Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

:

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Opinie: Politiek en vakbonden

door Anne van Dijk

Redactie
Door Redactie 30 december 2020

Altijd moeten vakbonden los staan van politieke partijen. Dat linkse politieke partijen qua standpunten doorgaans meer in lijn liggen met wat vakbonden namens leden voorstellen, is duidelijk.

Vakbonden versus politieke compromissen

Echter als er coalities gesmeed worden door politieke partijen, kan er zomaar een conflict met vakbonden ontstaan. Denk aan het verlagen van de ziektewetuitkeringen voorgesteld door Den Uyl en de verhoging van de AOW-leeftijd met medewerking van eerst Groen Links en later door PvdA. Vanaf de jaren tachtig zijn linkse politieke partijen in mijn ogen meegegaan op de liberale dwaalweg. Het draconisch vervolgen van veronderstelde uitkeringsfraude, is daar een voorbeeld van. Een kleine vergissing en het UWV straft. Een veronderstelde vergissing bij de kindertoeslag, en de mensen moeten alles terugbetalen. Evenredigheid tussen veronderstelde fout en straf was en is zoek. Deze liberale dwaalwegen moeten opgeruimd worden.

Hedendaagse politieke misvattingen

Nu een hedendaagse misvattingen in de politiek. Volgens mij is het afschaffen van de wettelijke doorsnee pensioenpremie en opbouw, door een forse meerderheid in het Parlement, een wijziging die veel kosten veroorzaakt, onnodig is en negatief is voor vrouwen. Vrouwen werken doorgaans in het eerste deel van het leven korter en later als de kinderen groter zijn meer uren. Zij gaan minder pensioen opbouwen door het afschaffen van de wettelijke doorsnee premie en opbouw. In het pensioen akkoord wordt het gelijke premiepercentage hersteld. Zonder dat, zouden de premies voor jongeren laag zijn en voor ouderen steeds hoger. Iets wat zou leiden tot toename van leeftijdsdiscriminatie. Het parlement is voor de afschaffing van de wettelijke gelijk premiepercentage en pensioenopbouw ongeacht de leeftijd, in de veronderstelling dat nu de jeugd benadeeld wordt. Lang sparen voor pensioen betekent meer rendement. Volgens de misvatting moet de jeugd een hogere rendementsopbouw van pensioen krijgen. Echter iemand die oud is, is ooit jong geweest. Kortom gelijke monniken gelijke kappen. Inmiddels wordt overigens ook het tegendeel van benadeling van jeugd, door deskundigen verkondigd. Doordat de pensioenpremies niet kostendekkend zijn, worden ouderen benadeeld (geen indexatie) en jeugd bevoordeeld (lage premie).

Pensioen en AOW-akkoord verbeterd

Natuurlijk kan het altijd beter echter het Pensioen en AOW-akkoord afgedwongen door vakbonden, neemt veel van misstanden veroorzaakt door het jarenlange VVD-beleid weg.
De AOW-leeftijd stijging wordt afgeremd; de boete op eerder ophouden dan de AOW-leeftijd verdwijnt 3 jaar voor de AOW-leeftijd, zodat regelingen voor zware beroepen getroffen kunnen worden; de rekenrente verdwijnt en er mag gewerkt worden met rendementen die behaald worden; het premiepercentage is gelijk per pensioenregeling ongeacht of je jong of oud bent; er komt een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers; de afschaffing van de wettelijke pensioenopbouw mag niet tot benadeling van werknemers leiden; onterechte kortingen van ingegane pensioenen en opgebouwde pensioenen zijn voorkomen en lijken ook voorkomen te worden tot het ingaan van het nieuwe stelsel in 2026. Er is een studie overeengekomen naar het AOW gerechtigd worden op grond van 45 jaar werken. Wat mij betreft moet dat ook AOW gerechtigd worden na 45 jaar werken betaald of onbetaald in het gezin.

Strijdpunten in uitvoering

Het indexeren van pensioenen, is een strijdpunt bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Vakbonden pleiten voor het fors verhogen van de AOW (de AOW is niet verhoogd met de feitelijke stijging van lonen) waardoor indexatie van het inkomen plaatsvindt zeer van belang voor met name mensen die lichamelijke arbeid doen. De AOW maakt voor deze mensen het grootste deel van het inkomen uit vanaf pensionering. 

Verdere noodzakelijke verbeteringen

Wat niet opgelost is, is dat ZZP'ers die eigenlijk werknemer zijn nog steeds te weinig betaald krijgen en ten onrechte uitgesloten worden van werknemers sociale voorzieningen, zoals WW. Het huidige kabinet laat deze misstand rustig voortbestaan met de dooddoener dat zij het te druk hebben. Ook niet opgelost is het gelijk belonen van uitzendkrachten en ZZP'ers gelijk aan de werknemers van bedrijven waar de uitzendkrachten te werk gesteld worden.

Tweede kamer verkiezingen

Wat mij betreft zijn belangrijke punten bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021;
- het uitvoeren van het Pensioen,
- het uitvoeren van het AOW-akkoord en
- het waarborgen van gelijke loon voor gelijk werk ook voor ZZP’ers en uitzendkrachten.

Anne van Dijk