Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat cao Bikudak

Dit is afgesproken

Redactie
Door Redactie 04 april 2021

Na 5 onderhandelingsrondes bereikten we 25 februari een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao Bikudak. De cao-commissie Bikudak (een groep dakbedekkingsmedewerkers uit het hele land) heeft het onderhandelingsresultaat besproken. De cao-commissie is tevreden met het totaalpakket van het onderhandelingsresultaat.

De belangrijkste punten van het onderhandelingsresultaat

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021. En hier lees je op hoofdpunten de afspraken:

De garantielonen worden per 1 juli volgens de gebruikelijke systematiek verhoogd met 2,25%. De vergoedingen die van toepassing zijn, worden met hetzelfde percentage verhoogd.

We hebben een zwaarwerkregeling afgesproken, de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), waardoor je voordat je AOW ingaat, eerder kunt stoppen met werken.

 • Het is een tijdelijke regeling (= wettelijk bepaald) vanaf een nog te bepalen datum in 2021 tot en met 31 december 2025.
 • De werknemer ontvangt het maximaal toegestane basisbedrag (momenteel € 22.164,-- per jaar) over de laatste drie jaar voorafgaand aan AOW.
 • De werkgever betaalt deze regeling via een collectieve premie.
 • Werknemers die mogelijk in aanmerking komen voor deze regeling, kunnen gebruik maken van financiĆ«le coaching zodat ze kunnen beoordelen of ze van deze regeling gebruik willen maken.

Voor welke functies en wat zijn de voorwaarden?

 • Alle dakdekkers functies (zoals vastgelegd in bijlage 1 van de cao) als ze nog in dienst zijn vlak voor het ontstaan van de aanspraak op de regeling.
 • Voor werknemers met een functie in UTA 1 gedurende maximaal twee jaar direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak op voorwaarde dat zij tijdens de verdere referteperiode een functie in bijlage I hebben vervuld. Eis is dat ze een dienstverband -direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak- hebben.
 • Als referteperiode om aanspraak te kunnen maken op de RVU, moet je een dienstverband in de sector hebben van minimaal 20 jaar over een totaalperiode van 25 jaar direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak (“20 uit 25”). Een kalenderjaar telt mee als volledig refertejaar op voorwaarde dat in dit jaar tenminste negen maanden werkzaamheden zijn verricht die meetellen voor de referteperiode.
 • Voor werknemers met een dakdekkersfunctie (bijlage 1) die tot maximaal twee jaar werkzaam zijn geweest als uitzendkracht in de sector. Eis is dat ze een dienstverband -direct voorafgaand aan het ontstaan van de RVU-aanspraak- hebben.
 • Als een deelnemer aan de RVU overlijdt gaat dat wat overblijft van de regeling, over op zijn/haar achterblijvende partner.

Ingangsdatum en aanmelden

Over de exacte ingangsdatum en de aanmeldingsprocedure van de zwaarwerkregeling (RVU regeling) zullen wij de mensen die er voor in aanmerking komen nog verder informeren. Eerst moet nog een reglement worden gemaakt en de regeling moet worden voorbereid door de uitvoerder.

 • Voor UTA geldt voortaan een aantal van 25 vakantiedagen. UTA werknemers die aanspraak hadden op een hoger aantal vakantiedagen houden deze dagen zolang ze in dienst zijn bij hun huidige werkgever. Daar waar een bedrijf meer vakantiedagen toepast dan de 25 kan dat voor nieuwkomers gehandhaafd blijven zonder dat de werkgever dispensatie aan moet vragen.  
 • Voor alle functies in UTA geldt voortaan de loonsverhoging over het contractloon tot maximaal 110% van de berekeningsgrondslag. De uitsluiting voor UTA werknemers met een salaris boven € 3444,41 vervalt dus.

Verdere afspraken

 • Onderzoek overwerk: er komt een onderzoek door werkgevers en vakbonden naar overwerk. Hoe lang en hoe vaak wordt overgewerkt.
 • Actieplan werkdruk: er komt een actieplan door werkgevers en vakbonden om de werkdruk te verlichten en onveilige situaties door werkdruk te voorkomen.
 • Huisvesting migranten: huisvesting voor migranten moet voldoen aan de SNF norm (Stichting normering flexwonen). En er komt een onderzoek naar de kosten van huisvesting en of er aanleiding is tot maximering van de kosten.
 • Geboorteverlof. Gedurende de 5 weken aanvullend geboorteverlof betaalt de werkgever het werkgeversdeel van de pensioenpremie over 70% van het contractloon. Bij deze afspraak geldt als voorbehoud dat het BPF Bouw de effectuering daarvan kan en wil inregelen.
 • Rouwverlof wordt uitgebreid naar 15 dagen. Werkgever kan deze dagen declareren bij het sociaal fonds.
 • Aanvulling 45-jarigenregeling: in aanvulling op de bestaande 45 jarigenregeling: De periode voor militaire dienst telt voortaan mee voor de referteperiode.
 • Verhuizing en reisuren: bij verhuizing werknemer op eigen initiatief is de meertijd in reisuren, als de werknemer verder van het bedrijfsadres gaat wonen, voor eigen rekening van de werknemer.
 • Positie servicemonteur: de positie van servicemonteur binnen cao wordt besproken. Het gaat dan om de opleiding, functie-indeling en eventuele invoering consignatietoeslag.

Contact

Heb je naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat vragen of opmerkingen? Je kunt ons bereiken via bikudak@fnv.nl.