Harmonisatie indexatie pensioen ING

Breng je stem uit over de conceptafspraak

Redactie
Door Redactie 11 januari 2024

ING heeft kort voor de kerst definitief ingestemd met de conceptafspraak over pensioenindexatie bij PFI (Pensioenfonds ING). Als de leden van de vakbonden instemmen kan er een extra verhoging plaatsvinden. FNV Finance was de stemming al gestart. Leden die al hebben gestemd hoeven niet opnieuw te stemmen. Heb je nog niet gestemd, dan kan dat nog tot 19 januari 2024.

Aanleiding

FNV Finance heeft samen met ING, de andere vakbonden, Nationale Nederlanden (NN) en pensioenfonds ING (PFI) gesproken over de verschillen in indexatie voor werkenden en gepensioneerden bij het pensioenfonds ING (PFI). 

PFI is het fonds voor mensen die voor 1 januari 2014 al in dienst waren bij ING. Werkenden, die nog steeds in dienst zijn van ING, krijgen volgens de huidige afspraak een indexatie op basis van de loonindex. Gepensioneerden krijgen deze op basis van de prijsindex. Voor werkenden was de collectieve loonsverhoging over 2022 0%. Hierdoor kregen de werkenden geen indexatie van pensioenen. 

Aanvullende toeslag voor slapers en gepensioneerden

PFI heeft eind 2022 vanwege de hoge inflatie besloten om een aanvullende toeslag (“indexatie”) toe te kennen aan de deelnemers die vallen onder prijsindex, dit zijn de slapers en gepensioneerden. Dit verschil in indexatie (8% voor gepensioneerden en slapers versus 0% voor de werkenden) was voor ons aanleiding om met PFI in gesprek te gaan. Na veel gesprekken hebben we geconcludeerd dat dit verschil in indexatie alleen kan worden opgelost door met terugwerkende kracht de indexatiemaatstaf van de werkenden te wijzigen naar prijsindex. 

Harmonisatie indexatie pensioen

We willen de verschillen in indexatie tussen werkenden en gepensioneerden graag gelijk trekken. Om die verschillen in indexatie gelijk te trekken moet het pensioenreglement worden aangepast ofwel geharmoniseerd. Voor PFI heeft de harmonisatie van de indexatiemaatstaf ook andere voordelen, namelijk dat:

  • de manier van indexeren voor alle deelnemers in PFI gelijk wordt en onwenselijke verschillen tussen deelnemers worden voorkomen;
  • de uitvoering eenvoudiger wordt;
  • mogelijk invaren in de Wet Toekomst Pensioenen transparanter wordt.

Extra indexatie

Er komt een extra indexatie waardoor werkenden en gepensioneerden over 2 jaar in totaal 12% verhoging van hun pensioenopbouw bij PFI krijgen. Dat kan doordat we hebben afgesproken dat we met terugwerkende kracht vanaf 2022 - voor alle mensen die een pensioen opbouwen bij PFI - voor de toekomst de verhogingen bepalen op basis van de prijsindex. De prijsindex kan ook tegenvallen als de lonen bij ING harder stijgen dan de prijzen. Die kans achten we voor de komende paar jaren niet zó groot, dat het voordeel dat werknemers nu krijgen alsnog verdwijnt.

Aanpassen pensioenen aan de Wet Toekomst Pensioen (WTP)

En dat komt ook omdat we inmiddels bezig zijn met het aanpassen van de pensioenen aan de Wet Toekomst Pensioen (WTP). De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2027.

  • In de nieuwe regeling onder die nieuwe wet worden verhogingen (en eventueel verlagingen) bepaald door rendementen en aanvullingen uit de solidariteitsreserve. Indexatie, zoals we die nu kennen vervalt dan.
  • Bestaande afspraken over aanvullende toeslagverlening blijft ongewijzigd.  
  • De bestemmingsreserve verliest zijn huidige functie. Die wordt opgedeeld in een ING-deel en een NN-deel ( zitten nu nog samen in PFI). De bestemming van het ING-deel zal worden vastgesteld als onderdeel van de lopende gesprekken over de aankomende pensioentransitie volgens de WTP. 
  • De totale premie voor de verschillende onderdelen van de pensioenregeling en welk deel hiervan door de werknemers wordt betaald, blijft ongewijzigd.
  • Er zal bij de pensioentransitie geen sprake zijn van aanvullende compensatiepremie of eenmalige compensatiebedragen vanuit ING.
  • Tijdens de gesprekken over de overgang naar een nieuwe pensioenregeling gaan we onderzoeken of deze houdbaar blijven wanneer de dekkingsgraad van het ING CDC pensioenfonds onder de 110 % daalt.

Over de overstap naar het nieuwe stelsel gaat het overleg voort. Bij een lage dekkingsgraad op moment van invoeren zal zoals afgesproken nader overleg plaatsvinden. Dat de dekkingsgraad van het CDC fonds voor de pensioentransitie onder de 110 % zakt lijkt ons niet waarschijnlijk. De huidige dekkingsgraad is ongeveer 130%, de dekkingsgraad van het PFI zit nu op ongeveer 150%. Uiteraard worden de conceptafspraken over de nieuwe regeling, zodra we die hebben, ook aan onze leden worden voorgelegd.

Breng je stem uit

Wij zijn blij dat we met deze afspraken kunnen zorgen dat iedereen, met pensioenopbouw bij PFI, kan rekenen op een indexatie van die pensioenopbouw van 12% over de afgelopen twee jaar. Daarom leggen we deze afspraak ook met een positief advies aan je voor. Je kunt stemmen tot 19 januari 2024.

Check je gegevens

Ben je lid van de FNV? Dan heb je de stemlink via de e-mailnieuwsbrief toegestuurd gekregen. Ben je FNV-lid, maar heb je geen nieuwsbrief ontvangen? Check dan je gegevens via MijnFNV.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.