Flexwerk zet energietransitie stevig onder druk

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 8 april 2019

De FNV ziet, dat de energietransitie flink onder druk staat, omdat de mensen die het nieuwe werk moeten doen vaak een onzeker en flexibel contract hebben. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) constateren, dat er mogelijk knelpunten bij de energietransitie ontstaan omdat er minder of niet in flexwerkers wordt geïnvesteerd.

Vandaag brengen zij een mogelijk scenario naar buiten die de effecten van de energietransitie voor de arbeidsmarkt beschrijft.(zie https://www.pbl.nl/publicaties/frictie-op-de-arbeidsmarkt-door-de-energietransitie-een-modelverkenning ), nadat zij er eerder ook een korte passage aan gewijd hebben bij het algemene rapport dat zij op 13 maart naar buiten brachten.

Werkgevers investeren niet in mensen met flexwerk

Werkgevers investeren minder in werkenden met een flexbaan dan in mensen met vast werk. Scholing, bij- en omscholing zullen hard nodig zijn om voldoende vakkrachten op te leiden voor werk dat voortkomt uit de energietransitie, zoals nieuwe vormen van installatietechniek, windmolens, bouw, autotechniek en specialistische zakelijke dienstverlening.

Half miljard subsidie

PBL en ROA geven aan, dat als de overheid ervoor kiest om de zware industrie een structurele energietransitie-subsidie te gunnen van een half miljard op jaarbasis, dat bij gelijkblijvend budget niet kan worden uitgegeven aan maatschappelijke taken als onderwijs en zorg. FNV benadrukt daarbij, dat dat geld dan ook niet kan worden uitgegeven aan de werknemers in die sectoren.
Daarom heeft de FNV gepleit voor een beprijzing van de uitstoot van CO2 die terugvloeit naar de industrie als zij vergroenen.


FNV zit niet stil


FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Wij zijn blij met het rapport van PBL/ROA. Het biedt aanknopingspunten voor gerichte arbeidsmarktmaatregelen. De overheid moet alles op alles zetten om werkenden toe te rusten op nieuwe taken en dus scholing. Daarvoor moet geld beschikbaar komen. Flex zorgt er niet alleen voor dat lonen niet genoeg stijgen, maar ook dat de transitie onder druk komt. Ondertussen zit de FNV zelf niet stil. We zijn in gesprek over regulering van de windoffshoresector, waar we kwalitatief goede banen willen. We gaan op 17 april een intentieverklaring wijkgerichte aanpak arbeidsmarkt en scholing tekenen en we zijn in overleg met het ministerie van SZW en EZ over een transitiefonds.’


Lakmoesproef


Dat transitiefonds moet ervoor zorgen dat mensen die binnenkort hun werk verliezen in de kolengestookte Hemwegenergiecentrale en bij bulkterminal OBA omgeschoold kunnen worden. Als omscholing niet lukt, moeten zij gecompenseerd worden voor hun baanverlies.
Kitty Jong: ‘Wat er komende periode bij de Hemweg en OBA gebeurt, is echt de lakmoesproef voor het kabinet wat betreft het klimaatakkoord in relatie tot de arbeidsmarkt.’

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.