienst nemen na 1,5 jaar;
 • Compensatieregeling afspreken om gevolgen voor mensen die lager ingedeeld worden vanwege modernisering ORBA op te vangen met warme persoonlijke toeslagen;
 • Partnerverlof 10 dagen doorbetaald.

Wel is (deels) overeenstemming bereikt over het volgende:

 • Structurele wisselende ploegentoeslagen tijdens vakantie doorbetalen;
 • Garantiebanen;
 • Naleving cao commissie;
 • Internationale solidariteit;
 • Afbouw jeugdschalen 17 jarigen.

Ook bij onze inzet is er nog een hoop werk aan de winkel willen we tot een goed resultaat komen. 

Vervolg

Er moet nog een hoop gebeuren voordat we overeenstemming bereiken over de nieuwe cao. Lees in de bijlage de volledige voorstellenbrief van het GroentenFruit Huis. Hopelijk kunnen we het gat overbruggen tijdens het volgend overleg op donderdag 4 april a.s.