Update over geluidshinder in de cabine van NS

Redactie
Door Redactie 7 februari 2024

In juni 2023 hebben we jullie voor het laatst geïnformeerd over het langslepende dossier geluidshinder in de cabines van de NS-treinen. Maar FNV Spoor heeft op dit dossier niet stil gezeten. Hieronder lees je wat we sindsdien hebben gedaan.

oordoppen

De vorige nieuwsbrief over dit onderwerp is van 20 juni 2023: “NS Reizigers neemt gezondheidsklachten bij machinisten door lawaaihinder niet serieus“. 

Reactie NS

Op 17 juli ontvingen we van NS een reactie op onze brief. NS stuurde de respondenten onder de machinisten die in onze enquête aanhebben gegeven gehoorschade of hinder te ondervinden vanwege het lawaai in de cabine op zijn zachtst gezegd het bos in. Een citaat uit de reactie van NS: Onze medewerkers wijken met betrekking tot gehoor of gehoorschade niet significant af van ‘de gemiddelde Nederlander’. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 14% van de kinderen (7 -11 jaar) en circa 54% van de jongeren (12 tot 35 jaar) gehoorschade heeft (bron: onderzoek Erasmus MC 2018). Het is aannemelijk dat een significant deel van het NS-personeel gehoorschade heeft, waarin in de brief ook op wordt gewezen, maar er is geen verband met de huidige werkzaamheden bij NS. NS blijft binnen de toleranties die gehoorschade veroorzaakt op basis van een achturige werkdag, gedurende 40 jaar.

FNV raadpleegt experts

Wij hebben daarop tal van internationale wetenschappelijke rapporten bestudeerd en vervolgens een toonaangevende expert dr.ir. Jan A.P.M. de Laat, klinisch-fysicus – audioloog, geraadpleegd. Deze hebben wij de reactie van NS en het rapport van het op ons aandringen door NS opgedragen geluidsonderzoek in diverse cabines uit 2018 door advies- en ingenieursbureau RPS voorgelegd.

Dr. ir. De Laat heeft al deze informatie samen met enkele andere vooraanstaande experts besproken en naast internationale wetenschappelijke rapporten gelegd en beoordeeld. Zijn conclusie heeft hij schriftelijk met ons gedeeld en deze hebben wij, inclusief een zevental wetenschappelijke publicaties met NS gedeeld. Citaat uit het schrijven van dr. ir. De Laat: Afgaande op de ons ter beschikking gestelde informatie over de geluidsbelasting in de diverse NS-machinistencabines, vinden wij het wel degelijk zinvol en noodzakelijk om de kurtosis (gepiektheid van geluid) mee te nemen in de criteria die bepalen of blootstelling aan die geluiden wel of niet schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van machinisten, i.e. wel/niet gehoorschade kunnen veroorzaken of aanleiding kunnen geven tot andere gezondheidsklachten, zoals slaapstoornissen, concentratie- en aandachtsproblemen.

Dit betekent dat deze expert net als FNV van oordeel is dat onder een gemiddelde blootstelling van 80 decibel het nog steeds mogelijk is dat gehoorschade optreedt. De norm van 80 decibel veronderstelt namelijk blootstelling aan continu geluid, terwijl jullie blootgesteld worden aan onregelmatig geluid, wat het gehoor meer belast. 

Overleg met NS

Op 22 januari vond er overleg tussen FNV Spoor en NS plaats. NS stelde dat zij zich aan de wet houden en alleen de NEN-norm meten en er dus geen reden zou zijn voor verdergaande geluidsmetingen. Na een stevig debat heeft NS toegezegd de brief en bijbehorende wetenschappelijke publicaties door een externe partij te laten beoordelen en daar bij ons op terug te komen.

Verstrekken otoplastieken

Wel gaf NS aan dat ze een procedure aan het opstellen zijn om machinisten otoplastieken te verstrekken. NS stelt dat wie daarvoor in aanmerking wil komen, eerst naar de bedrijfsarts moet. De bedrijfsarts zou dan, als het aan NS ligt, een inschatting moeten maken van de situatie en advies geven over vervolgstappen. Indien de bedrijfsarts inschat dat otoplastieken inderdaad een wenselijke oplossingsrichting is, dan geeft hij aan dat de medewerker otoplastieken kan aanschaffen en verwijst hij door voor audiologisch onderzoek bij audiologisch centrum AMC, zodat beoordeeld kan worden of de trein veilig met otoplastieken bestuurd kan worden. 

FNV vindt dat de stap via de bedrijfsarts naar het AMC in Amsterdam een grote onwenselijke drempel is voor machinisten, juist omdat wij van mening zijn dat indien het wettelijk past, NS preventief, dus zonder medische indicatie, otoplastieken zou moeten verstrekken. NS beroept zich echter op een intern advies  van de NS afdeling QHSE om het op deze wijze in te richten. Wetgeving schrijft voor dat NS moet testen of machinisten met otoplastieken voldoende kunnen horen. Wanneer getest wordt met otoplastieken, wijkt NS af van de reguliere meetmethode en NS wil dit borgen met onderzoek door het AMC. Daarnaast betekent de door NS geschetste procedure dat slechts een beperkt aantal machinisten in aanmerking kan komen voor otoplastieken vanwege de testcapaciteit én enkel als door de bedrijfsarts is vastgesteld dat iemands gezondheid aanleiding geeft otoplastieken te verstrekken. FNV vraagt zich af of dit niet anders kan, bijvoorbeeld met een gestandaardiseerde ‘basisdemping’.

Wij houden vast aan onze voorstellen

  • Bied binnen 6 maanden een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan naar auditieve en niet-auditieve klachten door geluidshinder onder het personeel. Dit onderzoek zal vervolgens op groepsniveau worden geanalyseerd en gedeeld met ondernemingsraad en vakbonden. Het PAGO moet minimaal met dezelfde frequentie als de medische keuring worden herhaald, maar mogelijk in overleg met de bedrijfsarts vaker. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor een medewerker om eerder een PAGO aan te vragen wanneer deze hiervoor aanleiding voelt. 
  • Actualiseer binnen 6 maanden de geluidsmetingen in de trein, waarbij NS conform de stand van de wetenschap ook de belasting van piekgeluiden (kurtosis) gaat bepalen. Hierbij zal ook een storingssituatie gesimuleerd worden, zodat er een objectief beeld komt over hoe het is om continu bestookt te worden met alarmsignalen. Het meetprotocol dient van tevoren worden afgestemd met dr. ir. Jan de Laat. Het bureau dient ervaren te zijn in het wegen van piekgeluiden, bij voorkeur één van de in de brief genoemde bureaus. 
  • Nieuw materieel dient na opname in dienstregeling, binnen 6 maanden ook bemeten te worden conform het nieuwe meetprotocol. 
  • Verstrek binnen 2 maanden op maat gemaakte otoplastieken aan iedere machinist die dat wenst vanwege gezondheidsredenen.
  • Versnel maatregelen om lawaai in de trein terug te dringen.

 

Op 4 maart zitten we weer met NS aan tafel om elkaars standpunten verder toe te lichten en te kijken of we op één lijn kunnen komen. Wordt dus vervolgd.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.