Onderhandelaarsakkoord ziekenhuizen

Veelgestelde vragen en alle antwoorden

Redactie
Door Redactie 17 december 2019

Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een cao Ziekenhuizen. Hierop zijn al een boel vragen binnengekomen bij ons. Daarom hebben we de meest gestelde vragen vast op een rijtje gezet.

Actievoeren bij ziekenhuizen loont

 • Je krijgt 2 structurele loonsverhogingen 8%; 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021.
 • Werk je onregelmatig? Dan krijg je per 1 januari 2020 een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT) van ca 2,5%.
 • Je krijgt als ziekenhuismedewerker een eenmalige bruto uitkering van €1.200,- (naar rato dienstverband) over 2019. 
 • Om de instroom van nieuwe ziekenhuismedewerkers te bevorderen worden de leerling-salarissen verhoogd met 10%.
 • De stagevergoeding gaat met € 65,- omhoog naar € 400,- per maand.
 • Ook co-assistenten krijgen in de nieuwe cao een stagevergoeding en reiskostenvergoeding.
 • De hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst in de nacht wordt uitgebreid van 6 uur na 8 uur.
 • Ook de regeling als je wordt opgeroepen om extra te werken wordt verbeterd. Medewerkers krijgen de toeslag als de dienst binnen 72 uur na aanvraag is, dit was 24 uur.
 • Je kunt werk-gerelateerde scholing door middel van e-learnings doen tijdens werktijd, in plaats van in je eigen, vrije tijd. 

Bekijk ook de loonsverhoging en ORT per schaal.

Wij hebben geprobeerd om het maximale eruit te halen. Hoewel er geen structurele loonstijging is voor 2019, hebben wij wel een hoger percentage in de navolgende jaren afgesproken én een kortere looptijd van de cao. Hierdoor is het gemiddelde hoger dan het eerdere bod van de werkgevers in juni en november 2019.

In het onderhandelaarsakkoord is een structurele loonsverhoging afgesproken van 8% over de looptijd van 27 maanden en een eenmalige van €1.200,- voor 2019. In het eindbod van begin juni stond een salarisbod van 7,75% over de looptijd van 36 maanden en een eenmalige van €500,- voor 2019. In november lag er een salarisbod van 8% over de looptijd van 34 maanden en een eenmalige van €1.000,-.  Het voordeel van dit onderhandelaarsakkoord is dat het een kortere looptijd heeft. Ook krijg je op 1-1-20 een groter percentage loonsverhoging; geen 4% maar 5%. Dit betekent dat je ook een een hoger percentage krijgt over andere loongerelateerde afspraken (zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioen etc.).

Ja, per 1 januari 2020 wordt de onregelmatigheidstoeslag berekend over het geldende uurloon, met een maximum van IP 28. In de huidige cao is dat IP 19. Dat betekent een loonsverhoging van ca 2,5%.

Dat klopt, de 8% is voor de meeste functiegroepen afgesproken, maar in de hoogste schalen zit een aftopping. In de finale van de onderhandelingen ging het hard tegen hard. Wij hebben steeds voorgesteld om de bodem voor de verhoging te leggen op IP 40. Dan zou in ieder geval de hele FWG schaal 55 de volledige procentuele vergoeding ontvangen. Dit was een brug te ver voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Uiteindelijk kwamen wij niet verder dan IP 37, 3 treden onder het maximum van de schaal. De structurele loonstijgingen zijn dan als volgt: 

 • Per 1-1-2020 – 5% (tot IP 37)
 • Per 1-1-2020 – 4% + € 37 (boven IP 37)
 • Per 1-1-2021 – 3% (tot IP 37)
 • Per 1-1-2021 - € 116 (boven IP 37)

Wil je kijken wat dit voor jou betekent? Bekijk de schalen met bijbehorende verhogingen.

Iedereen die onafgebroken vanaf 1 april 2019 in een instelling heeft gewerkt die de cao Ziekenhuizen toepast, heeft recht op de uitkering van €1.200,- (naar rato van het dienstverband). Maar je moet dan wel op 1 december 2019 nog in dienst zijn geweest.

Ja, de verslechteringen die werkgever Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) had voorgesteld zijn van tafel. Dat betekent dat de loondoorbetaling bij ziekte niet wordt verlaagd van 100% naar 90% en de IZZ-werkgeversbijdrage niet wordt afgeschaft voor de huidige deelnemers.

Wij snappen dat wij met deze afspraken niet morgen onmiddellijk een hele grote groep nieuwe medewerkers binnen hebben. Maar we hopen wel dat een aantal afspraken hieraan bijdragen:

 • De verhoging van de stagevergoeding van €65,- euro naar €400,-.
 • Het naast de loonstijging extra verhogen van de leerlingsalarissen (kan oplopen tot 10%).
 • Het verruimen van de termijn van oproepen van 24 naar 72 uur bij verschoven diensten en extra diensten. Extra werk wordt vergoed in geld conform de regeling overwerk en geldt ook voor deeltijders.
 • Meer hersteltijd na een nachtdienst, oplopend naar 14 uur. Ook wordt het verboden om dit terug te brengen naar 8 uur.
 • Meer hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst: van 6 naar 8 uur. 
 • Werkdruk moet voorkomen worden. Maar als werkdruk leidt tot uitval kan de werknemer ondersteuning ontvangen van een coach ter begeleiding. Dit om uitval door burn-out te voorkomen.
 • De generatieregeling en de afspraken daar omheen zijn gecontinueerd. 

Verder is er een aantal studies afgesproken, zoals rond de flexibele inzet van medewerkers, gericht op reduceren van de werkdruk. Maar ook op het terrein van de instroom van de arbeidsmarkt en behoud van medewerkers. Wil jij hierover meepraten en betrokken worden? Meld je hiervoor aan via zorg@fnv.nl.

Bij een eenmaal overeengekomen arbeidspatroon krijg je bij wijzigingen minimaal 3 maanden de tijd om werk en privé aan te passen aan het gewijzigde arbeidspatroon. Verder is afgesproken dat ook bij kleine contracten onder de 20 uur er per 7 dagen maar 5 dagen wordt ingeroosterd. 

Om te zorgen dat er teveel wordt overgewerkt is afgesproken dat als er 2 maanden meer dan 110% overwerk wordt verricht, er maatregelen worden getroffen. Ook de afspraken over hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst, nachtdiensten en het verruimen van de regeling over verschoven diensten moet bijdragen dat medewerkers meer grip krijgen op hun werk-privébalans. 

Nee. Er is nogmaals benoemd dat het belangrijk is dat deze worden opgenomen. Dat kan door het maken van een plan hoe je de PLB-uren gaat opmaken (deze uren vind je in de cao terug als bovenwettelijke vakantie-uren) 

Er is een aanvulling op de huidige reiskostenregeling. Als je voor bijvoorbeeld een werkoverleg meer dan 1 keer per dag heen en weer reist tussen woning en werk, dan ontvang je daarvoor een extra woon-werkvergoeding. Ook co-assistenten ontvangen in de nieuwe cao een reiskostenvergoeding. 

Iedereen die deze vergoeding nu ontvangt, houdt deze. Ook als je zou switchen van VGZ naar CZ of andersom. Ook je partner houdt de vergoeding. Nieuwe deelnemers aan de IZZ aanvullende verzekering die een werkgeversbijdrage kent, ontvangen deze niet meer. Kortom, je houdt wat je hebt. 

Er was veel gedoe wanneer een pauze in de nacht nu wel of niet wordt uitbetaald. Bovendien was er sprake van een absurd lage vergoeding als je de pauze niet kon genieten Nu is er een duidelijke afspraak gemaakt; wanneer je in de nacht je werkplek niet kan verlaten of wanneer je bereikbaar moet zijn, dan krijg je de pauze doorbetaald tegen het voor jouw geldende uurloon. 

In het akkoord is afgesproken dat de tijd die gemiddeld nodig is voor het volgen van een e-learning module die functiegericht en in opdracht van de werkgever is, als werktijd wordt aangemerkt. 

De afspraak staat niet meer in de cao, maar deze afspraak is niet weg. De nieuwe afspraak is dat op instellingsniveau afspraken worden gemaakt via de ondernemingsraad. Tussen de werkgever en de ondernemingsraad geldt dat er afspraken kunnen worden gemaakt rond de verhuiskostenregeling, als is bedoeld in artikel 32 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden.  

Het uitwerken van het pensioenakkoord is nog in volle gang. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij hierover het overleg met de werkgevers starten. 

Deze worden verhoogd en stijgen daarnaast ook mee met de salarisverhogingen die afgesloten worden bij de cao. In totaal stijgen de leerlingsalarissen dan ongeveer 10%.

Deze zullen op instellingsniveau worden gemaakt op basis van het beleid van de instelling dat wordt vastgesteld met de ondernemingsraad. 

Jij als lid hebt het laatste woord, dus jij hebt invloed op het vervolg. Als dit resultaat wordt afgewezen, dan kunnen partijen niet meteen weer aan de onderhandelingstafel. Er moeten dan opnieuw acties worden gevoerd in de vorm van stakingen (zondagsdiensten).

Als je te weinig uren hebt gewerkt omdat jouw werkgever je niet voldoende heeft ingeroosterd? Dan worden die te weinig gewerkte uren kwijtgescholden. Verder worden de uren die je teveel hebt gewerkt uitbetaald. 

Er zijn dit jaar meer cao’s afgesloten in de zorg. Op het gebied van loon kun je onderstaand de verschillen zien. Dit zegt overigens niets over afspraken die zijn gemaakt over het verbeteren van andere regelingen in deze cao’s. 

Op basis van structurele loonsverhogingen geldt: 
Cao Ziekenhuizen    
Looptijd 27 maanden met een salarisstijging van 8%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,55% (jaarbasis) excl. ORT.
Cao gehandicaptenzorg
Looptijd 30 maanden met een salarisstijging van 7.83%.  Gemiddelde structurele loonstijging is 3,13% (jaarbasis)
Cao VVT
Looptijd 26 maanden met een salarisverhoging  van 6,5%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,43% (jaarbasis)
Cao GGZ
Looptijd 30 maanden met een salarisstijging van 8,38%. Gemiddelde structurele loonstijging is 3,24% (jaarbasis). 

Kun je jouw vraag niet vinden in onderstaande lijst? Stel deze dan via zorg@fnv.nl. Wij proberen dan zo snel mogelijk antwoord te geven.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.