Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FNV voorstellen voor de cao Suiker Unie 2019

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 08 mei 2019

Het cao-overleg bij Suiker Unie gaat op 6 juni van start. Dit is later dan gepland en dat heeft te maken met ziekte aan de kant van de werkgever. Dat betekent niet dat er nog niets is gebeurd ten aanzien van de cao. Zo zijn er wel al stappen gezet t.a.v. duurzame inzetbaarheid.

Inzet FNV voor de nieuwe cao

De vorige cao verliep op 1 april 2019. De kadergroep heeft in maart de definitieve cao-inzet van FNV vastgesteld. Deze bestaat uit:
• Een loonsverhoging van 5% bij een eenjarige cao (een langere looptijd is bespreekbaar).
• Gelijk werk, gelijk loon voor alle werknemers die werkzaam zijn in de onderneming.
• Een verhoging van de ziektekostenvergoeding tot € 50 euro per maand.
• 10 dagen verlof bij bevalling van de partner.
• Voortzetting van fiscale verrekening vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage.
• WHK-premie volledig voor rekening van de werkgever.
• Continuering van de afspraken t.a.v. het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking.
• Bijdrage van Suiker Unie voor een internationaal vakbondsproject.

Vertraging start cao-traject

Door uitval van de onderhandelaar van Suiker Unie is het cao-overleg van 8 mei komen te vervallen. Inmiddels heeft Suiker Unie een nieuwe onderhandelingsdelegatie samengesteld. Het eerste cao-overleg is nu gepland voor 6 juni. Gepoogd wordt om nog extra overleggen in te plannen vóór de zomervakanties echt van start gaat. De ambitie blijft om in de komende maanden tot een cao-akkoord te komen. Noemenswaardig is nog dat vakbond De Unie niet meer betrokken is bij de cao en dat VACOS door Suiker Unie is toegelaten als nieuwe cao-partij.

Duurzame inzetbaarheid

De afgelopen periode is er al het nodige gebeurd bij Suiker Unie in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Eén van de speerpunten die daaruit gekomen is betreft de mogelijkheden voor werknemers om flexibeler om te gaan met hun werktijden. Over dit specifieke onderwerp zijn cao-partijen al wel in overleg gegaan, met het doel om hierover in het bredere cao-akkoord afspraken te maken.