Principeakkoord nieuwe cao Fokus 2022

Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat

Redactie
Door Redactie 5 september 2022

Het heeft even geduurd, maar na lang onderhandelen hebben we uiteindelijk toch een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao Fokus 2022. Begin augustus is de ledenraadpleging verstuurd naar de leden. Deze liep tot 22 augustus 2022. Zowel de leden van de FNV als van CNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. We hebben dat Fokus laten weten.

De komende maand gaan we de cao-teksten schrijven, met het streven om deze eind september beschikbaar te stellen. Tevens gaan we aansluitend weer om tafel om de gesprekken voor de cao van 2023 op te starten. Via de mail gaan we onze leden daarvoor om input vragen.

We hebben niet al onze ambities kunnen bereiken, een deel is geparkeerd voor de cao van 2023. Dit heeft vooral te maken met de beperkte financiële middelen die Fokus ter beschikking worden gesteld door het rijk.

Hoofdlijnen principeakkoord

De belangrijkste punten zijn een structurele salarisverhoging van €77,- per maand, een eenmalige vergoeding van €250,- en een flexibiliteitsregeling, waarbij medewerkers beloond worden voor het feit dat zij vaak extra moeten werken om gaten in de roosters op te vangen. Daarnaast is zowel de RVU als de 100 weken spaarmogelijkheid ingevoerd.

In verband met de start van de pilot rondom de invoering van de Jaarurensystematiek (JUS) zijn een aantal artikelen aangepast en wordt de JUS voor een beperkt aantal projecten opengesteld gedurende de pilot (daar waar niet met de pilot gewerkt wordt geldt de JUS dus niet).

Verdere afspraken

Er is een start gemaakt met het actualiseren en updaten van de cao, waarbij verschillende afspraken zijn vereenvoudigd, gelijkgetrokken en aangepast aan de huidige tijdsgeest:

  • Er geldt voor iedereen één maand opzegtermijn i.p.v. verschillende afhankelijk van je functie.
  • De eerste 30 minuten langer doorwerken is niet meer eigen tijd, maar slechts 15 minuten.
  • Er wordt bij de vergoeding van reistijd niet meer gekeken naar wel of niet werken tijdens het reizen, maar is de regeling vereenvoudigd. 
  • Indien je tijdens je pauze bereikbaar/oproepbaar moet blijven, is er sprake van een geconsigneerde pauze. 
  • Regelingen waarin verschil wordt gemaakt tussen fulltimers en parttimers zijn waar mogelijk gelijk getrokken.
  • Instromers binnen Fokus worden niet meer in schaal 4 geplaatst indien zij al relevante kennis of werkervaring hebben. 
  • Verlof opnemen gaat naar dagwaarde. 
  • Er zijn wettelijke veranderingen, zoals het recht op partnerverlof verwerkt in de cao.

Al met al zijn er in vergelijking met voorgaande jaren goede stappen gezet om te komen tot een moderne cao Fokus en gaan we hier mee verder bij de onderhandelingen voor de cao 2023 e.v.

Looptijd cao

De looptijd van de cao is 1 jaar (2022). In september gaan we van start om verkennende gesprekken te voeren voor de cao 2023.

Heb je vragen of opmerkingen, stel die bij voorkeur per mail aan andrzej.prochniak@fnv.nl

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.