Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Resultaten Kadertevredenheidsonderzoek

Redactie
Door Redactie 23 oktober 2020

Afgelopen zomer vond een uitgebreid kadertevredenheidsonderzoek (KTO) plaats. Ruim 3.300 kaderleden hebben aan het onderzoek deelgenomen en hun mening gedeeld. Ontzettend bedankt voor jullie hoge mate van betrokkenheid!

kaderrapport

Een aangescherpt kaderbeleid

Het onderzoek is inmiddels afgerond en is de eerste van een reeks stappen om het huidige kaderbeleid aan te scherpen. Het KTO noemen we dan ook Fase 1. De opgehaalde informatie uit het onderzoek geeft ons inzicht in hoe we het kaderwerk binnen de FNV strategisch en beleidsmatig vorm kunnen geven. Ook geeft het een helder beeld wie onze kaderleden zijn en wat hun behoeftes en ervaringen zijn met betrekking tot hun kaderwerk voor de FNV. Verderop in dit bericht lees je de bevindingen uit het onderzoek.

Verdiepingsslag KTO

Met de afronding van het KTO (Fase 1) zijn we er nog niet. Binnenkort gaan we een verdiepingsslag maken door ook met de werkorganisatie in gesprek te gaan. Dit doen we via groepsgesprekken en diepte-interviews met bestuurders (Fase 2). Op deze manier krijgen wij beter inzicht in wat de succesfactoren zijn en hoe wij de twee visies op het kaderwerk (kaderleden en bestuurders) op een positieve manier in een nieuw, effectief kaderbeleid kunnen verenigen. Daarna volgt er een volgende stap  waarin we een dialoog faciliteren met de vereniging, bijvoorbeeld tijdens een (online) visiedag (Fase 3). Zo verenigen wij de visies van kaderleden, de vereniging en de werkorganisatie in één kaderbeleid van ons allemaal. Uiteindelijk neemt de vereniging een besluit over het herijkte kaderbeleid.

Bevindingen Fase 1

Hieronder de belangrijkste bevindingen uit het kadertevredenheidsonderzoek. Het volledige onderzoeksrapport vind je hier 

Merendeel kader- en OR-leden tevreden over werkzaamheden

Kaderleden en OR-leden zijn overwegend tevreden over het werk dat zij uitvoeren voor de FNV. OR-leden geven als algeheel rapportcijfer gemiddeld een 7,2 – kaderleden een 6,9. Slechts één op de tien kader- of OR-leden geeft een onvoldoende voor het werk in totaal.

Kaderleden vooral tevreden over eigen taken en samenwerking

Kaderleden zijn vooral tevreden over de taken die zij uitvoeren. Dit komt vooral doordat het kaderwerk goed aansluit bij hun persoonlijke interesses en kennis/ervaring. Ook zijn kaderleden tevreden over de samenwerking in het kader van hun werkzaamheden. Dit is voornamelijk te danken aan de prettige manier van samenwerking, de flexibiliteit, deskundigheid van anderen en acceptatie in de groep.

Ruimte voor verbetering bij begeleiding en samenwerking met bestuurders

Van alle onderdelen van het kaderwerk scoort de communicatie en de begeleiding/samenwerking met bestuurders het laagst. Dit zijn de gebieden waarop FNV kan inzetten om te verbeteren, om zo de algehele tevredenheid onder kaderleden te verhogen. Als het gaat om samenwerking, is één op de vijf  kaderleden ontevreden over het inwerken en over de opvolging van de FNV over hun gegeven feedback en suggesties ten aanzien van het kaderwerk.

Ruimte voor verbetering bij communicatie

Op het gebied van communicatie zijn de meeste kaderleden gematigd tevreden. Ruimte voor verbetering ligt vooral in de vindbaarheid van informatie, van personen binnen de FNV en of kaderleden voldoende geïnformeerd worden over de gang van zaken bij FNV.
Kaderleden ontvangen het liefst specifieke informatie gericht op hun kaderwerk en zien dit het liefst door middel van e-mail, digitale nieuwsbrieven of de website binnenkomen. Voor OR-leden geldt dat de tevredenheid en de behoeftes ten aanzien van de communicatie vanuit FNV nagenoeg gelijk zijn aan die van kaderleden.

Motivatie voor kaderwerk zowel voor zichzelf, anderen als de FNV

Kaderleden voeren het kaderwerk om verschillende redenen uit. Daarbij valt het op dat zij vanuit verschillende intrinsieke dimensies de motivatie hebben voor het kaderwerk, namelijk voor zichzelf, voor anderen/de maatschappij en voor de FNV. Het overgrote deel van de kaderleden is daarnaast van plan om het komend jaar ook actief te blijven als kaderlid. De motivatie en intentie om lid te blijven is voor OR-leden vergelijkbaar met kaderleden.