Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

:

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Voorkom korting pensioenen komende twee jaar

Redactie
Door Redactie 23 oktober 2019

De FNV wil dat er de komende twee jaar niet wordt gekort op de pensioenen van miljoenen mensen en dat pensioenfondsen niet worden gedwongen premies te verhogen of nieuwe pensioenopbouw te verlagen. Dat heeft vicevoorzitter Tuur Elzinga de afgelopen dagen tegenover verschillende media benadrukt.

In het Financieel Dagblad zei Tuur Elzinga: ‘Herstel nu de rust en zeg: wat we ook doen, de komende twee jaar gaan we niet korten. Dat geeft pensioenfondsen ook de mogelijkheid om nog even niet de premies fors te verhogen.’ Een rustperiode geeft kabinet, werkgevers en werknemers de tijd om het pensioenakkoord zorgvuldig uit te werken en daarbij nieuwe rekenregels vast te stellen.

De afgelopen weken hebben sombere berichten over de dekkingsgraden van pensioenfondsen en verhitte discussies over de rekenrente laten zien dat mensen zich grote zorgen maken. Bij de huidige standen van de dekkingsgraden moeten de pensioenen van miljoenen mensen omlaag en de premies flink omhoog. Elzinga: ‘Dit zal ten koste gaan van de koopkracht van zowel werkenden als gepensioneerden, terwijl van links tot rechts iedereen het erover eens is dat mensen in het land nu eindelijk eens iets van de economische groei in hun portemonnee moeten terugzien.’

De bal ligt bij Koolmees

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft de sleutel tot het voorkomen van kortingen in handen. Hij kan een beroep doen op een artikel in de pensioenwet dat de mogelijkheid geeft bij uitzonderlijke economische omstandigheden kortingen uit te stellen. ‘Een negatieve rente is daar een voorbeeld van,’ zegt Elzinga: ‘Op dit moment moeten de pensioenfondsen zich onnodig arm rekenen.’

Financiële situatie alleen op papier slecht

Elzinga: ‘De financiële positie van de fondsen is alleen op papier slecht. Ze moeten rekenen met hele hoge verplichtingen, als gevolg van extreem verlaagde rentestanden. Maar de rendementen zijn prima en er zit meer geld dan ooit in de fondsen. Vorige week nog heeft een zeer diverse groep mensen met verschillende politieke en professionele achtergronden in een brief aan de Tweede Kamer opgeroepen om de rekenregels aan te passen. Eerder stuurde de Pensioen Federatie al een brandbrief aan de minister en trokken verschillende pensioenfondsen aan de bel. Minister Koolmees moet nu snel met een oplossing komen om de kortingen op de pensioenen en forse premieverhogingen van miljoenen Nederlanders te voorkomen.’

Eerder stoppen met werken

De FNV wil in de komende periode ook met werkgevers aan tafels om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Bovenal in sectoren met veel zwaar werk, zoals bijvoorbeeld in de bouw, de schoonmaak, de havens, de zorg, het (openbaar) vervoer, de metaal, en bij de politie en de brandweer. Elzinga tegen De Telegraaf: ‘We willen in deze cao’s afspraken maken zodat werknemers eerder kunnen stoppen met werken. Dat moet via maatwerk, per sector, bedrijf of per groep werknemers. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor mensen die veel nachtdiensten draaien of voor werknemers die op jonge leeftijd zijn begonnen met werken.” Mensen met zware beroepen hebben vaak moeite om gezond de eindstreep te halen. Terwijl zij gemiddeld eerder beginnen met werken en korter leven, hebben zij zonder goede regeling minder mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Dat moet met een goede regeling voor zwaar werk veranderen. Werkgevers en vakbonden bekijken momenteel centraal en aan cao-tafels hoe zij deze regelingen voor mensen met zwaar werk verder vorm kunnen geven. Voor werknemers in de zorg (VVT) is er inmiddels een onderhandelingsakkoord waarin afspraken zijn gemaakt dat zij voortaan  na 45 jaar werken (tot 3 jaar eerder dan de AOW-leeftijd) met pensioen kunnen.

Uitwerking pensioenakkoord

Terwijl in cao’s door vakbonden met werkgevers afspraken moeten worden gemaakt over vroegpensioen voor mensen met zwaar werk, vindt de uitwerking van alle centrale afspraken uit het pensioenakkoord plaats in verschillende werkverbanden onder regie van een stuurgroep van kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden. De FNV zit daarbij op alle belangrijke plekken direct aan tafel. De FNV heeft een zestal klankbordgroepen van bestuurders en kaderleden samengesteld om over alle uitwerkingsvraagstukken mee te denken.

Informatiebijeenkomsten en mogelijk actie!

De komende weken zullen in de regio’s verschillende informatiebijeenkomsten voor leden worden georganiseerd. Daarna volgt nog een online webinar voor leden en geïnteresseerde niet-leden op donderdag 21 november om 20.00 uur. Tijdens de informatiebijeenkomsten en het webinar zal het pensioenakkoord nader worden geduid en het verdere uitwerkingsproces worden toegelicht. Ook de stand van zaken rond de dreigende kortingen wordt besproken. Als de minister niet uiterlijk eind november concrete toezeggingen doet om de kortingsdreiging van tafel te halen, zullen we in actie moeten komen. Houd daarom de FNV website in de gaten en volg ons op sociale media.