Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

De roep om structureel geld voor jeugdzorg klinkt steeds harder

Vakbonden en jeugdzorgwerkers voeren acties verder op

portret Annika Heerekop
Door Annika Heerekop 08 mei 2019

Vandaag kopte de VNG in het AD dat zij vinden dat extra kosten door toenemende vraag naar jeugdhulp niet meer verhaald mogen worden op gemeenten. Zij pleiten voor structureel meer geld. En wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, overwegen gemeenten hun jeugdhulptaken af te stoten en terug te leggen bij het Rijk.

jeugdzorgmanifestatie

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘We zijn positief verrast door de stevige woorden die de VNG gebruikt. Het is nu 3-0 voor goede jeugdzorg. Onze jeugdzorgwerkers voeren al tijden actie en inmiddels hebben werkgevers zich openlijk aangesloten bij onze acties. Nu de VNG de druk nog verder opvoert, kan minister Hugo de Jonge er niet meer omheen. Er moet nú structureel geld bij.’

Toch blijven de bonden kritisch over waar eventueel toegezegd geld terecht gaat komen. Van der Aar: 'Geld voor jeugdzorg moet naar jeugdzorg. Het kan niet zo zijn dat werknemers en kinderen hier niets van gaan merken. Het mag niet wegvloeien in de tekorten van de gemeenten.'

Het gaat al tijden niet goed in de jeugdzorg. Er is sprake van enorme wachtlijsten voor kwetsbare kinderen en de werkdruk in de jeugdzorg loopt hoog op. De tekorten op medewerkers, budgetten en tijd en ruimte voor cliënten rijzen de pan uit. Bovendien is er momenteel geen geld voor passende arbeidsvoorwaarden voor jeugdzorgwerkers. Dat laatste is een extra bedreiging voor een sector die leegloopt en waar het verzuim torenhoog is. Jeugdzorgwerkers voeren al ruim 2 jaar actie en togen meerdere keren al massaal naar Den Haag.

Op 18 april hebben vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn een ultimatum gestuurd naar minister Hugo de Jonge van VWS. Zij willen een sector waarin verantwoord kan worden gewerkt met passende arbeidsvoorwaarden. De vakbonden eisen in hun ultimatum een structureel budget van 750 miljoen euro. Dit bestaat uit het terugdraaien van de bezuiniging van 450 miljoen euro op jeugdzorg en 300 miljoen euro voor de toename van de vraag naar jeugdzorg. Daarnaast willen de vakbonden een eenmalige investering van 200 miljoen euro voor een arbeidsmarktfonds, zodat er geld is om een cao af te spreken. FNV en CNV eisen dat beiden bedragen geoormerkt geld voor jeugdzorg zijn.

Van der Aar: ‘We hebben de minister tot 1 juni de tijd gegeven om in te gaan op de eisen van de jeugdzorgwerkers. Zo niet, dan volgen er deze zomer acties en leggen jeugdzorgwerkers 2 september het werk neer.’