Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelaarsresultaat cao Wageningen Research

Laat ons weten wat jij ervan vindt

Redactie
Door Redactie 7 juni 2022

Stichting Wageningen Research (WR) en de werknemersorganisaties FNV, CNV en CMHF hebben op 30 mei een onderhandelaarsresultaat bereikt over de cao Stichting Wageningen Research 2022-2023. De cao-partijen spreken af dat op 1 juli 2022 de salarissen van de medewerkers van WR structureel met 4% worden verhoogd. Ook gaat het minimum uurloon per die datum naar €14 bruto.

Onderhandelaarsresultaat cao Wageningen Research

Daarnaast ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van bruto €400 naar rato van de omvang van het dienstverband. Voor werknemers die het minimumuurloon van €14 gaan ontvangen, gaat het om €750 bruto, onder dezelfde voorwaarden.

Verdere harmonisering

Niet alleen zijn de salarisontwikkelingen in lijn met die van de medewerkers van Wageningen University (WU). In het kader van het verder op elkaar laten aansluiten van de arbeidsvoorwaarden tussen WR en WU wordt het Vitaliteitspact WR structureel en gaat het kortingspercentage bij ziekte, net als bij WU, in na 9 maanden (24%). De werkgever en de werknemersorganisaties starten in september 2022 een gezamenlijke studie naar de verdere harmonisering en eventuele uitbreiding van de diverse soorten van verlof.

Verbetering ouderschapsverlof

Met ingang van 1 augustus 2022 wordt de ouderschapsverlofregeling verbeterd. Zo wordt de doorbetaling van de bezoldiging tijdens het ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 70%. Daarnaast vervalt de voorwaarde dat er pas recht is op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof als een medewerker minimaal een jaar in dienst is. Tot slot vervalt de terugbetalingsregeling.

Tegemoetkoming reiskosten omhoog

Per 1 januari 2023 wordt de tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer verhoogd met 4 cent per km. Om nu al enigszins tegemoet te komen aan de hogere kosten, vanwege de sterk gestegen brandstofkosten, ontvangen medewerkers die op 1 juli 2022 in dienst zijn bij Stichting Wageningen Research (of Wageningen University) en waarvan de reisafstand tussen de standplaats en de woonplaats meer dan 10 kilometer (enkele reis) bedraagt, een eenmalige tegemoetkoming van €200,- bruto (naar rato van hun dienstverband).

Daarnaast wordt ook de tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto bij dienstreizen met 4 cent verhoogd per 1 januari 2023.

Voor WR medewerkers die op grond van art 8 lid 4 Uitvoeringsregeling dienstreizen Wageningen University & Research in aanmerking komen voor een hogere tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto bij dienstreizen, wordt de kilometervergoeding per 1 juli 2022 met 4 cent verhoogd naar 39 cent per kilometer. Daarnaast wordt, vanwege de huidige hoge brandstofprijzen, deze tegemoetkoming tijdelijk extra verhoogd met 4 cent naar 43 cent per kilometer (gedurende looptijd van deze cao WR, tot 1 april 2023). Over de wijze waarop deze hogere tegemoetkoming uitbetaald zal worden in de periode van 1 juli tot 1 januari, zullen nog nadere afspraken met cao-partijen worden gemaakt.

Looptijd

De cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. De cao-partijen leggen het onderhandelaarsresultaat voor aan hun achterban en streven ernaar uiterlijk op 17 juni een definitief cao-akkoord te sluiten.

Ledenraadpleging en stemmen

Op woensdag 15 juni van 11.00 tot 12.00 uur houden FNV, CNV en CMHF een gezamenlijke online ledenraadpleging, waar je vragen kunt stellen en je mening kunt laten horen. De vergadering loopt via TEAMS en je kunt deelnemen via deze link.

Ook niet-leden zijn welkom op de online ledenraadpleging. Zij kunnen zich aanmelden via mail en ontvangen dan de TEAMS-uitnodiging in hun mailbox.

Laat weten wat jij ervan vindt

Niet-leden kunnen niet stemmen over het resultaat. Aan de leden: we leggen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan jullie voor.

Breng je stem uit

De ledenraadpleging sluit op 16 juni om 12.00 uur.