Dit willen we afspreken in de nieuwe cao Hibin

Bekijk onze cao-voorstellen

Redactie
Door Redactie 8 mei 2024

De cao Hibin is verlopen per 31 maart 2024. Hoog tijd voor onderhandelingen over de nieuwe cao. Deze starten op 15 mei aanstaande. Tijdens dit eerste overleg zullen we met de werkgevers onze voorstellen uitwisselen. Hier lees je alvast wat wij willen afspreken.

De cao-voorstellen voor de nieuwe cao Hibin zijn vastgesteld op basis van een uitvraag onder onze leden en niet-leden en het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV. Hier lees je onze voorstellen op hoofdlijnen. Voor gedetailleerde info kun je onderaan dit bericht de brief aan de cao-delegatie lezen.

We stellen een looptijd voor van 2 jaar; van 1 april 2024 t/m 1 april 2026. Een langere looptijd is wat ons betreft niet bespreekbaar.  

  • 5 % per 1 april 2024 + Koopkrachtverbetering € 50 per maand bruto. Vanaf 1 januari 2025 automatische prijscompensatie met een minimum van 2%  + € 50 bruto per maand  koopkrachtverbetering. 
  • Minimumloon van € 16,- per uur
  • Jeugdloon afschaffen: De FNV vindt dat jongeren vanaf 18 jaar recht hebben op een (vak)volwassen loon.

In de huidige cao is alleen bepaald dat er verplicht een regeling voor reiskosten moet worden opgesteld. Ons voorstel is om een verplichte reiskostenvergoeding in te voeren die gekoppeld is aan het fiscale maximum van € 0,23 per kilometer. Wanneer de bedragen die aan dit fiscale maximum zijn gekoppeld stijgen, dan zal de vergoeding ook net zo worden verhoogd. Bovendien willen we graag dat voor het woon-werkverkeer wordt uitgegaan van de snelste route in plaats van de kortste. Werknemers moeten de mogelijkheid  hebben om te kiezen tussen een fiets van de zaak en een kilometervergoeding. Deze keuze zou geldig moeten zijn zolang de locatie van hun werkplek niet verandert en voor een maximumperiode van 2 jaar.

Een behoorlijk aantal werknemers woont op fietsafstand van hun werkplek en wil het liefst met de fiets naar het werk komen. De FNV stelt voor dat elk bedrijf fietsen aanschaft of least, zodat werknemers deze fietsen kunnen gebruiken om van en naar het werk te pendelen. Wat ook kan is dat bedrijven een Fietsplan invoeren waar werknemers gebruik van kunnen maken

FNV stelt tevreden vast dat er tussen de werkgevers en de bonden goed overleg plaatsvindt over de pensioenen. Binnen deze samenwerking streven we ernaar om in de overgang naar een pensioenambitie te werken, waarbij werknemers een hogere pensioenopbouw moeten kunnen realiseren dan op dit moment het geval is.

We streven ernaar dat er ook een toeslag wordt uitbetaald voor het eerste halfuur overwerk. Ook willen we een tekstuele aanpassing van Artikel 3.3 om eventuele misverstanden te voorkomen.

Vergoeding voor overwerk 'Gewoon' werk verandert in overwerk als de werknemer: 

  • op één dag al 8 uur werk achter de rug heeft,
  • in de betreffende week al 40 uur heeft gewerkt.

Toeslagen voor overuren worden op uurbasis vergoed, met als aanvulling: inclusief de mogelijkheid om het eerste uur te op te stapelen over meerdere dagen. Concreet betekent dit dat als er dagelijks een kwartier overwerk plaatsvindt, het eerste uur na 4 dagen wordt vergoed als overwerk, met bijbehorende toeslag. Binnen een kalenderjaar hoort alle overwerk vergoed te zijn, ook als dit een deel van een volledig uur is.

We willen zekerheid en echte banen, dit kan onder andere door uitzendkrachten meer toekomstperspectief te geven en ze sneller in vaste dienst aan te nemen. Daarom willen we afspraken maken over de beloning en het aannamebeleid van uitzendkrachten. Concreet voorstel is om uitzendkrachten, als ze goed functioneren en daar waar het structureel werk betreft, na een half jaar een jaarcontract aan te bieden bij het inlenende bedrijf. Na dat jaar volgt dan een contract voor onbepaalde tijd.

Uitkomst van de vorige cao was 80/90/100 regeling na toetsing. De toetsing zou ervoor zorgen dat alleen de personen die het werk zonder de regeling niet zou kunnen volhouden tot hun pensioenleeftijd, gebruik kunnen maken van de regeling. We kunnen nu vaststellen dat niet iedereen die hier recht op heeft, gebruik maakt van de 80/90/100. Er is een natuurlijke selectie ontstaan. Daarom stellen wij voor de 80/90/100 regeling open te stellen voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet en die er gebruik van wil maken.

Werkgevers hebben eerder aangegeven dat er geen zwaar werk voorkomt binnen de Hibin. Maar uit informatie die wij rechtstreeks van onze leden hebben ontvangen, ontstaat een ander beeld. Wij willen dit jaar, met een gewenst resultaat per 1 januari 2025, een ergonomisch en arbeidshygiënisch onderzoek te laten uitvoeren naar zowel fysieke als mentale belasting binnen Hibin. Dit onderzoek zal moeten worden uitgevoerd door een onpartijdige instantie. Na afronding van het onderzoek zullen wij, afhankelijk van de uitkomsten, streven naar aanvullende afspraken over zwaar werk.

Het adagium "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" motiveert ons om de Hibin-sector aantrekkelijker te maken voor jongeren. Naast het afschaffen van jeugdlonen proberen we om ook iets oudere jongeren te stimuleren om binnen deze sector te werken.We streven naar een aanvulling op de cao waarbij het verlof tegen 100% van het loon wordt vergoed, bovenop de wettelijk vastgestelde 9 weken tegen 70% loon. 

Tijdens de coronacrisis hebben we ervaring opgedaan met thuiswerken. Dit is voor de beroepen - waar dit mogelijk is - goed bevallen. Steeds meer werknemers combineren hun betaalde werk met de zorg voor anderen. Voor hun kinderen, hun ouders, hun partners, enzovoorts. De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe moeilijk dat vaak is. Een goede balans tussen werk en privéleven is erg belangrijk. Volgens de wet kan iedereen een verzoek om thuis te werken indienen en moet de werkgever binnen een maand schriftelijk reageren. Om dit proces te versimpelen willen wij voorstellen dat iedereen die thuis wil werken, ook thuis mag werken en hij of zij zal met zijn werkgever in gesprek zal gaan over mogelijk maken van thuiswerken. Natuurlijk geldt dit niet als de aard van de functie dit niet toelaat. De thuiswerkkostenvergoeding is een gerichte vrijstelling voor het onbelast vergoeden van thuiswerkkosten van € 2,35 per thuiswerkdag. Wij vragen dan ook € 2,35 per thuiswerkdag.

Het is een vaststaand feit dat opleidingen en trainingen die essentieel zijn voor werknemers om hun functie naar behoren uit te voeren, vaak buiten reguliere werktijden worden aangeboden of gevolgd. De tijd voor opleidingen en trainingen die nodig zijn voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden geldt als werktijd en moet dus gecompenseerd worden. De kosten zijn voor de werkgever.

Wij begrijpen dat er behoorlijke overlappingen zijn tussen de werkingssferen van de verschillende cao's, vooral in de bouwtoeleveringssector. Gelukkig zien we ook dat er al veel wordt samengewerkt, vooral op het gebied van opleidingen. Om deze samenwerking te versterken en tot duidelijke acties te komen, stellen we voor om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek zou in het bijzonder de onderwerpen van Hibin moeten benoemen. Resultaat van dit onderzoek zou eventueel een startdocument kunnen worden voor verdere samenwerking tussen de twee sectoren. Door dit stappenplan kunnen we een stabiele situatie creëren, waar zowel bedrijven als medewerkers van profiteren. Belangrijk is dat dit gebeurt binnen een kader van arbeidsvoorwaarden waarbij concurrentie wordt vermeden. In plaats daarvan kunnen we ons richten op ontwikkelingen zoals duurzaamheid, milieueisen en circulaire economie.

Maak je collega lid

We weten dat leden van de vakbond het verschil kunnen. Ben je FNV-lid? Laat dan je collega's weten dat ook zij een rol kunnen spelen in het ontstaan van sterkte vakbond. Want de rekensom is simpel, hoe meer leden er in een sector werken, hoe beter de arbeidsvoorwaarden worden. Ken jij collega’s, vrienden of familie die baat kunnen hebben bij een lidmaatschap? Nodig ze dan uit om ook FNV-lid te worden. Want samen staan we sterker! Als dank ontvang jij dan € 10 van ons.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.