Extra loonsverhoging cao Afbouw?

Stem hierover voor 1 maart!

Redactie
Door Redactie 17 februari 2023

Eind 2021 hebben we een 2-jarige cao afgesloten voor de Afbouw met als looptijd 1-1-2022 tot 1-1-2024. Deze afspraken maakten we voordat er sprake was van een enorme inflatie. We zijn daarom opnieuw met de werkgevers in gesprek gegaan. Met als gevolg dat jij nu kunt stemmen over een loonsverhoging.

Dit waren de afspraken

In de cao Afbouw (looptijd 1-1-2022 tot 1-1-2024) waren 2 loonsverhogingen afgesproken:

  • Per 1 maart 2022: 1,4% + € 40,- per maand structureel. Dat is voor de laagste lonen ongeveer 3% en voor de hogere lonen ongeveer 2,5%. Daarbovenop een eenmalige uitkering van bruto € 75,-;
  • Per 1 januari 2023: 1,5% + € 50,- per maand structureel. Dat is voor de laagste lonen ongeveer 3,5% en voor de hogere lonen ongeveer 3,0%;
  • Forse loonsverhoging voor BBL-leerlingen per 1-1-2022. Deze zijn op 1-3-2022 en op 1-1-2023 weer met 3% verhoogd.

Van de FNV-leden heeft toen 75% voor dit onderhandelaarsakkoord gestemd.

Ná nieuwe cao flinke inflatie

Bij het afsluiten van deze cao konden we niet  voorspellen dat de oorlog in Oekraïne zou uitbreken. Dit leidde tot een flinke stijging van de energieprijzen en daardoor enorme inflatie. Daarom vroegen  we op 5 oktober jl. bij werkgevers aandacht voor de gevolgen van de hoge inflatie voor jou als werknemer. Wij wilden dat er een collectieve afspraak gemaakt wordt die ook algemeen verbindend wordt verklaard, zodat deze voor iedereen in de Afbouw zou gelden. Omdat er een lopende cao is, konden we geen eisen stellen.

Extra loonsverhoging afgesproken

Maar er is goed nieuws. Onze gesprekken hebben effect gehad, want uiteindelijk zijn de werkgevers nu bereid om een extra loonsverhoging toe te passen.

  • Per 1 juli 2023: € 45,- per maand structureel. Dat is voor de laagste lonen ongeveer 1,6% en voor de hogere lonen ongeveer 1,0%;
  • De jeugdlonen (t/m 20 jaar) worden verhoogd met het percentage dat geldt voor de jeugdschalen;
  • De lonen voor BBL-leerlingen blijven gelijk (dus niet verhoogd). Werkgevers vinden dat door de verhoging per 1-1-2022 de beloning wat uit de pas is gaan lopen;
  • Indien je werkgever in de periode van 1-7-2022 tot 1-2-2023 een eenmalige uitkering heeft gedaan van € 400,- of meer, kan hij ontheffing vragen om de loonsverhoging per 1-7-2023 uit te stellen tot 1-1-2024.

Jij bepaalt of deze loonsverhoging doorgaat

Omdat dit leidt tot een aanpassing van de cao is het aan jou als FNV-lid om te beslissen of deze afspraak definitief wordt omgezet naar een nieuwe cao. Let op: als een meerderheid van de leden tegenstemt, dan gaat deze loonsverhoging niet door!

Stem voor 1 maart

Je kunt over de loonsverhoging online stemmen tot 1 maart.

Stem nu over de loonsverhoging

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.