Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV mist belang van pm'er in aanpak Wiersma over werkdruk en personeelstekort

portret Danielle van Essen
Door Danielle van Essen 29 november 2021

FNV Zorg & Welzijn had graag gezien dat staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn aanpak meer maatregelen zou nemen, waarin het belang van de pedagogisch medewerker voorop staat.

Nu zijn de oplossingen vooral vanuit werkgeversperspectief genomen. Ook mist de vakbond voorstellen die zowel op de korte als lange termijn een positief effect zouden hebben. Wiersma stuurde de Tweede Kamer vanavond een brief, waarin hij voorstellen doet om de werkdruk en het personeelstekort in de kinderopvang op de korte termijn aan te pakken.

‘De werkdruk in de kinderopvang is al jaren hoog en als daar nu eindelijk een plan van aanpak voor komt vanuit de overheid, wordt het maar half opgepakt. Dat is een gemiste kans’ zegt Debbie van Leiden, bestuurder FNV Kinderopvang. ‘Er zijn nu alleen oplossingen voorgedragen die het kabinet geen extra geld kosten, terwijl wij wel betere voorstellen voorgedragen hebben, waar werknemers, kinderen en ouders baat bij hebben.’

Groepshulpen in plaats van medewerkers in opleiding  

Volgens de huidige regeling mag maximaal een derde van het aantal in te zetten beroepskrachten bestaan uit medewerkers in opleiding. Staatssecretaris Wiersma stelt voor om dit te verruimen naar de helft van het aantal in te zetten beroepskrachten. Van Leiden: ‘Maar wie gaat die studenten begeleiden? Als de groepen met kinderen even groot blijven en een pedagogisch medewerker daarnaast ook nog met onervaren krachten moet werken, zal de werkdruk alleen maar toenemen voor de bestaande krachten.’

‘Ons voorstel aan de staatssecretaris was om de groepshulpen die jaren geleden zijn wegbezuinigd, weer aan te nemen. Zij kunnen veel werk uit handen nemen van de pedagogisch medewerkers, door sommige niet-groepsgebonden taken uit te voeren. Andere voorstellen waren om de groepen kleiner te maken of het aantal niet-groepsgebonden uren uit te breiden, zoals administratieve taken die nu vaak in eigen tijd gedaan worden. Daarmee verlicht je het werk van de huidige medewerkers en voorkom je nog meer uitval en leegloop in de sector. Maar dat kost geld en dat is nu niet extra vrijgemaakt.’

Positief over grotere contracten

De FNV is wel blij met het voorstel om de contracturen uit te breiden. Nu werken er veel medewerkers met kleine contracten in de kinderopvang, terwijl ze daar bovenop veel extra flexibele uren werken. De FNV wilde in de cao al afspraken maken over grotere contracten, zodat werknemers meer zeggenschap over hun uren hebben, maar de werkgevers weigerden dit tot nu toe. Van Leiden ‘Het zou goed zijn als de staatssecretaris op dit punt doorpakt en het niet bij ‘verkennen’ laat, zoals nu geschreven in zijn brief.’ Ook is de vakbond positief over de zogenaamde combinatiebanen, bijvoorbeeld werken op een BSO en de dagopvang, zolang dit maar binnen dezelfde organisatie gebeurt.      

Gevolgen van bezuinigingen niet teruggedraaid

Door aanpassingen van het kinderopvangstelsel is de toestroom in voorgaande jaren drastisch verlaagd, omdat ouders geen toeslag meer kregen als ze niet allebei werkten. Ook werden alleen nog de daadwerkelijk afgenomen uren van het basistarief vergoed. Hierdoor zijn de groepshulpen en niet-groepsgebonden uren wegbezuinigd. ‘De laatste jaren is de vraag naar kinderopvang weer flink gestegen, met lange wachtlijsten als gevolg. Ondanks alle waarschuwingen van de kinderopvangmedewerkers, tot stakingen aan toe, werd er niet bijtijds bijgestuurd en worden er nu halve maatregelen genomen’, zegt Van Leiden.