Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Periodiek overleg Groothandel Bloemen en Planten

Onrust in Sierteelt door oplopende energieprijzen

Redactie
Door Redactie 3 oktober 2022

Op maandag 26 september heeft FNV Agrarisch Groen weer een periodiek overleg gehad met de VGB. Dit overleg stond volledig in teken van de onrust in de Sierteelt die is ontstaan door de oplopende energieprijzen. Sommige kwekers moeten noodgedwongen gaan stoppen. Na een heftige onzekere tijd door de coronacrisis staat de sector weer voor nieuwe uitdagingen.

Update periodiek overleg cao Groothandel Bloemen en Planten 26-09-2022

Aanvullend arbeidsvoorwaardenpakket

Het is en blijft ook voor jullie een moeilijke tijd, omdat energie-, brandstofkosten en voedselprijzen blijven stijgen. Wij hebben de werkgevers gevraagd om na te denken over een aanvullend arbeidsvoorwaarden pakket om jullie enigszins tegemoet te komen. Inmiddels hebben wij begrepen dat een aantal individuele bedrijven zoals DFG en FM Group op verschillende wijze de medewerkers tegemoet is gekomen. Helaas is het ons nog niet gelukt om voor iedereen onder de cao Groothandel Bloemen en Planten iets extra af te spreken. Dat heeft vooral te maken met de onzekerheid in de Sierteelt sector, maar ook met de verhoging van het minimumloon (WML) per 1 januari 2023 met 10% dat gevolgen heeft voor het loongebouw. Medio oktober/november prikken we een nieuwe datum prikken voor een sociaal overleg om deze gevolgen nader met elkaar te bespreken. Houd je mailbox of onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Koopkracht daalt door de sterk oplopende inflatie

Werknemers in de Groothandel Bloemen en Planten zijn door de hoge brandstofkosten meer geld kwijt om naar het werk te reizen. Helaas dekt de huidige reiskostenregeling in de cao deze kosten niet meer. Ook verdienen veel medewerkers in de sector iets meer dan het wettelijk minimumloon. Zij kunnen nu al door de oplopende energieprijzen amper rondkomen.

Op dit moment loopt de huidige cao Groothandel Bloemen en Planten tot en met 30 juni 2023. Formeel betekent dat we pas begin 2023 de cao onderhandelingen zullen opstarten. Desondanks blijven wij onze zorgen uiten over jullie koopkrachtverslechteringen. We kunnen geen verwachtingen scheppen, maar we gaan op korte termijn wederom met de werkgevers in gesprek in onze zoektocht naar oplossingen om de effecten van de sterk oplopende inflatie zoveel mogelijk voor jullie te beperken.

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023 met 10% te verhogen. Dat heeft ook gevolgen voor de cao-salarisschalen omdat deze starten met het WML. Kortom, de medewerkers op WML profiteren hiervan en daarom moeten de salarisschalen aangepast worden.

Bekijk het nieuwsbericht van de Rijksoverheid 'Minimumloon in één keer met 10,15% omhoog'

Oproep om minimumloon te verhogen naar 14 euro

De FNV heeft het kabinet opgeroepen om de koopkracht te repareren en het minimumloon te verhogen naar € 14,- per uur.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de cao

Inmiddels is de caotekst op onze website gepubliceerd. Helaas is de representativiteit van de VGB (Vereniging Groothandel Bloemen en Planten) nog steeds niet op orde. We hebben tijdens het periodiek overleg afgesproken, dat de VGB de komende maanden haar best zal doen om meer werkgevers lid te laten worden van de VGB. Het vergroten van de representativiteit is noodzakelijk om de verplichtstelling van jullie Pensioenregeling in de toekomst te behouden.

Reparatie van de WW via PAWW

Wij hebben een afspraak gemaakt om de versoberingen van de WW (van 36 naar 24 maanden) incl. de WW opbouw te repareren door aan te sluiten bij Private Aanvulling WW (PAWW). De medewerkers in deze sector betalen dan een bruto bijdrage voor de aanvulling van de WW en dat is voor 2022 vastgesteld op 0.2% van het brutosalaris. Het is altijd belangrijk om je te verzekeren voor onverwachte situaties, waaronder het verlies van je baan door bijvoorbeeld een reorganisatie.

Moet jij door omstandigheden gebruik maken van PAWW? Meld je dan hier aan

Nieuw functiehandboek Groothandel Bloemen en Planten

In nauwe samenwerking met de functiewaarderingsdeskundigen van FNV en CNV Vakmensen, werkgevers en werknemers is het nieuwe functiehandboek Groothandel Bloemen en Planten tot stand gekomen. Het functiehandboek is een hulpmiddel bij het indelen van functies in functiegroepen. Het gaat dus niet om het persoonlijk functioneren van medewerkers, maar om de inhoud van de functie. Omdat de functiegroepen corresponderen met de eveneens in de cao opgenomen salarisschalen, betekent indeling van een functie in een functiegroep (functiewaardering) ook indeling in een bepaalde salarisschaal (beloning).

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Check in MijnFNV of jouw gegevens goed staan. Ook kan je daar aangeven welke mailingen je wilt ontvangen.

Check je gegevens

Meer weten?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jeroen Brandenburg, bestuurder FNV Agrarisch Groen.