Onderhandelingen cao Gehandicaptenzorg gaan in januari verder

Eerste cao-aanbod onder de maat

Redactie
Door Redactie 12 januari 2022

Maandag 17 januari en 25 januari staan ronde vijf en zes voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg (GHZ) ingepland. Zoals we in een eerder bericht hebben laten weten, hebben we op 13 december van VGN (vertegenwoordiger van de werkgevers) het eerste cao-bod gehad. We kunnen hier kort over zijn: dit cao-bod is onder de maat! Te weinig loon en geen oplossingen voor de grote problemen in de gehandicaptenzorg.

Cao-nieuws

Stuur jouw werkgever de FNV-nieuwjaarskaart

VGN vertegenwoordigt de werkgevers in de gehandicaptenzorg en geeft aan dit cao-bod in samenwerking met hen te hebben opgesteld. Ook jouw werkgever staat dus achter dit cao-bod. Vind jij net als onze kaderleden dat dit bod echt onder de maat is en dat VGN met een beter bod moet komen? Laat dit dan weten door jouw werkgever vóór maandag 25 januari met zoveel mogelijk collega’s de FNV-nieuwjaarskaart te sturen.

Waarom is het cao-bod van VGN onder de maat?

Onze FNV cao-inzet (volledige versie hier te lezen) is opgesteld op basis van de input van duizenden FNV-leden die onder andere onze cao-enquête hebben ingevuld. Op onze belangrijkste thema’s Waardering, Veiligheid, Balans Werk & Privé en Eerder stoppen met werken, schiet het cao-bod van VGN echt te kort. Enkele voorbeelden:

Loon

Wij hebben een structurele loonstijging van 5 procent per jaar geëist met een minimum van 200 euro per maand (parttimers naar rato) voor iedere werknemer in de gehandicaptenzorg. Het cao-bod van VGN komt voor een groot gedeelte van de werknemers neer op een loonstijging van circa de helft van onze eis en zorgt daarnaast ook voor verdeeldheid onder de werknemers. Voor een smalle groep middeninkomens pakt het voorstel namelijk beter uit, maar dit gaat dus wel ten koste van de loonstijging van overige groepen werknemers.

Balans werk & privé

Het grootste gedeelte van onze cao-voorstellen gaat over het herstellen van de balans werk & privé. Helaas zien we noodzakelijke verbeteringen voor de jaarurensystematiek (JUS) niet of onvoldoende aangepakt. Problemen met minuren of met 80/20 inroosterconstructies blijven hierdoor bestaan. Het recht op een flexvergoeding wil VGN niet overnemen en de problematiek van fulltime beschikbaar moeten zijn, terwijl je een parttimer bent, wordt ook onvoldoende aangepakt. Eén klein lichtpuntje is waarschijnlijk nog wel te benoemen: We lijken het eens te kunnen worden over een betere tekst inzake het recht op onbereikbaar zijn, zoals in onze cao-inzet staat vermeld.

Eerder stoppen met werken

We vinden dat het werk in de gehandicaptenzorg te kwalificeren is als een zwaar beroep. Daarom hebben we in ons cao-voorstel opgenomen dat werknemers die 45 jaar hebben gewerkt binnen de sector Zorg & Welzijn eerder moeten kunnen stoppen met werken. Zowel de wet (pensioenakkoord 2019) als praktijk (cao VVT) laten zien dat het haalbaar en reëel is om een centrale afspraak over eerder stoppen met werken te kunnen maken binnen de sector Zorg & Welzijn. Waar de werkgevers in de VVT dus wel akkoord zijn gegaan met een centrale regeling op dit vlak, geeft VGN aan zo’n regeling juist niet te willen. Volgens VGN pakt een centrale regeling niet goed uit in verband met het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. 

De geluiden over een centrale generatieregeling lijken positiever. Wel wordt de drempel om gebruik te kunnen maken van deze regeling onnodig hoog gelegd.

Ziekte

Het (langdurig) ziekteverzuim in de gehandicaptenzorg blijft toenemen. Als antwoord op deze ontwikkeling, wil VGN een andere verdeling van de loondoorbetaling tijdens ziekte overeenkomen. Deze nieuwe verdeling leidt ertoe dat je in het tweede ziektejaar weliswaar een hoger loon ontvangt dan nu. Echter vindt de korting op het loon veel eerder plaats dan nu het geval is. Wij beschouwen dit voorstel daarom dan ook als een bezuinigingsmaatregel op zieke werknemers, wat natuurlijk volstrekt onwenselijk is!

Maandag 17 en 25 januari nieuwe cao-overleggen

Op maandag 17 en 25 januari starten ronde vijf en zes van de cao-onderhandelingen. Nu komt het erop aan. Het is daarom belangrijk om met zoveel mogelijk collega’s mee te doen aan de FNV-nieuwjaarskaarten-actie. Samen gaan we voor een goede cao gehandicaptenzorg met meer waardering, veiligheid, betere werk& privé balans en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Daar worden we allemaal beter van!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.