Cao onderhandelingsresultaat Universiteiten

9 % loonsverhoging voor iedereen; aangevuld met maximale eenmalige uitkering van 1200€ bruto

Portret Hans Walthie
Door Hans Walthie 29 juni 2023

FNV Onderwijs & Onderzoek heeft, samen met de andere betrokken vakbonden, een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Nederlandse Universiteiten. Met niet alleen een stevige loonsverhoging, maar ook met de omzetting van tijdelijke naar meer vaste contracten.

Terugdringen van flexbanen

FNV Onderwijs & Onderzoek cao onderhandelaar Jan Boersma: ‘Het heeft even geduurd, met veel onderhandelingsrondes, maar nu ligt er een behoorlijk goed cao resultaat op tafel. Met een stevige loonsverhoging, die vooral ook voor werknemers in de lagere schalen hard nodig is om de almaar oplopende kosten van levensonderhoud  te helpen dekken. Meer dan de combinatie zat er niet in het vat en daarmee is het net niet gelukt om het verlies in koopkracht voor dit jaar voor de onderste schalen helemaal af te dekken. Wel gaan we nu ook daadwerkelijk stappen zetten in het terugdringen van het aantal flexbanen van docenten op de Universiteiten. We gaan dit resultaat dan ook positief aan onze leden voorleggen.’

Belangrijkste cao resultaten

De looptijd van de cao is 15 maanden, van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Een structurele loonsverhoging per 1/8/23 van 9%.

Een eenmalige uitkering van 1.200€ voor de schalen met het minimum uurloon van 14€; 1000€ voor de schalen t/m9 en 800€ voor de schalen 10 en hoger.

Sectorale afspraak voor flexibele schil tijdelijke contracten van het Wetenschappelijk Personeel naar 13,5% in max.3 jaar met inspanningsverplichting voor de afzonderlijke universiteiten, resulterend in omzetting van 300 tijdelijke naar vaste contracten. Hetzij als docent, hetzij als Universitair Docent, met daarbij aanscherping van de voorrangspositie van tijdelijk docenten.

Voor de technisch ontwerper in opleiding geldt nu ook het minimum uurloon van14€ en ook hier vervolgens de loonsverhoging van 9% +de eenmalige uitkering.

Uitbetaling eindejaars uitkering: van december naar november.

Diversiteit & inclusie

Goede Vrijdag mag door werknemers met andere levensovertuiging/ religie jaarlijks ingeruild worden voor een andere feestdag; vooruitlopend op wetgeving introductie van gedeeltelijk doorbetaald transitieverlof. 

Duurzame inzetbaarheid

Verbetering van financiële arbeidsvoorwaarden voor de schalen t/m 7 van het vitaliteitspact naar 60-80-100 en 80-90-100.

Afbouwregeling nachtdiensten voor 57-plussers.

Loondoorbetaling bij ziekte: volledige loondoorbetaling in eerste ziektejaar.

14 Nederlandse universiteiten

Het woord is nu aan de leden. Uiterlijk 26 juli 2023 besluiten partijen of dit onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een definitief akkoord. Onder de cao zijn ruim 63.000 werknemers werkzaam; op 14 Nederlandse universiteiten. De vorige cao liep eind maart af.

  

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.