Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onafhankelijke integriteitscommissie bij Ministerie Justitie & Veiligheid ingesteld

portret Joyce Mooring
Door Joyce Mooring 10 juli 2019

Tegelijk met de FNV en andere bonden heeft de departementale ondernemingsraad (DOR) van het ministerie van Justitie & Veiligheid zich vandaag geschaard achter de oproep van FNV Overheid dat er een onafhankelijke integriteitscommissie moet komen.

‘Sinds de publicatie van het rapport van de Commissie Fokkens in mei, hebben wij erop gehamerd dat rijksambtenaren bij integriteitskwesties naar een onafhankelijke commissie buiten het ministerie moeten kunnen stappen, met de garantie op geheimhouding’, stelt Yntse Koenen van FNV Overheid. ‘Dat de commissie er nu komt, is goed voor het begin van herstel van het vertrouwen en de integriteit. Er zijn zoveel integriteitskwesties geweest dat er stevige maatregelen nodig zijn. Deze week nog stapte de plv. Secretaris-Generaal op van J&V in verband met een affaire.’

Commissie ook voor ambtenaren OM

De paritaire onafhankelijke commissie moet bestaan uit één lid voorgedragen namens de bonden én de DOR, één lid namens de werkgever en een voorzitter die bonden en medezeggenschap en werkgever geschikt vinden. De commissie is er voor ambtenaren van onder andere de Het Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, het Nederlands Forensisch Instituut en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. ‘Idealiter zouden ambtenaren van het Openbaar Ministerie (OM) ook moeten kunnen aankloppen bij deze commissie’, vindt Koenen. ‘Wij vinden dat het OM alle reden heeft om op het gebied van integriteit geen enkele twijfel te laten bestaan. ‘Zolang de integriteit niet op orde is, is het onveilig voor medewerkers terwijl die voor hen van levensbelang is om hun werk goed en zorgvuldig te blijven doen.’

1 op de 6 onder druk gezet

Op 21 november 2018 presenteerde FNV Overheid het rapport Integriteit bij de Rijksoverheid’. Uit dit rapport kwam onder andere naar voren dat bijna 1 op de 6 ambtenaren onder druk is gezet om niet-integer te handelen. Het vaakst werd hen gevraagd om informatie achter te houden (34%) of uitkomsten van rapporten aan te passen (25%). Ook moesten uitkomsten van kwaliteitscontroles in een aantal gevallen worden genegeerd (17%). Het onder druk worden gezet, is vooral een probleem bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar is 22% weleens onder druk gezet om niet-integer te handelen en 29% kent persoonlijk een collega die dit is overkomen.