Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV roept werkgevers en kabinet op koopkracht te repareren

portret José Kager
Door José Kager 9 maart 2022

De FNV wil dat werkgevers de hogere prijzen voor grondstoffen als gevolg van de oorlog in Oekraïne niet omzetten in hogere prijzen voor de consument. Dat kan door het beperken van de winsten. En de overheid moet het koopkrachtverlies voor mensen met lagere inkomens nu heel snel gaan compenseren. Alleen zo voorkom je dat veel mensen in de armoede belanden.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga: ‘Er was al een hoge inflatie maar die is door de oorlog in Oekraïne verder omhoog gestuwd. Dat hakt erin, vooral bij mensen met lagere inkomens. Maar ook veel mensen met een middeninkomen betalen een hoge prijs. Het risico op armoede en schulden neemt sterk toe. Daarom moeten werkgevers de koopkracht van de lonen op peil houden en moet het kabinet de groepen met de grootste risico’s op armoede en schulden compenseren.’

Geen prijsstijgingen  

Bedrijven hebben hun winstmarges veiliggesteld door de prijzen te verhogen. Zo zijn vooral eerste levensbehoeften duurder geworden: boodschappen, energie en brandstof. Consumenten betalen de prijs en de inflatie loopt daardoor nog verder op. De FNV roept bedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen, terughoudend te zijn met het verhogen van prijzen en zich tevreden te stellen met wat minder hoge winsten.

Prijsmaatregel

Elzinga: ‘Als bedrijven toch doorgaan met het verhogen van prijzen, willen wij dat de overheid een prijsmaatregel neemt, in ieder geval voor gas en stroom voor mensen met een laag loon en laag inkomen zoals bijvoorbeeld veel gepensioneerden.’

Lonen omhoog

De algemene prijscompensatie die de FNV dit jaar in haar looneis vraagt, zou ook soelaas moeten bieden voor de noodzakelijk woon-werkkilometers. Werknemers moeten tenminste gecompenseerd worden voor de stijgende prijzen van boodschappen, rekeningen en reiskosten.

Rutte moet daadkracht tonen  

De FNV wil van de overheid dat zij gericht de energielasten voor mensen met een laag inkomen compenseert. Dat kan door een aanvulling op de huurtoeslag. Ook door een isolatie-offensief voor de meest tochtige huizen, die tot die tijd huurkorting moeten krijgen als ze energielabel F of G hebben. Alle huren moeten worden bevroren, tenzij wordt geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de woning.

Eigen risico (tijdelijk) afschaffen

Het eigen risico in de zorg moet zo snel mogelijk tenminste tijdelijk worden afgeschaft. Dat helpt mensen met een lager inkomen en ook mensen met een chronische aandoening. Elzinga: ‘Liefst zien we de eigen bijdrage in de toekomst helemaal afgeschaft, maar dat zou nu in ieder geval tijdelijk moeten.’

Minimumloon -en bijstand, én AOW- omhoog

Tenslotte wil de FNV dat het minimumloon met de daaraan gekoppelde bijstand én AOW met de inflatie wordt verhoogd per 1 juli aanstaande. Elzinga: ‘2024 is veel te laat en je laat je ouderen in de steek als je de AOW loskoppelt van deze verhoging. Laat Rutte daadkracht tonen en nu snel een aantal maatregelen nemen.’