Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

:

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Colombia moet de afspraken in vredesakkoord nakomen 

Redactie
Door Redactie 05 december 2019

De FNV roept in een gezamenlijke brief met CNV de Nederlandse overheid op om de Colombiaanse regering te wijzen op het nakomen van de afspraken in het vredesakkoord. In Colombia wordt massaal geprotesteerd tegen het regeringsbeleid. Er is veel geweld tegen sociale leiders. In hun nieuwe rapport ‘Piece at Risk’ stelt de internationale vakbondsconfederatie ITUC dat de vrede in gevaar is in Colombia.

Veel mensen lopen mee tijdens de Nationale staking in Colombia op 4 december 2019

Foto: Twitter/CUT Colombia. Nationale staking in Colombia op 4 december 2019.

Protesten

Precies drie jaar na het tekenen van het historische vredesakkoord tussen rebellen groepering FARC en de Colombiaanse staat, vinden in Colombia massale en hevige protesten plaats. Vakbonden, studentenbewegingen en inheemse groeperingen kondigden een nationale staking af en in de hoofdstad Bogota betoogden ruim 250.000 mensen tegen het regeringsbeleid. De protesten zijn gericht tegen het conservatieve beleid van de regering van Duque, en mogelijke hervormingen van onder meer het minimumloon en de pensioenen. Bovendien zijn veel Colombianen ontevreden over de uitvoering het vredesakkoord door president Duque en het toenemende geweld tegen sociale leiders. 

Rapport toont falen aan van uitvoering vredesakkoord

Ook de Internationale Vakbonds Confederatie (ITUC) luidt in een nieuw rapport de alarmklok en stelt dat de vrede in gevaar is in Colombia. Het rapport 'Peace at Risk' onthult het falen van de regering van president Iván Duque om de toezeggingen in het kader van de overeenkomst na te komen. Minder dan een kwart van de overeengekomen maatregelen is door de regering correct uitgevoerd, ondanks beloften aan de Europese Unie en de Verenigde Staten, evenals aan de Organisatie voor Economische en Sociale Ontwikkeling (OESO) en de International Labour Organisation (ILO).

Toenemende ongelijkheid en geweld 

De verwachtingen waren destijds hoog, na 60 jaar zou er eindelijk vrede zijn. De bittere werkelijkheid is helaas anders: de ongelijkheid in Colombia neemt toe, evenals de werkloosheid, mensenrechtenschendingen en geweld. Het ITUC-rapport geeft aan dat in 2018 meer vakbondsleiders zijn vermoord dan jaarlijks in de 4 jaren ervoor (dat is inclusief jaren voor het tekenen van het vredesakkoord). Sinds 2016 zijn er in totaal 777 sociale leiders en mensenrechtenverdedigers vermoord, dat is bijna elke dag één. Een groot deel van de slachtoffers zijn vakbondsleiders, boerenleiders in de strijd tegen landroof, en leiders van inheemse Indianen en Afro-Colombiaanse gemeenschappen. De moorden zijn vrijwel ongestraft gebleven: 95% van de schendingen van vakbonds- en/of mensenrechten wordt niet opgelost, in 60% van de gevallen worden de daders niet eens geïdentificeerd. 

Miljoenen euro’s ter ondersteuning van vredesopbouw

Veel van de internationale economische afspraken die Colombia heeft gemaakt de laatste tijd, kwamen voort uit het vredesakkoord. De Europese Unie stelde 120 miljoen euro beschikbaar (Nederlandse bijdrage is €  3 miljoen) ter ondersteuning van vredesopbouw in de meest getroffen plattelandsgebieden. Colombia profileerde zich als land waar het nu goed zaken doen is en ook Nederland zet fors in op handel en investeringen in Colombia . Daarbij hoort de belofte om te zorgen voor naleving van mensenrechten en arbeids -en milieunormen. Die belofte komt de Colombiaanse regering niet na. Ook de geplande landhervorming, het garanderen van rechten en politieke vertegenwoordiging van de slachtoffers en de participatieve implementatie van het akkoord komt niet van de grond. 

Brief aan Nederlandse overheid

Vakbonden zetten zich in voor sociale rechtvaardigheid die nodig is voor een duurzame vrede.  FNV voorzitter Han Busker sprak eerder al zijn steun uit voor de protesten en stuurde een brief naar Duque. Nu roept FNV samen met haar partners CUT, CTC en ENS in een gezamenlijke brief met CNV, de Nederlandse overheid op om president Ivan Duque en zijn regering te wijzen op het nakomen van de afspraken inhet vredesakkoord. Ook in Europees verband dient Nederland zich hiervoor hard maken. ‘We kunnen niet accepteren dat mensenrechtenverdedigers en vakbondsleiders worden vermoord en dat er niks wordt gedaan aan de economische onrechtvaardigheid in Colombia’, schrijven FNV-voorzitter Han Busker en CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

FNV brengt de siutatie in Colombia onder de aandacht

De FNV organiseerde een aantal bijeenkomsten om de situatie in Colombia verder onder de aandacht te i.s.m. met FNV Jong, FNV Mondiaal, voor Nederlandse en Colombiaanse activisten en geïnteresseerden. Twee Colombiaanse mensenrechtenorganisaties Fundación Forjando Futuros (FFF) en Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) gaven een toelichting op de aanklacht die zij op 4 december neerlegden bij het Strafhof in Den Haag, gericht tegen 13 bedrijven die worden aangeklaagd voor schendingen van mensenrechten en moord in het Noordwesten van Colombia. Op 5 december was er een open bijeenkomst bij de FNV in Utrecht met  Colombia Platform Nederland, FFF, CJIP, Nederlandse en Colombiaanse activisten en geïnteresseerden.

Lees ook