Klimaatakkoord belangrijke stap vooruit groene banen

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 28 juni 2019

De FNV vindt het goed voor onze samenleving dat er een klimaatakkoord ligt, waarin de klimaatdoelen van Parijs dichterbij komen. Er zijn belangrijke stappen vooruit gezet afgelopen halfjaar. De SER-inbreng over de arbeidsmarkt, waar de FNV stevig over heeft onderhandeld, is overgenomen.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Er gaat veel veranderen wat betreft de werkgelegenheid op de korte én lange termijn. Wij zijn blij dat onze strijd voor een kolenfonds gehonoreerd is. Daarmee is een eerste stap gezet met 22 miljoen euro vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor omscholing en van werk-naar-werk voor mensen die hun baan verliezen. Ook compensatie voor gederfde inkomsten zou hieruit betaald moeten worden. Over de sluiting van de Hemwegcentrale per 1 januari 2020 hebben we met SZW goede afspraken kunnen maken over het Westelijk Havenarrangement voor de getroffen werknemers.’

Nieuwe banen vastgelegd in cao

De FNV heeft aangedrongen op goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor nieuw werk zoals aan windmolens op zee. Sociaal overleg daarover met werkgevers is nu opgestart, met als doel goede groene banen vastgelegd in een cao. De Inspectie SZW gaat streng toezien op veilig en gezond werk en het voorkomen van uitbuiting in de energietransitie als geheel.

FNV kritisch over eerlijke verdeling lusten en lasten

Tot zover de positieve punten. De FNV is kritisch over een eerlijke verdeling van lusten en lasten en de afwenteling van kosten van de energietransitie op huishoudens en het MKB. Een eerlijke verdeling van de kosten en het voorkómen van ‘energie-armoede’ bij mensen is noodzakelijk voor de handtekening van de FNV.

Energie-armoede

Kitty Jong: ‘Er zijn veel huishoudens, die de energiekosten nu al amper kunnen betalen, laat staan de stijging van de gasprijs. Als je bijvoorbeeld geen geld hebt om te isoleren, is dat een probleem. De overgang naar duurzame energie kan alleen succesvol zijn als er ook maatregelen komen voor mensen met een kleine portemonnee. Ook willen we niet dat de kosten van grote bedrijven worden afgeschoven op het MKB.’

CO2-heffing

De FNV heeft samen met werkgevers en kroonleden in de SER  gewerkt aan een uitweg uit de impasse over de CO2-heffing. Jong: ‘Belangrijk is dat we tot een gezamenlijk voorstel zijn gekomen dat overigens in zijn totaliteit moeten worden bezien. Het is echter de verantwoordelijkheid van het kabinet die voorstellen nader uit te werken. Nederland kan voorloper worden op het gebied van eerlijk en effectief klimaatbeleid. Die kans, ook op echte groene banen, moeten we grijpen.’

Ledenparlement

De FNV legt het akkoord voor aan haar Ledenparlement op 16 september. Daarbij zullen het behalen van de groene doelstellingen, de vormgeving van de arbeidsmarkt en de zorg voor werknemers in de transitie een belangrijke afweging vormen. Net als de eerlijke verdeling van de kosten, ook voor zwakkeren in de samenleving, zodat energiearmoede wordt voorkomen.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.