Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onze voorstellen voor de cao Zuivel

Dit willen wij in jouw nieuwe cao

Op 26 oktober heeft FNV Voedingsindustrie de voorstellen voor de nieuwe cao Zuivelindustrie naar de werkgevers gestuurd.

Dit zijn onze voorstellen voor de nieuwe cao Zuivel

Voorstellen

Dit willen wij in grote lijnen in jouw cao:

Een looptijd van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023.

Wij stellen voor om ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud de salarissen jaarlijks per 1 januari aan te passen. De aanpassing vindt plaats op basis van het CBS consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, afgeleid) gemeten over de periode oktober – oktober. De verhoging van de salarissen per 1-1-2023 zal dus gebaseerd zijn op de periode oktober 2021 – oktober 2022. Wanneer de aanpassingen negatief zijn, wordt het percentage niet toegepast maar bevroren en verrekend met toekomstige verhogingen.

De eindejaarsuitkering in 2023 verhogen met 1%. 

Wij begrijpen dat het hoger inschalen van werknemers (*1) die worden aangetrokken om bestaande vacatures te vervullen tot “scheve gezichten” bij reeds in dienst zijnde werknemers leiden die dezelfde functies vervullen tegen een lagere beloning ten opzichte van de nieuw aangetrokken werknemers. Wanneer geldt dat deze hogere inschaling functiewaardering technisch niet wordt gerechtvaardigd begrijpen wij de “scheve gezichten”. Wij stellen voor om af te spreken dat de reeds in dienst zijnde werknemers, bij het ontbreken van die functiewaarderings technische rechtvaardiging in dat geval de beloning gaan ontvangen die de aangetrokken werknemer(s) ook ontvangen.

(*1) nieuwe medewerkers krijgen bij aanvang dienstverband direct een aantal functiejaren waardoor ze reeds werkende collega’s direct passeren als het om tredes gaat).

Het mogelijk maken om verlof te sparen met een maximum van 100 weken.

  • Overwerk en overwerktoeslag als verlof kunnen sparen
  • Vanuit het Duurzame Inzetbaarheidsbudget verlof kunen kopen en sparen

De mogelijkheid om vanuit het duurzame inzetbaarheidsbudget 

  • Sportabonnementen te betalen
  • Een fiets te kopen
  • Inkomen bij ouderschapsverlof aan te vullen 

  • Opnemen van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU regeling) in de cao zodat het voor werknemers werkzaam in ploegendiensten en voor werknemers die geconsigneerd zijn mogelijk wordt om maximaal 3 jaar voor de Aow leeftijd met vroegpensioen te gaan.
  • Aanpassing van de 'Tijdelijke RVU / 45 dienstjaren regeling' : de 45 dienstjaren kunnen ook opgebouwd zijn bij een andere werkgever mits de werknemer dat kan aantonen.

16 uur extra verlof toekennen aan werknemers vanaf 60 jaar die werkzaam zijn in de 5 ploegendienst.

Aanbieden van een vast contract aan uitzendkrachten die al structureel formatieplaatsen vervullen.

Verbeteren van de vitaliteitsregeling door 7 jaar voor de Aow- leeftijd gebruik kunnen maken van de regeling tegen 95% van het functiesalaris.

De onderwerpen ‘consignatie’, ‘overdracht’ en ‘samenvallen feestdagen met roostervrije dagen’ zijn maandag 24 oktober 2022 in de door cao-werkgroep nogmaals aan de orde geweest. De uitkomst wordt vrijdag 4 november in de FNV cao commissie Zuivel besproken. De hieruit voortkomende voorstellen zullen wij inbrengen in ons cao overleg op 16 november 2022.