Nog geen stap verder voor nieuwe cao Slagersbedrijf

Update na derde onderhandelingsronde

Redactie
Door Redactie 9 februari 2024

Vakbonden FNV Voedingsindustrie en CNV Vakmensen hebben op 6 februari voor de derde keer met de werkgeversorganisatie KNS verder gepraat over een nieuwe cao voor de werknemers in het slagersbedrijf. Na het overleg bleek dat de verschillen tussen onze eisen en die van de werkgevers nog heel groot zijn. Conclusie: we zijn geen stap verder gekomen!

Nog geen stap verder na derde onderhandelingsronde cao Slagersbedrijf

Niet eens over loonsverhoging

Bij het vorige overleg hebben de bonden het loonvoorstel van de werkgevers afgewezen.  In tegenstelling tot de werkgevers willen wij dat alle werknemers in de sector dezelfde loonsverhoging krijgen. Oók werknemers die een salaris hebben boven de loonschalen of tredes hebben recht op hetzelfde percentage loonsverhoging.

Geen mandaat

Werkgevers zeggen echter geen mandaat te hebben om verder te onderhandelen over een structurele loonsverhoging die voor alle werknemers gelijk is. Hierdoor konden zij tijdens dit derde overleg geen nieuw loonvoorstel doen. Zij gaan in de komende periode terug naar hun eigen achterban om toestemming te vragen om een beter loonvoorstel te mogen doen. Kortom: we zijn in dit derde overleg concreet niet veel opgeschoten.

Hoge inflatie en verlies van koopkracht

Door hoge inflatie en het achterblijven van een forse loonsverhoging hebben werknemers in het slagersbedrijf afgelopen twee jaar veel koopkracht moeten inleveren. Prijzen voor energie, boodschappen, benzine en verzekeringen zijn allemaal fors omhoog gegaan, terwijl de lonen in verhouding te weinig zijn gestegen. Om de hoge inflatie van de afgelopen jaren te corrigeren is een loonsverhoging van minimaal 9,8 % noodzakelijk.

Loongebouw

Behalve het verlies van koopkracht is het loongebouw in de cao voor het slagersbedrijf in de afgelopen jaren “mank” gaan lopen door onder andere een snelle stijging van het minimumloon.  De meeste aanloopschalen zitten op of net boven het Wettelijk Minimumloon en in sommige schalen blijf je dat zelfs een paar jaar achtereen. Dat kan natuurlijk niet. Ervaring moet beloond worden.

Daarom presenteerden wij tijdens dit overleg een verbeterd  loongebouw. Een loongebouw waarin de verschillende functieniveaus en de werkervaring worden beloond. De werkgevers erkennen dat het loongebouw moet worden herijkt, maar zij konden nu niet overzien wat de consequenties waren van het voorstel van de bonden en dus schoven zij dit naar de lange termijn. Werkgevers willen het komende cao-jaar benutten om een onderzoek te laten uitvoeren naar het loongebouw van de slagers. Vakbonden kunnen zich hierin vinden mits het uitgangspunt dan ook is dat bij een volgende cao (2025-2026) dat loongebouw ook daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Stand van zaken

Dit zijn de bespreekpunten en en stand van zaken tot nu toe:

Werkgevers: Eenmalige uitkering 1% jaarsalaris (berekend over de periode 1 maart 2023 tot 1 maart 2024) en 3,5% structureel met uitzondering van:

  • Salarisschaal 2 trede 0: geen loonsverhoging
  • Salarisschaal 2 trede 1 en salarisschaal 3 trede 0: 2% loonsverhoging
  • Bovenschalige lonen: 2,5% loonsverhoging

FNV: 9,8% structureel  € 100 in de loonschalen. CPI per 01-01-2025

Werkgevers: Afschaffen

FNV: In de cao voor iedereen

Werkgevers: Afschaffen voor ambachtelijke slagers

FNV: Behouden voor iedereen

Werkgevers: Over nadenken gedurende looptijd komende cao

FNV: Aantal tredes verkleinen en eerlijkere spreiding; meenemen in onderzoek

Werkgevers: € 0,20 per kilometer, eigen bijdrage eerste 20 km

FNV: 0,23 per km en eigen bijdrage vervalt. Als je verder van de werk gaat wonen ook een hogere reiskostenvergoeding

Werkgevers: Onbekend

FNV: Gelijk werk, gelijk loon

Werkgevers: Opschuiven naar ingangsdatum 62 jaar

FNV: 80-90-100 regeling uitbreiden naar  80-10-100 regeling

Werkgevers: Onbekend

FNV: Toetredingsregels versoepelen

Werkgevers: Inperken (waar het niet meer van deze tijd is)

FNV: Valt alleen over te praten als er overeenstemming over ander belangrijke zaken kan worden bereikt

Werkgevers: Protocol hygienische handelingen in de cao

FNV: Protocol hygienische handelingen in de cao

Werkgevers: Niet akkoord

FNV: 100 weken fiscaal vriendelijk verlofsparen

Hoe nu verder?

Deze lijst toont aan dat een nieuwe, goede cao nog ver weg is voor werknemers in het slagersbedrijf. De vraag blijft nu hoe de onderhandelingen verder zullen verlopen. Op dinsdag 27 februari staat de vierde en vooralsnog laatste cao-overleg gepland. Wij hopen dat de werkgevers tijdens deze ronde meer tegemoetkomen aan de eisen van de vakbonden, zodat er alsnog overeenstemming bereikt kan worden.

Samen voor een goede cao

Een goede cao krijg je niet cadeau. Wij hebben jouw steun nodig om een cao-akkoord te bereiken dat aansluit bij jullie wensen. Hoe meer leden zich actief inzetten, hoe sterker we staan in de onderhandelingen met de werkgever. Het is belangrijk dat meer mensen bij Slagersbedrijven lid worden. Alleen op die manier versterken we onze positie in de onderhandelingen.

Word nu lid

Ben je al lid? Nodig dan je collega uit om lid te worden en verdien zelf een tientje!

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over het cao-traject Slagersbedrijven? Of willen jij en je collega's in gesprek met de onderhandelingsdelegatie? Stuur dan een mail naar ilja.philippen@fnv.nl

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.