Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Werkdruk omlaag en 5% meer loon voor Voortgezet Onderwijs

Eisen nieuwe cao bepaald

Redactie
Door Redactie 03 juli 2019

Vijf procent loonsverhoging voor docenten, maximaal 19 uur per week besteden aan lesgeven, recht op uitloop in een hogere salarisschaal voor ondersteuners én extra aandacht voor de positie van het voortgezet speciaal onderwijs (vso): met deze eisen beginnen we aan de cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs.

Twee middelbare scholieren in de gang

Werkdruk omlaag

Het aanpakken van de werkdruk is een van de speerpunten voor de nieuwe cao. Wij eisen daarom dat er een maximum van 19 uur van de werkweek wordt besteed aan lesgeven. ‘In de vorige cao hebben we een afspraak gemaakt over het verminderen van het aantal uren dat collega’s voor de klas staat’, zegt AOb- bestuurder Huijskens. ‘Maar de manier waarop deze afspraak op veel scholen vorm krijgt, leidt nog onvoldoende tot vermindering van de werkdruk.’

Een roostervrije dag voor fulltimers

Als je als leraar fulltime werkt met een maximum aan lesgevende taken, heb je volgens ons recht op een dag per week waarop je niet hoeft les te geven. Die dag kan dan besteed worden aan voorbereiding, nakijkwerk en onderwijsontwikkeling.  

Hogere lonen, volledige dertiende maand

‘Nu de economie weer meezit, is het na jaren van nullijn en loonmatiging hoog tijd om weer te investeren in het onderwijspersoneel’, aldus Huijskens. Daarom willen we een volledig dertiende maand en een loonsverhoging van 5%

Ondersteuners

Het verzorgen van goed onderwijs is verder onmogelijk zonder het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Huijskens: ‘We willen daarom een extra impuls geven aan de carrière- en ontwikkelmogelijkheden van OOP’ers. Als eerste stap zouden de OOP-functies opnieuw moeten worden gewaardeerd. Daarnaast willen we dat OOP’ers tot en met schaal 9 recht krijgen op een uitloop in de eerstvolgende hogere salarisschaal.’

Verdere aandachtspunten

Daarnaast willen we in de nieuwe cao afspraken over de volgende onderwerpen:

  • Werkgevers in het vo moeten een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan aanbieden aan al hun personeel. 
  • Een startende leraar het eerste en tweede jaar recht krijgen op een mentor.
  • Werkgevers moeten verplicht worden om uitzendkrachten bij de pensioenvoorziening van het ABP onder te brengen.
  • Docenten in het vso moeten onder de cao voor het voortgezet onderwijs gaan vallen, in plaats van onder de cao-primair onderwijs.
  • Bevordering van bij- en nascholing van het onderwijspersoneel. Hiervoor moeten schoolbesturen zouden jaarlijks een scholingsplan voor de gehele instelling met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad afspreken.

Noodzaak bij- en nascholing 

Huijskens: ‘Scholingsactiviteiten worden tot nu toe vaak onsamenhangend aangeboden. Goede, gestructureerde scholing bevordert de professionalisering en het halen van extra bevoegdheden. En dat vermindert weer het inzetten van onbevoegden. Dat alles is goed voor het onderwijs en dus voor de leerlingen. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.’

Lees de volledige inzet van FNV Overheid en de Aob