Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV: Meldpunt overspoeld met klachten BKR-regel op kinderopvang

Bijna 700 medewerkers en ouders reageerden

Sander Wageman
Door Sander Wageman 10 november 2021

Het FNV-meldpunt beroepskracht-kindratio (BKR) is de afgelopen weken overspoeld door honderden meldingen van kinderopvangmedewerkers en ouders. Zij geven aan dat de wettelijke grens van het minimaal aantal beroepskrachten dat op een groep mag staan, niet wordt nageleefd. Uit veruit de meeste van de bijna zevenhonderd meldingen (82%) bleek dat dat zelfs minimaal eens per week gebeurt.

Twee volwassenen en een kind zitten aan tafel

Grens regelmatig overschreden

Bij FNV Zorg & Welzijn kwamen geluiden binnen dat deze grens regelmatig overschreden werd en daarom opende FNV op 21 oktober een meldpunt waar medewerkers en ouders melding kunnen doen van eventuele overschrijdingen. Daar is massaal gehoor aan gegeven.

Geen inval beschikbaar

In totaal deden tot nu toe 649 medewerkers en 41 ouders melding van het niet naleven van de BKR. Vooral bij ziekte van een collega, blijken medewerkers er opeens alleen voor te staan. Bijna een kwart (24%) van de medewerkers die melding deed, gaf aan dat in die gevallen geen inval beschikbaar is. Ook gaf 13% van de medewerkers aan dat zieke medewerkers vanwege de BKR gepusht worden om tóch te komen werken of niet naar huis mogen als ze tijdens het werk ziek zijn geworden. Eén medewerker schreef zelfs: ‘Een collega werd ziek en kreeg te horen: als je corona hebt, dan kom je gewoon’.

Ernstig signaal

Volgens FNV-bestuurder Debbie van Leiden is dit een ernstig signaal dat door werkgevers en overheid zeer serieus moet worden genomen. ‘We weten dat de werkdruk voor kinderopvangmedewerkers al verschrikkelijk hoog is, juist daarom is het ook zo belangrijk dat we inzicht krijgen in de naleving van de BKR. Het wordt tijd dat werkgevers maatregelen nemen tegen de werkdruk en de onverantwoorde situaties voor medewerkers die dat met zich meebrengt. Ook in het belang van de kinderen en hun ouders.’ FNV Zorg & Welzijn pleit juist voor minder kinderen per beroepskracht.

Reacties

Uit de reacties die bij het meldpunt binnenkwamen, blijkt ook dat stagiaires of andere niet-gediplomeerde medewerkers op papier als pedagogisch medewerkers worden ingezet. Of dat leidinggevenden zichzelf inroosteren als beroepskracht om aan de ratio te voldoen, terwijl ze niet zelf op de werkvloer staan. Ook blijken kinderen vaak van groep te moeten wisselen, zonder dat ouders daar toestemming voor hebben gegeven. Eén op de vijf ouders die melding deed, gaf aan dat te hebben geconstateerd.

Het meldpunt is nog steeds geopend voor medewerkers en ouders die constateren dat de BKR niet wordt nageleefd.