Opinie: Zwaar werk regelingen blijven noodzakelijk

door Anne van Dijk, kaderlid FNV

Redactie
Door Redactie 4 september 2023

Na een periode dat vervroegde uittreding mogelijk was gemaakt door de overheid, volgde een verbod op collectieve regelingen tot eerder ophouden dan de AOW-leeftijd. De vervroegde uittreding kwam voor het eerst tot stand onder kabinet Den Uyl. Met de vervroegde uittreding werd de werkloosheid bestreden. Tegelijkertijd was het een oplossing voor mensen die lichamelijke arbeid hadden gedaan en versleten waren voor de AOW-leeftijd.

Onder Rutte verbod op eerder stoppen

Onder de kabinetten Rutte werd ingevoerd dat er geen collectieve regelingen voor eerder ophouden dan de AOW-leeftijd mocht worden toegepast. Dat wil zeggen een dergelijke regeling leidde tot een extra belasting van 52%. Het gevolg geen regelingen. Tegelijkertijd werd de AOW-leeftijd veel meer verhoogd dan bijvoorbeeld de pensioenleeftijd in Duitsland. Het gevolg dat mensen die lichamelijke arbeid verrichten de sigaar waren. Zij beginnen op jongere leeftijd met betaald werk. Het is een sprookje dat lichamelijke arbeid niet tot slijtage leidt. Daarbij kwam ook nog dat de AOW-partnertoeslag in 2015 werd afgeschaft. Laat nu vooral mensen dezelfde mensen die lichamelijke arbeid doen, ook éénverdiener te zijn. De partner is gemiddeld 2 jaar jonger. Het gevolg, deze mensen moeten het gemiddeld twee jaar met een halve AOW doen.

Pensioen en AOW-akkoord

Door het Pensioen en AOW-akkoord afgedwongen door de vakbonden, werd de stijging van de AOW-leeftijd eerst stilgezet en vervolgens afgeremd. Tot 2028 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar. Nu is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Hoewel de stijging van de AOW-leeftijd fors is afgeremd is die leeftijdsstijging nog steeds meer dan in Duitsland. In Duitsland is de “AOW-leeftijd” in 2030 67 jaar.

Zwaar werk regelingen weer mogelijk

In het Pensioen en AOW-akkoord is ook afgedwongen dat de boete op collectieve regelingen tot eerder ophouden dan de AOW-leeftijd, zwaar-werk regelingen, vervalt voor regelingen die maximaal 3 jaar eerder stoppen dan AOW-leeftijd mogelijk maken. Die wettelijke mogelijkheid loopt tot 2026. Per CAO zijn er regelingen getroffen die rekening houden met de specifieke situatie in de betreffende bedrijven. FNV-haven heeft zelfs een systeem uitgewerkt gebaseerd op dezelfde criteria die toegepast worden bij het vaststellen van arbeidsongeschiktheid keuringen.

Voortzetten zwaar-werk regelingen is nodig

De FNV wil de mogelijkheid voor zwaar werk regelingen voortzetten en hebben daartoe voorstellen ingediend. De werkgeversorganisaties, proberen de boot af te houden. Een slechte zaak. Het is een sprookje dat er geen zwaar-werk omstandigheden meer zijn. Kritiek dat de FNV gewoon voor iedereen eerder ophouden dan de AOW-leeftijd eist van de werkgevers en overheid, is onzin. De FNV wil dat de wettelijke faciliteit tot 3-jaar ophouden dan de AOW-leeftijd wordt voortgezet. Daadwerkelijke regelingen worden per CAO tot stand gebracht rekening houdend met het zwaar en stressvol werk in de betreffende branche en bedrijven.

A.P. van Dijk, Drachten

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.