Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat cao Parket

Cao Parketvloerenondernemingen 2020

portret Henk Panhuizen
Door Henk Panhuizen 14 januari 2020

Werkgevers en werknemers binnen de branche voor Parketvloeren zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen. Werkgevers zijn van mening dat dit het maximale is wat zij jou voor 2020 kunnen bieden. Omdat het resultaat afwijkt van het FNV-beleid (5% looneis), kunnen we niet van een principeakkoord spreken maar van een onderhandelingsakkoord.

Parketlegger

De leden hebben daar dan ook het laatste woord in. Daarom leg ik het onderhandelingsresultaat tot en met 28 januari aanstaande ter stemming voor. Het volgende is bereikt.

Looptijd
De looptijd is een jaar, 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Loon
Per 1 februari 2020 stijgen de lonen met 1,5%. Per 1 juni stijgen de lonen weer met 1,5%.

Generatiepact

Bij de cao 2018 – 2019 was een ouderenregeling overeengekomen. Deze regeling is nu als volgt aangepast, in positieve zin voor de werknemers.

Per 1 januari 2020 komen werknemers vanaf 57 jaar, op eigen verzoek, in aanmerking voor deelname aan het generatiepact. Dit houdt in dat je 80% kunt gaan werken, je ontvangt dan 90% loon en bouwt 100% pensioen op. Indien je hier gebruik van maakt, vervallen de seniorendagen.

Seniorendagen

Maak je hier geen gebruik van, dan kom je weer in aanmerking voor seniorendagen. Deze seniorendagen waren eerder bij de cao 2018 – 2019 vervallen.

Bereik je de volgende leeftijd, dan ontvang je extra vakantiedagen.
56 jaar:    vier dagen extra vakantie
57 jaar:    een dag extra vakantie
58 jaar:    een dag extra vakantie
61 jaar:    een dag extra vakantie

Voorlichtingscampagne veiligheid en gezondheid

Gedurende de looptijd van deze cao, maar uiterlijk 1 april 2020, zal een voorlichtingscampagne gestart worden om de risico’s en oplossingen in beeld te brengen die verband houden met het bewerken en verwerken van hout en plaatmaterialen. Ook adequate beschermingsmiddelen, veilig gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen die tot de standaard uitrusting behoren, worden hierin meegenomen.

Pensioenakkoord en zwaar werk

Sommige beroepen in deze sector worden als zwaar ervaren. Het pensioenakkoord biedt ruimte om hierin werknemers tegemoet te komen. Dat onderdeel van het pensioenakkoord moet echter op landelijk niveau nog verder uitgewerkt worden.

Werkgevers in de parketindustrie zijn bereid om aan deze regeling mee te werken, echter zoeken partijen naar een passende oplossing. Dit alles wordt vastgelegd in een bereidheidsverklaring van zowel werkgevers als werknemers. Daarbij omschrijven beide partijen welke functies als zwaar werk benoemd moeten worden, en dat er een kortere voltijdsnorm met behoud van salaris gehanteerd kan worden, waarbij aanvullende afspraken gemaakt worden over herbezetting van uren.

Bestaansrecht als zelfstandige sector

Partijen kijken tijdens de looptijd hoe we met de cao voor deze sector verder gaan. De sector krimpt, waardoor het bestaansrecht om als zelfstandige sector voort te bestaan in gevaar komt. We kijken naar aanverwante cao’s om daarbij aan te sluiten, of we hervormen de sector zo in dat we de komende jaren nog zelfstandig voort kunnen bestaan.

Ik zie je reactie op het bereikte resultaat graag voor 28 januari aanstaande tegemoet. Bespreek dit ook met collega’s en nodig hen uit om lid van FNV te worden. Samen staan we namelijk sterker!

Henk Panhuizen
Bestuurder FNV Bouwen en Wonen
Henk.Panhuizen@fnv.nl