FNV doet concrete investeringsvoorstellen aan kabinet voor Europees noodfonds

‘Kabinet mag 5,6 miljard euro extra niet een jaar op de plank laten liggen’

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 7 december 2020

Vakbond FNV dringt bij ministers Hoekstra (Financiën) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) er op aan om zo snel mogelijk aanspraak te maken op de 5,6 miljard euro uit het Europese noodfonds (RRF) dat voor Nederland is bestemd.

Europa

De bewindslieden meldden eind november te willen wachten met indienen, waardoor geld voor de opbouw van Nederland op zijn vroegst pas eind 2021 beschikbaar komt. FNV vindt het vooruitschuiven van 5,6 miljard euro extra investeringen in tijden van crisis onbegrijpelijk en roept de ministers op tot politieke daadkracht. De vakbond vraagt hen nog dit jaar aanspraak te maken op het fonds en doet daarvoor meteen 20 concrete, direct in te dienen, voorstellen voor behoud van werkgelegenheid en het stimuleren van economisch herstel.

Politieke agenda niet boven belang werkenden

Tuur Elzinga, vicevoorzitter van FNV in een brief aan ministers Hoekstra en Wiebes: 
‘Nu zoveel bedrijven in de problemen zitten, nu de werkloosheid in zo hoog tempo oploopt en nu zoveel mensen moeite hebben om rond te komen, vindt de FNV het onbegrijpelijk dat u de politieke werkagenda boven de belangen van werkenden stelt door fondsen die begin volgend jaar verlichting hadden kunnen bieden, niet zo snel mogelijk aan te vragen. Het is dringend nodig om met gerichte investeringen de negatieve gevolgen van de coronacrisis op werkgelegenheid en sociaal terrein te beperken. Het is nu eveneens het moment om stappen te zetten met het oog op de groene en digitale transities. Dit RRF-fonds biedt hier een uitgelezen kans.’

Concrete projectvoorstellen

Vakbond FNV doet de ministers 20 concrete voorstellen voor investeringen die werkenden en fatsoenlijk werk centraal stellen. Tevens voldoen deze aan de landenspecifieke criteria die Brussel aan Nederland stelt voor het ontvangen van geld uit het noodfonds, zoals het tegengaan van de doorgeslagen flex, investeringen in zorg, onderwijs en veiligheid en plannen die betrekking hebben op de sociale gevolgen van de coronacrisis.

Elzinga: ‘De investeringsvoorstellen van de sectoren van FNV en onze aangesloten bonden komen van de werkvloer. Ze maken duidelijk dat relatief kleine extra investeringen hét verschil kunnen maken om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen of te beperken. Deze handschoen, die de FNV hen namens alle werkenden in Nederland toewerpt, kunnen de ministers wat ons betreft niet anders dan oppakken.’

Voorbeelden investeringsvoorstellen

Hieronder enkele voorbeelden van de 20 investeringsvoorstellen van de FNV en aangesloten bonden. De volledige lijst met projecten kunt u nalezen in de brief van Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV, aan de ministers Hoekstra en Wiebes. De voorstellen zijn gegroepeerd rondom vier thema’s: beperking van de effecten van de crisis op werkgelegenheid en sociaal terrein, een verbetering van ‘een leven lang leren’, groene en duurzame investeringen en het aanpakken van schijnzelfstandigheid en bescherming van zzp’ers. 

Het financieren van een pilot met een BouwplaatsID. Deze digitale kaart geeft inzicht wie in welke hoedanigheid op welk moment op een bouwplaats werkzaam is, omdat tot soms wel 9 lagen onderaanneming plaatsvindt op de bouw. De ID geeft naast meer inzicht ook meer veiligheid op de bouwplaats en wordt ook door bouwwerkgevers ondersteund.

Het opzetten van een zij-instroom opleidingstrajecten waarbij rekening wordt gehouden met verworven competenties. Het opzetten van een goede begeleiding van zij-instromers in de scholen en de zorg zorgt ervoor dat zij-instromers voor de sector blijven behouden. Omscholers die kiezen voor de instroom in de zorg of het onderwijs hebben veelal te maken met een teruggang in salaris. Om de drempel voor deze zij-instromers te verlagen wil de FNV drie jaar lang de terugval in salaris beperken.

De komende jaren moet voorkomen worden dat mensen werkloos raken en mensen die dat wel treft moeten zo snel en zo veel mogelijk naar nieuw werk geholpen worden. Veel bestaande instrumenten worden deels bekostigt uit bedrijfsmiddelen en de sectorfondsen. Maar in deze bijzondere tijden zal de vraag groot zijn en veel getroffen bedrijven zijn juist actief in sectoren als cultuur en horeca waar geen sterke fondsen bestaan.

Mensen die zich blijven ontwikkelen zijn goed voor het klimaat, het welzijn en de economische groei. Blijven werken aan ontwikkeling komt de arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland ten goede. In veel cao’s heeft de FNV al afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelingsbudget. De FNV erkent dat lang niet iedereen in staat is gebruik te maken van deze cao afspraken. Zo zijn werknemers met een flexibel contract nauwelijks in staat zich te ontwikkelen. Om hier iets aan te doen wil de FNV een stevig persoonlijk ontwikkelingsbudget als nationale bodem.

De klimaattransitie en de digitalisering maakt werk naar werktrajecten in veel gevallen moeilijk uitvoerbaar zonder substantiële omscholing. Nog steeds zijn er veel vacatures beschikbaar in de (groene) techniek, de zorg en het onderwijs. Om die vacatures te kunnen vullen is langdurig geld voor omscholing nodig. Dit budget kan nu eenmalig een startboost krijgen vanuit het RRF.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.