Dit zijn onze voorstellen voor de nieuwe cao Architecten

Heb jij nog aanvullingen? Laat het uiterlijk 5 mei weten

Redactie
Door Redactie 28 april 2023

Onlangs hebben de cao partijen - de vakbonden en werkgeversvereniging BNA - de eerste cao-onderhandeling gevoerd over de nieuwe cao voor Architecten. Tijdens deze eerste verkennende ronde presenteerde vakbond De Unie hun cao-voorstellen. Ook hebben wij vanuit de FNV onze looneis gepresenteerd. Mocht jij nog aanvullingen hebben voor onze andere voorstellen, laat het dan weten.

Volgende onderhandelronde op 15 mei

Niet geheel onverwachts gaf de werkgeversorganisatie BNA aan dat de economische situatie in de branche niet erg optimistisch is. En helaas was de werkgeversdelegatie nog niet in staat om inhoudelijk te reageren op onze looneisen. Zij moeten namelijk hun leden nog raadplegen. Hierdoor kan de volgende onderhandelingsronde helaas niet eerder plaatsvinden dan op 15 mei aanstaande.

Dit zijn onze voorstellen

Tijdens die onderhandelronde op 15 mei zal bestuurder Zamaney Menso vanuit vakbond FNV naast de al voorgestelde looneis, ook de overige cao-voorstellen presenteren op basis waarvan we gaan onderhandelen. Deze zijn onder andere opgehaald tijdens bijeenkomsten en persoonlijke gesprekken met leden.

FNV stelt voor een cao af te sluiten voor de duur van 1 jaar, te weten van 1 maart 2023 tot en met 31 maart 2024.

2.1 Loonsverhoging

Het zal niemand ontgaan dat het voor velen moeilijke tijden zijn. Ook de leden van FNV Architecten (sector bouwen & wonen) ondervinden problemen en hebben zorgen door de hoge inflatie. FNV stelt een loonsverhoging voor van 14,3% ten behoeve van koopkrachtbehoud en verbetering.

2.2  Invoeren van automatische prijscompensatie (APC)

FNV stelt voor om automatische prijscompensatie (APC) toe te passen. Ter compensatie  van de stijging van de kosten van levensonderhoud zullen slarissen door middel van toepassing van een systeem van prijscompensatie worden geïndiceerd. Dat wil zeggen dat telkenmale per 1 januari de brutosalarissen worden aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de consumenten prijsindex (CPI). De aanpassing vindt plaats op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer (reek voor alle huishoudens, afgeleid oktober-oktober). Bij de toepassing van deze prijsindex regeling wordt van de voorlopige CBS consumentenprijsindexcijfers uitgegaan indien de definitieve cijfers nog niet bekend zijn. Dit betekent, dat met eventuele correcties, welke achteraf in het voorlopige consumentenprijs indexcijfer over een bepaalde maand worden aangebracht, geen rekening wordt gehouden. Wanneer aanpassingen negatief zijn wordt het percentage niet toegepast.

2.2 Gelijk loon voor gelijk werk

Verkleinen loonkloof tussen mannen en vrouwen

FNV stelt voor om actief te onderzoeken of er sprake is van ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De ondernemingsraad wordt hierbij betrokken, bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de kennis en de checklist van het college van de rechten van de mens. Met in achtneming van de privacy is men transparant over de beloning van de verschillende functies. (Mogelijkerwijs kan het SFA bij meldingen een rol spelen).

3.1 Thuiswerken

FNV stelt voor dat alle werknemers het recht krijgen om zowel op kantoor als thuis te werken indien het mogelijk is hun functie uit te voeren.

3.2 Thuiswerkvergoeding

FNV stelt voor om een thuiswerkvergoeding vast te stellen naar minimaal NIBUD-norm 2023.

FNV stelt voor om tijdsregistratie verplicht te stellen zodat werknemers hun werktijd en overwerk kunnen registeren. Indien er sprake is van overmatig

FNV stelt voor dat werkgevers aan werknemers die genieten van aanvullend geboorteverlof 100% van hun inkomen doorbetalen.

FNV stelt voor om de cao in tekst en in regelingen inclusiever te maken.

 

FNV Bouwen & Wonen behoudt zich het recht voor om tijdens de onderhandelingen mogelijk overige en redactionele voorstellen in te dienen.

Aanvullingen? Laat het weten

Mocht jij nog een aanvulling hebben, neem dan contact met Zamaney Menso op via zamaney.menso@fnv.nl. Het liefst voor 5 mei aanstaande. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.