Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao Universiteiten en de Wnra

Is alles geregeld?

Redactie
Door Redactie 30 december 2019

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is ingegaan. Hierdoor vallen alle universiteiten onder het Burgerlijk Wetboek en is er geen onderscheid in cao meer tussen publieke en private werkgevers. Dus ook niet tussen openbare en bijzondere universiteiten. De cao is per 1 januari 2020 omgezet, waardoor alle bepalingen van kracht blijven.

Bekijk de cao universiteiten

Voor de nieuwe cao is er geen sprake van een vooraf vastgestelde inzet door vakbonden of werkgevers. Dit is een zogenaamde co-creatie. Hierin staan de thema’s die we eerder al hadden bepaald centraal. Dit zijn:

 • Mobiliteit & ontwikkeling ondersteunend personeel.
 • Verbetering carrièreperspectieven jong wetenschappelijk personeel.
 • Vitaliteit & duurzame inzetbaarheid.
 • Financiën, inclusief loon.

Wij als vakbond hebben hier een aantal speerpunten in aangebracht. Dit zijn:

 • Een goede loonafspraak.
 • Het verbeteren van de mogelijkheden van dienstverbanden voor onbepaalde tijd voor docenten en voor onderzoekers zoals postdocs.
 • Verdere aanpak van het terugdringen van de werkdruk.
 • De aanpak van sociale onveiligheid 
 • Een definitieve afspraak over het vitaliteitspact in de cao. 

Einde intern bezwaar maken

Maar er moet nog een update in de cao komen voor openbare universiteiten. Vanaf 1 januari is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) namelijk niet meer van toepassing. Door deze wet kon je intern bezwaar maken tegen elk besluit dat tegen je óf juist niet tegen je genomen werd. Pas daarna kon eventueel de stap naar de bestuursrechter gezet worden. Vrijwel elke openbare universiteit had hiervoor een Awb-bezwarencommissie. Maar met ingang van de Wnra vervalt de Awb en dus ook deze interne bezwaar mogelijkheid. 

Adviserende geschillencommissie

Hiervoor is al een oplossing. In de cao wordt een sectorale, gelijkwaardig samengestelde adviserende geschillencommissie opgenomen. Hiervoor wordt uiterlijk per 1 april 2020 een sectorale geschillenregeling vastgesteld. In het lokaal overleg van de universiteiten wordt dan vastgelegd hoe de lokale procedure eruit komt te zien. Zo kun je vanaf 1 januari over bepaalde onderwerpen ook lokaal een geschil aankaarten als er aantoonbaar eerder over is overlegd met de leidinggevende. De onderwerpen zijn: 

 • de personeelsbeoordeling
 • wijziging van functie zonder overeenstemming met de werknemer
 • weigering bevordering naar de functionele schaal
 • toekenning, afwijzing, intrekking of terugbetalen studiefaciliteiten
 • weigering toestemming nevenwerkzaamheden
 • naleving verlofaanspraken
 • verhaal van schade, toegebracht aan de instelling, op de werknemer

Ontslag blijft hierbuiten omdat de werkgever vooraf toestemming moet vragen aan het UWV of de kantonrechter.